bibija_365_1-min.png

 

 Sir 1-5


1

Proslov prevodiočev

Mnoge su nam i velike darove darovali Zakon, Proroci i ostali pisci koji su slijedili nakon njih. Zato valja pohvaliti Izraela zbog naobrazbe i mudrosti. Ali nije dovoljno da se ljudi sami nauče knjizi, već treba da riječju i perom koriste i drugim ljudima, te se moj djed Isus, posvetivši se ustrajnom čitanju Zakona, Proroka i ostalih predačkih knjiga i stekavši golemo iskustvo – najposlije i sam našao ponukanim da napiše štogod poučno i mudro, kako bi oni koji su željni pouke proučili to, pa tako još više uznapredovali u životu prema Zakonu.
Zato, molim, čitajte blagohotno i pozorno ovo moje djelo i oprostite ako nismo uspjeli naći primjeren oblik ovom ili onom izrazu, jer valja znati da hebrejski izričaji, prevedeni na drugi jezik, gube od svoje snage. Štoviše, prouči li se sam Zakon, Proroci i ostale knjige, opazit će se povelika razlika između prijevoda i izvornika.
Kad sam u trideset i osmoj godini vladavine kralja Euergeta došao u Egipat i boravio ondje neko vrijeme, našao sam djelo veoma poučno. Odlučih stoga uložiti sav trud i mar da prevedem ovu knjigu. Uložih mnogo bdjenja i znanja, tijekom tog vremena, da bih posao obavio i objavio knjigu, osobito na korist onima koji se u tuđini žele baviti naukom i pripravni su prilagoditi svoje običaje kako bi živjeli prema Zakonu.


1 I. ZBIRKA IZREKA

Otajstvo mudrosti

Svaka je mudrost od Gospoda i s njime je dovijeka.
2 Tko će izbrojiti pijesak morski
i kaplje kišne i dane vječnosti?
3 Tko će istražiti nebesku visinu,
zemaljsku širinu i dubinu bezdana?
4 Mudrost je stvorena prije svega ostalog,
i misaon razbor vječan je.
6 Komu se otkrio korijen mudrosti
i tko znade njezine namisli?
8 Samo je jedan mudar i uistinu strašan
kad sjedi na prijestolju svojem – Gospod.
9 On ju je stvorio, gledao i izbrojio,
izlio je na sva svoja djela,
10 na svako tijelo prema veličini njegovoj
i obdario njome one koji ga ljube.
11 Strah Gospodnji Strah je Gospodnji slava i hvala,
veselje i vijenac radosti.
12 Strah Gospodnji sladi srce,
daje radost, veselje i dug život.
13 Tko se boji Gospoda, sretan je na svršetku
i blagoslovljen u dan svoje smrti.


14 Strah Gospodnji

početak je mudrosti,
s vjernima je ona stvorena u utrobi majčinoj.
15 Svila je gnijezdo s temeljem vječnim među ljudima
i bit će vjerna porodu njihovu.
16 Strah je Gospodnji punina mudrosti,
ona ih opija svojim plodovima.
17 Dom im napunja milinama
i klijeti svojim urodom.
18 Strah Gospodnji vijenac je mudrosti
koji cvate mirom i zdravljem.
19 Gospod je nju gledao i izbrojio
i izlio spoznaju i razbor,
uzvisio slavu onih koji je posjeduju.
20 Strah Gospodnji korijen je mudrosti,
a izdanci su dug život.

22 Strpljivost i suspregnuće

Strast opakoga ne može opravdati,
jer mu teret strasti donosi pad.
23 Strpljiv čovjek podnosi do u pravi čas,
a na kraju uživa radost.
24 On krije svoje riječi do pravog trena,
i usta mnogih govore o njegovu razboru.

25 Mudrost i pravednost

U riznicama mudrosti zagonetke su spoznaje,
ali je grešniku mrska pobožnost.
26 Želiš li mudrost, vrši zapovijedi,
i Gospod će ti je dati.
27 Jer strah je Gospodnji mudrost i pouka,
i Gospodu je draga vjernost i krotkost.
28 Ne opiri se strahu Gospodnjem
i ne pristupaj Gospodu dvolična srca.
29 Ne budi licemjer pred ljudima
i pazi na usne svoje.
30 Ne uznosi se, da ne padneš
i da se ne osramotiš,
jer Gospod će otkriti tvoje tajne
i poniziti te pred svim zborom,
jer nisi dosegao straha Gospodnjeg
i jer ti je srce puno prijevare.

2

1 Strah Gospodnji u kušnji

Sine moj, ako želiš služiti Gospodu, pripravi dušu svoju na kušnju.
2 Učvrsti svoje srce i budi jak
i ne nagli kad napast dođe.
3 Prioni uz Boga i ne odmeći se,
da bi bio slavljen na svoj posljednji dan.
4 Primi sve što te stigne
i budi strpljiv u nestalnosti svoje bijede.
5 Jer kao što se u vatri kuša zlato,
tako i odabranici u peći poniženja.
6 Vjeruj u Gospoda, i on će ti pomoći,
kroči pravom stazom i uzdaj se u njega.
7 Vi što se bojite Gospoda, očekujte njegovu milost
i ne skrećite s pravoga puta, da ne propadnete.
8 Vi što se bojite Gospoda, uzdajte se u nj
i plaća vam neće propasti.
9 Vi što se bojite Gospoda, nadajte se dobru,
vječnoj radosti i milosti.
10 Pogledajte prošla pokoljenja i vidite:
je li se ikad postidio tko se uzdao u Gospoda?
Je li ikad ostavljen tko ga se ustrajno bojao?
Je li ikad prezren koji ga je u pomoć zvao?
11 Ta Gospod je sućutan i milostiv,
on oprašta grijehe i izbavlja u danima nevolje.
12 Jao strašljivim srcima i lijenim rukama
i grešniku koji hodi dvjema stazama.
13 Jao mlaku srcu koje ne vjeruje,
jer takvo neće naći zaštite.
14 Jao vama koji ste izgubili izdržljivost:
što ćete raditi kad vas Gospod pohodi?
15 Koji se boje Gospoda slušaju njegove riječi,
i koji ga ljube drže se putova njegovih.
16 Koji se boje Gospoda čine što je njemu po volji,
i koji ga ljube uživaju u njegovu zakonu.
17 Koji se boje Gospoda pripravljaju se srcem svojim
i pred njim se ponizuju.
18 Predajmo se u ruke Gospodnje,
a ne u ruke ljudske:
jer kakvo je u Gospoda veličanstvo,
takva je i njegova milost.

 

3

1 Dužnosti prema roditeljima

Djeco, slušajte mene, oca svoga, i radite tako da se spasite.
2 Jer Gospod slavi oca u djeci njegovoj
i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim.
3 Tko štuje oca, okajava grijehe svoje,
4 i tko časti majku svoju, sabire blago.
5 Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece
i bit će uslišen u dan molitve svoje.
6 Tko časti oca svojeg, dugo živi;
tko čini radost majci svojoj, sluša Gospoda.
7 On služi roditeljima svojim kao svojim gospodarima.
8 Sine moj, riječju i djelom štuj oca svoga
da te od njega stigne blagoslov.
9 Jer blagoslov očev učvršćuje kuću djeci,
a majčina kletva temelje im ruši.
10 Ne traži časti u sramoti oca svojeg,
jer ti očeva sramota nije na čast.
11 Jer čovjeku dolazi čast od počasti oca njegova,
a prezrena majka sramota je djeci.
12 Sine moj, pomozi oca svoga u starosti
i ne žalosti ga za života njegova.
13 Ako mu i razum klone, budi blag s njime
i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi.
14 Jer, ne zaboravlja se milost prema ocu,
već se uračunava u oprost grijeha.
15 U danima tvoje nevolje
Gospod će te se sjetiti:
kao što se led topi na suncu,
tako će se iskopnjeti tvoji grijesi.
16 Od hulitelja nije bolji tko prezire oca,
i Gospod proklinje onoga tko vrijeđa majku.

17 Poniznost

Sine moj, budi krotak u poslu svojem,
i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli.
18 Što si veći, to se većma ponizi,
da nađeš milost u Gospoda.
19 Jer veliko je milosrđe Božje
i poniznima otkriva tajnu svoju.
20 Iako je velika moć Gospoda,
on prima počast poniznih.
21 Ne idi za onim što ti je previsoko
i ne istražuj ono što je iznad tvojih snaga.
22 Trsi se duhom svojim oko onoga što ti je dano
i ne bavi se pojavama otajstvenim.
23 Ne trudi se oko onog što je iznad tvoje snage,
jer i ono čemu su te učili već je pregolemo za um ljudski.
24 Mnoge već zavede njihova umišljenost,
i opaka uobraženost iskrivi im misli.

26 Oholost

Tvrdokorno srce u zlu završava,
i tko pogibelj ljubi, u njoj i propada.
27 Tvrdokorno srce oteščalo je od nevolja,
i grešnik gomila grijeh na grijeh.
28 Nema lijeka bolesti oholnika,
jer se opačina u njem ukorijenila.
29 Srce razborita čovjeka razmišlja o izrekama,
i pažljivo uho san je mudracu.

30 Milosrđe prema siromasima

Kao što voda gasi uzbuktali oganj,
tako i milosrđe čisti od grijeha.
31 Tko dobročinstva uzvraća, misli na budućnost,
i u času svojeg pada naći će potporu.

 

4

1 Sine moj, ne uskraćuj milodara siromahu
i ne daj da dugo iščekuju oči ubogoga.
2 Ne žalosti dušu gladnu
i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj.
3 Ne razdražuj srca ogorčena
i ne pusti uboga da čeka na dan tvoj.
4 Ne odbij molbe nevoljnika
i ne odvraćaj lice svoje od siromaha.
5 Ne odvrati pogleda svoga od potrebita
i ne daj nikomu prilike da te kune.
6 Jer prokune li te tko u tjeskobi duše svoje,
Tvorac će njegov uslišiti mu vapaj.
7 Nastoj omiljeti društvu
i prigni glavu pred vladarem.
8 Saslušaj siromaha
i uljudno mu odzdravi;
9 izbavi potlačena od njegova tlačitelja
i ne budi podao u svojoj presudi.
10 Budi kao otac sirotama
i kao muž budi na pomoć udovicama.
I bit ćeš kao sin Svevišnjemu,
koji će te ljubiti više nego tvoja majka.

11 Mudrost odgojiteljica

Mudrost odgaja sinove svoje
i brine se za one koji je traže.
12 Tko ljubi nju, ljubi život,
i koji je rano traže ispunit će se srećom.
13 Tko je posjeduje baštinit će čast,
i kamo god krene, Gospod ga blagoslivlja.
14 Služe Svetomu koji njoj služe,
i Gospod ljubi one koji ljube nju.
15 Tko nju posluša sudi pravedno,
i tko se nje drži on je na pouzdanu.
16 Ako se u nju ufa, onda je i baštini,
i ona ostaje u posjedu njegovih potomaka.
17 Jer iako u početku vodi putem krivudavim,
nagoni ga na tjeskobu i drhtavicu,
muči ga stegom svojom
dok se ne mogne u nj pouzdati,
iskušava ga zapovijedima svojim,
18 a na kraju će ga privesti pravom putu
i otkriti mu svoje tajne.
19 Ako odluta, ona ga ostavlja
i predaje njegovoj propasti.

20 Sram i ljudski obzir

Sine moj, pazi na prilike i čuvaj se zla,
i ne stidi se samoga sebe.
21 Jer ima stid što vodi grijehu,
kao i stid koji je čast i milost.
22 Ne budi pristran protiv sebe samoga
i ne stidi se na svoju propast.
23 Ne susteži svoje riječi u pravo vrijeme
i ne skrivaj svoje mudrosti.
24 Jer se u govoru očituje mudrost
i po riječima otkriva naobrazba.
25 Ne protivi se istini,
radije se crveni zbog svojeg neznanja.
26 Ne stidi se priznati svoje grijehe
i ne opiri se struji rijeke.
27 Ne ponizuj se pred budalom
i ne budi pristran pred mogućnicima.
28 Do smrti se bori za istinu,
i Gospod će se boriti za te.
29 Ne budi silovit na jeziku
a lijen i mlitav na djelu.
30 Ne budi kao lav u svojoj kući,
a strašljivac prema svojim slugama.
31 Nek’ ti ne bude ruka ispružena za primanje,
a stisnuta u vrijeme vraćanja.

5

1 Bogatstvo i obijest Ne oslanjaj se na svoje bogatstvo i ne reci: »Ja imam dosta.«
2 Ne idi za svojom željom i svojom snagom,
slijedeći strasti svoga srca.
3 Ne reci: »Tko mi što može?«
jer će te Gospod kazniti.
4 Ne reci: »Griješio sam, pa što!«
jer Gospod umije čekati.
5 Ne uzdaj se toliko u oproštenje
da gomilaš grijeh na grijeh.
6 Ne reci: »Veliko je milosrđe njegovo,
oprostit će mi moje mnoge grijehe!«
jer je s njime milosrđe i gnjev
te na grešnike pada srdžba njegova.
7 Ne oklijevaj vratiti se njemu,
i ne odgađaj iz dana u dan;
jer će iznenada njegov gnjev planuti,
i u čas osvetni ti ćeš propasti.
8 Ne uzdaj se u blago krivo stečeno,
ono ti ništa neće koristiti u dan nesreće.
9 Postojanost i pribranost Ne povijaj se sa svakim vjetrom
i ne idi po svakoj stazi
(tako čini grešnik licemjerni).
10 Budi postojan u nazorima svojim
i neka je jedna tvoja riječ.
11 Budi brz i pripravan saslušati,
a spor odgovarati.
12 Ako znaš, odgovori svojem bližnjemu;
ako ne znaš, stavi ruku na usta.
13 I slava i sramota dolaze od riječi,
i jezik je čovjekov propast njegova.
14 Ne budi klevetnik
i jezikom svojim ne postavljaj zamke,
jer kao što lupeža čeka sramota,
tako podlaca očekuje teška osuda.
15 Ne budi opak ni u malu ni u veliku
i ne budi neprijatelj umjesto prijatelj.


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

19:40 Glazba
20:00 Anđeo Gospodnji; Molitva za obitelj
20:05 Glazba
20:15 Krunica - Otajstva svjetla

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.