bibija_365_1-min.png

 

Br 10-12


10

1 Srebrne trube

Jahve reče Mojsiju: 2 »Napravi sebi dvije trube; napravi ih od kovana srebra. Neka ti služe za sazivanje zajednice i za pokretanje tabora. 3 Kad se u njih zatrubi, neka se sva zajednica skupi k tebi na ulazu u Šator sastanka. 4 Ako li se zatrubi u jednu, neka se k tebi skupe glavari izraelski, tisućnici. 5 Kad popratite trubljenje bojnim poklikom, neka krenu logori utaboreni na istočnoj strani. 6 Kad popratite trubljenje bojnim poklikom po drugi put, neka krenu logori utaboreni s južne strane: neka se trubljenje poprati bojnim poklikom da oni krenu. 7 Trubite i da skupite zajednicu, ali bez bojnog poklika. 8 Neka u trube trube svećenici, sinovi Aronovi. Neka vam to bude trajnom uredbom za vaše naraštaje.
9 Kad u svojoj zemlji pođete u rat na neprijatelja koji vas pritisne, zaorite na trube s bojnim poklikom, i Jahve, Bog vaš, sjetit će se vas i bit ćete izbavljeni od svojih neprijatelja. 10 Na dan svoje svečanosti, svojih blagdana ili svojih mjesečevih mlađaka, dok prinosite svoje paljenice i pričesnice, trubite u trube. Neka to za vas bude spomen pred Bogom vašim. Ja sam Jahve, Bog vaš.«


11 V. PUTOVANJE OD SINAJA DO PARANA

Polazak sa Sinaja

Druge godine drugoga mjeseca dvadesetog dana u mjesecu diže se oblak iznad Prebivališta svjedočanstva. 12 Tada se Izraelci zapute iz Sinajske pustinje na svoja putovanja. Oblak se zaustavi u pustinji Paranu.
13 Tako na Jahvinu zapovijed danu Mojsiju krenuše prvi put. 14 Prva je krenula zastava tabora Judinih sinova u svojim četama. Nad njihovom vojskom bijaše Nahšon, sin Aminadabov; 15 nad vojskom plemena Jisakarovaca stajaše Netanel, sin Suarov, 16 a nad vojskom plemena Zebulunovaca bijaše Eliab, sin Helonov.
17 Zatim, pošto je rastavljeno Prebivalište, krenuše Geršonovci i Merarijevci noseći Prebivalište.
18 Potom krenu zastava tabora Rubenova u svojim četama. Nad njihovom vojskom bijaše Elisur, sin Šedeurov; 19 nad vojskom plemena Šimunovaca stajao je Šelumiel, sin Surišadajev; 20 nad vojskom plemena Gadovaca bio je Elijasaf, sin Deuelov.
21 Potom krenuše Kehatovci noseći posvećene predmete. Tako je Prebivalište bilo podignuto prije njihova dolaska.
22 Onda krenu zastava tabora Efrajimovaca u svojim četama. Nad njihovom vojskom bijaše Elišama, sin Amihudov, 23 nad vojskom plemena Manašeovaca stajaše Gamliel, sin Pedahsurov; 24 nad vojskom plemena Benjaminovaca bijaše Abidan, sin Gidonijev.
25 A kao zalazna straža za sve tabore krenu, u svojim četama, zastava tabora Danovaca. Nad njihovom je vojskom stajao Ahiezer, sin Amišadajev. 26 Nad vojskom plemena Ašerovaca bio je Pagiel, sin Okranov; 27 a nad vojskom plemena Naftalijevaca bio je Ahira, sin Enanov.
28 Takav je bio red putovanja Izraelaca svrstanih u svoje čete. Tako su putovali.

29 Mojsijev prijedlog Hobabu

Mojsije reče Hobabu, sinu Midjanca Reuela, Mojsijeva tasta: »Zaputili smo se u kraj o kojemu je Jahve rekao: ‘Dat ću vam ga!’ Pođi s nama i dobro ćemo ti činiti, jer je Jahve obećao sreću Izraelu.«
30 »Ne idem«, odgovori mu, »nego se vraćam u svoju zemlju; k svojima se vraćam.«
31 »Molim te, ne ostavljaj nas!« – reče. »Budući da znaš gdje nam se treba u pustinji utaboriti, valjat ćeš nam kao oči. 32 Ako s nama pođeš, dobročinstva koja nam Jahve bude udijelio s tobom ćemo dijeliti.«

33 Odlazak

Od Jahvina brda putovali su tri dana hoda. Kovčeg Jahvina saveza išao je pred njima ta tri dana hoda da im potraži mjesto odmora. 34 Danju je opet Jahvin oblak bio nad njima, kako bi se iz tabora zaputili.
35 Kad bi Kovčeg polazio, Mojsije bi rekao: »Ustani, Jahve!
Neprijatelji tvoji neka se rasprše!
Koji tebe mrze nek’ bježe pred tobom!«
36 A kad bi se zaustavljao, popratio bi: »Vrati se, o Jahve!
Izraelu ti si
tisuće bezbrojne!«

 


11

1 Mrmljanje u Taberi

I stade narod zlobno mrmljati u Jahvine uši. Kad to ču Jahve, planu gnjevom. Jahvin oganj izbi među njima i spali jedan kraj tabora. 2 Narod zavapi Mojsiju, a Mojsije se pomoli Jahvi i oganj se utiša. 3 Ono se mjesto prozva Tabera, jer je Jahvin oganj ondje zaplamtio na njih.

4 Jadanje zbog mane

Svjetinu koja se oko njih skupila obuzme pohlepa za jelom. Izraelci se opet upuste u jadikovanje govoreći: »Tko će nas nasititi mesom? 5 Sjećamo se kako smo u Egiptu jeli badava ribe, krastavaca, dinje, prase, luka i češnjaka. 6 Sad nam život vene; nema ničega, osim mane, pred našim očima.«
7 Mana je bila kao zrno korijandera i nalik na bdelij. 8 Narod išao naokolo, skupljao je, a onda tro kamenom na kamenoj ploči ili stupao u stupi. Kuhao ju je u loncu i od nje pravio kolače. Okus joj bijaše kao okus kolača zgotovljena u ulju. 9 Kad bi se noću spuštala rosa po taborištu, s njome bi se spustila i mana.

10 Mojsije posreduje kod Jahve

Mojsije je slušao kako jadikuje narod u svojim obiteljima, svatko na ulazu u svoj šator. Gnjev Jahvin žestoko planu i Mojsije se ražalosti.
11 »Zašto zlostavljaš slugu svoga?« – upravi Mojsije riječ Jahvi. »Zašto nisam stekao milost u tvojim očima kad si na me uprtio teret svega ovog naroda? 12 Zar je od mene potekao sav ovaj narod? Zar sam ga ja rodio, kad veliš: ‘Nosi ga u svome krilu, kao što dojilja nosi dojenče, u zemlju što sam je pod zakletvom obećao njihovim očevima!’ 13 Odakle meni meso da ga dam svemu ovom puku koji plače oko mene govoreći: ‘Daj nam mesa da jedemo!’ 14 Ja sâm ne mogu nositi sav ovaj narod. Preteško je to za me. 15 Ako ćeš ovako sa mnom postupati, radije me ubij, ako sam stekao milost u tvojim očima, da više ne gledam svoga jada.«

16 Jahvin odgovor

Onda Jahve reče Mojsiju: »Skupi mi sedamdeset muževa između starješina izraelskih za koje znaš da su starješine narodu i njegovi nadglednici. Dovedi ih u Šator sastanka pa neka ondje zauzmu svoja mjesta s tobom. 17 Ja ću sići i ondje s tobom govoriti; uzet ću nešto duha koji je na tebi i stavit ću ga na njih. Tako će s tobom nositi teret naroda da ga ne nosiš sâm.
18 Nadalje, kaži narodu: Za sutra se posvetite i jest ćete mesa, jer ste mrmljali u uši Jahvi govoreći: ‘Tko će nas nasititi mesa? U Egiptu nam je bilo dobro.’ Jahve će vam, dakle, dati mesa da jedete. 19 Nećete ga jesti samo jedan dan, ni dva dana, ni pet dana, ni deset dana, ni dvadeset dana, 20 nego cio mjesec, sve dok vam ne izbije na nosnice i ne ogadi vam se, jer ste odbacili Jahvu koji je među vama mrmljajući pred njim riječima: ‘Zašto smo uopće odlazili iz Egipta?’«
21 »Naroda u kojemu se nalazim«, odgovori Mojsije, »ima šest stotina tisuća pješaka, a ti kažeš: ‘Mesa ću im dati da jedu mjesec dana.’ 22 Može li im se naklati sitne i krupne stoke da im dostane? Mogu li im se sve ribe iz mora zgrnuti da im bude dosta?«
23 Jahve reče Mojsiju: »Zar je ruka Jahvina tako kratka? Sad ćeš vidjeti hoće li se obistiniti moja riječ ili neće.«

24 Duh nad starješinama

Mojsije izađe i kaza narodu Jahvine riječi. Onda skupi sedamdeset muževa između narodnih starješina i smjesti ih oko Šatora. 25 Jahve siđe u oblaku i poče s njim govoriti. Zatim uze od duha koji bijaše na njemu i stavi na onu sedamdesetoricu starješina. Kad duh počinu na njima, počeše prorokovati, ali to više nikad ne učiniše.
26 Dvojica ostadoše u taboru. Jednome je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima počinuo – bili su i oni među upisanima, premda nisu došli u tabor – te počeše u taboru prorokovati. 27 Neki mladić otrča te javi Mojsiju: »Eldad i Medad«, reče, »prorokuju u taboru!« 28 Jošua, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i reče: »Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj ih!« 29 Mojsije mu odgovori: »Zar si zavidan zbog mene! Oh, kad bi sav narod Jahvin postao prorok! Kad bi Jahve na njih izlio svoga duha!« 30 Potom se Mojsije i starješine izraelske vrate u tabor.

31 Prepelice

Tada Jahve zapovjedi te zapuhnu vjetar i nanese prepelice od mora i sasu ih na tabor, na dan hoda i s ove i s one strane tabora, na dva lakta iznad zemlje. 32 Narod je ustao te je toga cijeloga dana, svu noć i cio sutrašnji dan skupljao prepelice. Onaj tko ih je skupio najmanje imao je deset homera. 33 Zatim ih razastriješe oko tabora. Meso još bijaše među njihovim zubima – još ga nisu prožvakali – kadli planu Jahvin gnjev protiv naroda: Jahve udari narod strašnim pomorom.
34 Ono se mjesto prozva Kibrot Hataava, jer su ondje pokopali one koji se bijahu polakomili.
35 Iz Kibrot Hataave narod se zaputi u Haserot. I utabori se u Haserotu.

 


12

1 Mirjam i Aron rogobore protiv Mojsija

A Mirjam i Aron uzeše rogoboriti protiv Mojsija zbog žene Kušanke kojom se oženio; jer bijaše uzeo za ženu jednu Kušanku.
2 »Zar je samo Mojsiju govorio Jahve?« – rekoše mu. »Zar i nama nije govorio?« Jahve to ču. 3 Mojsije je bio veoma skroman čovjek, najskromniji čovjek na zemlji.

4 Jahvin odgovor

I odmah reče Jahve Mojsiju, Aronu i Mirjam: »Vas se troje pojavite u Šatoru sastanka.« Njih se troje pojavi. 5 U stupu oblaka siđe Jahve te stade na ulazu u Šator. Zovnu Arona i Mirjam. Kad njih dvoje istupi naprijed, 6 reče Jahve: »Saslušajte riječi moje:
Nađe li se među vama prorok,
u viđenju njemu ja se javljam,
u snu njemu progovaram.
7 Ali nije tako sa slugom mojim Mojsijem.
Od svih u kući mojoj najvjerniji je on.
8 Iz usta u usta njemu ja govorim,
očevidnošću, a ne zagonetkama,
i lik Jahvin on smije gledati.
Kako se onda niste bojali govoriti
protiv sluge moga Mojsija?«
9 Uskipjevši gnjevom na njih, Jahve ode. 10 Čim se od šatora oblak udaljio, gle! Mirjam ogubavi, kao snijegom posuta. Aron se okrenu prema Mirjam, a to guba na njoj.

11 Mojsije posreduje za Mirjam

Tada rekne Aron Mojsiju: »Gospodaru moj, ne svaljuj na nas kazne za grijeh koji smo u ludosti počinili i kojega smo krivci. 12 Ne daj da ona ostane kao mrtvo dijete kojemu je već na izlasku iz majčine utrobe meso napol uništeno!«
13 Tada zavapi Mojsije Jahvi: »Bože, molim te, ozdravi je!«
14 »Da joj je otac njezin pljunuo u lice«, reče Jahve Mojsiju, »zar se ne bi morala stidjeti sedam dana? Neka i ona bude odvojena izvan tabora sedam dana, pa neka se poslije opet pripusti.«
15 Tako je Mirjam bila odvojena izvan tabora sedam dana. Narod nije na put polazio dok Mirjam nije opet bila pripuštena.
16 Poslije toga narod krenu iz Haserota i utabori se u pustinji Paranu.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

23:45 Glazba
00:00 Lijepa naša domovino - hrvatska himna; Posvetna molitva sv. Josipu
00:03 Glazba
00:30 Prigodna emisija - gost: preč. Alojzije Petrović povodom proslave 60. obljetnice svećeništva; ur. i vod.: p. Stjepan Fridl

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast o. Ante Gabrića u lipnju

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Peta devetnica od 20. do 28. lipnja 2024.Uvod Nakon Marijina...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Kolovoz 2019
P U S Č P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.