bibija_365_1-min.png

 

 Sir 11-15


11

1 Ne pouzdaj se u izgled

Mudrost uzvisuje glavu siromahu
i posađuje ga među knezove.
2 Ne hvali čovjeka po obličju njegovu
i ne preziri nikoga zbog njegova izgleda.
3 Malena je pčela među stvorovima krilatim,
ali ona daje slast najslađu.

4 Ne uznosi se zbog odjeće koju nosiš
niti se uznosi zbog svojih počasti;
jer čudesna su djela Gospodnja,
iako su skrivena ljudima.

5 Često su kraljevi sjedili na tlima,
a neznanac je stekao krunu.
6 I često su moćnici bili jako poniženi
i odličnici potpali pod tuđu vlast.


7 Promišljenost i razboritost

Ne optužuj prije nego što istražiš,
prvo promisli, pa onda ukori.
8 Ne odgovaraj prije nego si čuo
i ne miješaj se usred govora.
9 Ne prepiri se o onome što te se ne tiče
i ne miješaj se u svađu grešnika.

10 Sine moj, ne preuzimaj previše poslova;
ako ih umnožiš, nećeš proći bez kazne;
ma koliko se žurio, nećeš stići,
niti ćeš trkom uteći.
11 Čovjek se trudi, muči i hiti,
da bi još više zaostao.

12 Uzdaj se jedino u Boga

Postoji slab čovjek koji moli pomoć,
bez snage i pun nevolje,
ali ga Gospod milostivo gleda
i podiže iz njegove bijede.
13 Uzdiže glavu njegovu
i mnogi mu se dive.
14 Dobro i zlo, život i smrt, siromaštvo i bogatstvo –
sve dolazi od Gospoda.
17 Dar Gospodnji ostaje u pobožnikâ,
i naklonost će ih Gospodnja dovijeka pratiti.
18 Ima ih koji se obogate pomnjom i škrtošću,
i evo što im je plaća:
19 dođe dan kad kažu: »Nađoh mir,
i sad ću uživati svoja dobra«,
ali ne znaju koliko će trajati:
morat će dobra svoja ostaviti drugom i umrijeti.
20 Ustraj u dužnosti svojoj, i neka ti je mila,
i u svojem radu ostari.
21 Ne čudi se djelima grešnikovim;
uzdaj se u Gospoda
i ustraj u svom poslu,
jer tako je lako Gospodu
iznenada i začas obogatiti siromaha.
22 Blagoslov je Gospodnji plaća pobožniku:
brzo se rastvara cvijet blagoslova.
23 Ne reci: »Što mi još treba?
I kakav me probitak čeka?«
24 Ne reci: »Imam svega dosta,
kakvo me odsad zlo može zadesiti?«
25 U vrijeme dobra zlo se zaboravlja,
i u vrijeme nesreće ne pamti se sreća.
26 Jer Gospodu je lako u dan smrtni
platiti čovjeku prema činima njegovim.
27 U vrijeme nevolje naslade se zaboravljaju,
u posljednjem času otkrivaju se djela čovjekova.
28 Prije smrti ne zovi nikoga sretnim,
jer se tek na svom koncu spoznaje čovjek.

29 Ne vjeruj opaku čovjeku

Ne uvodi svakoga čovjeka u kuću svoju,
jer mnogovrsne su u spletkara zamke.
30 Srce je oholičino jarebica-mamljivica u krletki,
i kao uhoda vreba on tvoju propast.
31 Klevetnik izvrće dobro u zlo
i baca ljagu na samu krepost.
32 Od jedne iskre nastaje ognjište puno žara,
a grešnik vreba da prolije krv.
33 Čuvaj se opakoga, jer on zlo snuje,
da ti ne nanese vječnu sramotu.
34 Uvedi tuđinca u kuću,
i on će donijeti nevolju
i otuđiti te od tvojih.

12

1 Pravila dobrotvornosti

Kad činiš dobro, pazi komu činiš,
i tvoja dobročinstva neće biti uzalud.
2 Čini dobro pobožnu, i on će ti uzvratiti,
a ako ne on, onda Svevišnji.
3 Nikakvo dobro ne dolazi čovjeku u zlu ustrajnu,
i koji odbija da dijeli milodare.
4 Podaj pobožniku
i ne pomaži grešniku.
5 Učini dobro poniznu
i ne daj ništa bezbožnu.
Uskrati mu kruh, ne daj mu ga,
da ga to ne učini jačim od tebe;
jer će ti platiti dvostrukom opačinom
za sve dobro što si mu učinio.
6 Jer Svevišnji prezire grešnike
i osvetit će se bezbožnicima.
7 Daruj dobromu,
a uskrati pomoć grešniku.

8 Istinski i lažni prijatelji

Prijatelj se ne poznaje u sreći,
a neprijatelj se ne može sakriti u nesreći.
9 Kad je čovjek sretan, i neprijatelj mu je prijatelj,
a kad je nesretan, i prijatelj ga se kloni.
10 Nikad ne vjeruj neprijatelju,
jer zloća je njegova kao kovina što rđa.
11 Pa i ako ide ponizno i pogureno,
jako se pazi i ne vjeruj mu.
Budi prema njemu kao onaj koji uglačava zrcalo,
i vidjet ćeš da rđa njegova nije posve iščezla.
12 Ne meći ga kraj sebe,
da te ne istisne i zauzme tvoje mjesto.
Ne posađuj ga zdesna sebi:
on će nastojati da ti preotme sjedište,
i na kraju ćeš shvatiti moje riječi
i pokajat’ se zbog moje opomene.
13 Tko će žaliti zmijara koga je zmija ujela
i one koji se približuju divljim zvijerima?
14 Tako i onoga tko se druži s grešnikom
i sudionik je u njegovim grijesima.
15 Dok ti čvrsto stojiš, on se ne otkriva,
ali kad jednom posrneš, on će navaliti.

16 Usnama je svojim sladak neprijatelj,
ali u srcu smišlja da te u jamu baci.
U očima neprijatelju mogu biti suze,
a kad mu se pruži prilika, ni krv ga neće zadovoljiti.
17 Ako li te gdje stigne zlo, on je tu već prije tebe,
i kao da pomaže, podmeće ti nogu.
18 On će mahati glavom i pljeskati rukama,
mnogo će mrmljati i razvlačiti lice.

 

 

13

1 Druži se sa sebi jednakima

Tko smolu dira, ulijepi se, i tko se druži s oholicom,
postaje kao i on.
2 Ne diži ono što ti je preteško
i ne druži se s jačim i bogatijim od sebe.
Zašto staviti zajedno zemljani lonac s bakrenim?
Kad ga ovaj udari, onaj se razbije.
3 Bogataš počini zlo i još se razmeće;
siromahu se čini zlo, a on još za milost moli.
4 Ako si mu na korist, on će te iskoristiti;
a kad iznemogneš, ostavlja te.
5 Dok imaš štogod, živjet će s tobom
i oplijeniti te bez ikakve grižnje savjesti.
6 Ako mu trebaš, on ti laska;
smiješi ti se i daje ti nadu.
Govori ti lijepo i pita: »Što ti treba?«
I postidjet će te svojim svečanim objedima,
7 dok te ne oplijeni dva i tri puta
i na kraju te ismije.
Kad te poslije vidi, prezire te
i maše glavom nad tobom.

8 Čuvaj se da te ne zavedu,
da te ne ponizi ludost tvoja.
9 Pozove li te velikaš, suzdrži se,
i on će te još upornije pozivati.
10 Ne nameći se, da ne budeš odbačen,
a ne udaljuj se, da ne budeš zaboravljen.
11 Ne postupaj s njim kao s jednakim
i ne vjeruj njegovoj rječitosti,
jer te kuša riječima svojim
i, kao u šali, on te procjenjuje.

12 Nemilosrdan je čovjek preslobodan u riječima,
taj te neće poštedjeti ni udaraca ni okova.
13 Čuvaj se i budi pozoran,
jer hodiš sa svojom propašću.

15 Svako živo biće ljubi svoju vrstu
i svaki čovjek svojega bližnjeg.
16 Svaki stvor drži se svoga roda,
i čovjek se drži sebi sličnih.
17 Zar se družiti mogu vuk i janje?
Tako i grešnik s pobožnikom.
18 Može li biti mira između hijene i psa?
I mira između bogataša i siromaha?
19 Divlji su magarci plijen lavovima pustinjskim,
a siromasi bogatašima.
20 Odvratna je poniznost oholici
i ogavan je bogatašu siromah.
21 Kad bogataš posrne, podupru ga prijatelji,
a kad siromah posrne, prijatelji ga odbacuju.
22 Kad se bogataš spotakne, mnoge ga ruke dočekuju;
ako i gluposti govori, čestitaju mu.
Spotakne li se siromah, odmah ga ukore,
pa ako govori i razborito, ipak mu nema mjesta.
23 Kad govori bogataš, svi šute,
i uzdižu zatim njegov govor do oblaka;
govori li siromah, tad se pitaju: »Tko je ovaj?«
i ako posrne, još ga gurnu.
24 Dobro je bogatstvo, ako je bez grijeha,
a zlo je siromaštvo, kažu bezbožnici.
25 Srce mijenja lik čovjeku,
bilo na dobro bilo na zlo.
26 Vedro je lice znak vesela srca;
a mučan je posao smišljati izreke.

14

1 Istinska sreća

Blago čovjeku koji nije zgriješio riječima
i koga ne muči grižnja zbog grijeha.
2 Blago čovjeku koga ne optužuje vlastita savjest
i koji se nije odrekao nade.

3 Zavist i škrtost

Tvrdici ne priliči bogatstvo,
i čemu veliko blago pohlepniku?
4 Tko uskraćuje sebi, sabire drugomu,
i tuđinci će se naslađivati dobrima njegovim.
5 Tko je tvrd prema sebi, komu će biti dobar?
Takav ne uživa ni u vlastitom dobru.
6 Nema okrutnijeg od onoga tko muči samog sebe:
to mu je plaća za vlastitu zloću.
7 Pa ako i čini dobro, čini nenamjerno
i na koncu otkriva svoju zloću.
8 Zavidljivac je opak:
on odvraća pogled i prezire tuđi život.
9 Premalen je oku lakomu vlastiti dio,
pohlepa isušuje dušu.
10 Tvrdičino oko hlepi za kruhom
i glad je za njegovim stolom.

11 Sine moj, imaš li štogod, priušti sebi
i prinesi Gospodu dostojne žrtve.
12 Ne zaboravi da smrt neće oklijevati
i da ti nije objavljen ugovor podzemlja.
13 Prije nego umreš, čini dobro prijatelju,
i pruži, daj mu koliko možeš.
14 Ne uskraćuj sebi sadašnje sreće
i ne daj da ti izmakne dio dopuštena užitka.
15 Nećeš li ostaviti blago svoje drugomu
i neće li zaslužba tvoja biti ždrijebom razdijeljena?
16 Podari i primi i okusi užitak,
jer se u podzemlju radost ne traži.

17 Sve se živo troši kao i odjeća,
i vječna je uredba: valja umrijeti.
18 Kao lišće što raste na bujnu drvetu
te jedno opada a drugo niče,
tako i naraštaji od krvi i mesa:
jedni umiru, a drugi se rađaju.
19 I svako prolazno djelo propada,
a zajedno s njim i njegov tvorac.

20 Mudračeva sreća

Blago čovjeku koji razmišlja o mudrosti
i umuje razborito,
21 koji u srcu svojem proučava njezine putove
i posvećuje se u njezine tajne.
22 On je progoni kao lovac
i vreba je kraj staze njezine;
23 on viri kroz prozor njezin
i prisluškuje na vratima njezinim;
24 postavlja se blizu kuće njezine
i udara klin svoj u njezin zid;
25 podiže svoj šator kraj nje
i nastanjuje se u sretnu počivalištu;
26 on stavlja djecu svoju pod njezinu zaštitu
i boravi pod granjem njezinim;
27 on nalazi okrilje od žege pod sjenom njezinom
i prebiva u divoti njezinoj.

 

15

1 Tako čini tko se boji Gospoda; i tko se drži zakona
steći će mudrost.
2 Ona mu dolazi ususret kao majka
i dočekuje ga kao nevjesta djevica.
3 Ona ga hrani kruhom razboritosti
i poji ga vodom mudrosti.
4 On se oslanja na nju i ne posrće;
uzda se u nju i ne sramoti se.
5 Ona ga uzvisuje nad bližnjega njegova
i sred zbora usta mu otvara.
6 On nalazi veselje i vijenac radosti
i baštini ime vječno.
7 Nerazumnici je nikad ne dobivaju
niti je grešnici očima gledaju.
8 Ona je daleko od oholice
i lažljivcima ne dolazi na um.
9 Ne priliči hvalospjev ustima grešnikovim
jer mu ga Gospod nije dao.
10 Iz usta mudračevih nek’ odjekuje hvalospjev,
i tada sam Gospod njime upravlja.

11 Čovjekova sloboda

Ne reci: »Od Boga je grijeh moj«,
jer što on mrzi, nikad ne čini.
12 I ne reci: »On me zavede«,
jer njemu grešnici ne trebaju.
13 Gospod mrzi svaku gnusobu,
a mrzi je i svaki onaj tko se njega boji.
14 On je sam u početku stvorio čovjeka
i prepustio ga slobodnoj volji njegovoj.
15 Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi,
u tvojoj je moći da budeš vjeran.
16 On je preda te stavio vatru i vodu:
za čim hoćeš pruži ruku svoju.
17 Pred čovjekom je i život i smrt:
što on više voli, to će mu se dati.
18 Jer velika je mudrost u Gospoda,
on je svemoćan i vidi sve.
19 Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje,
Gospod zna svako djelo čovječje.
20 Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik
niti dao dopuštenje za grijeh.

 


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

15:15 Krunica za nerođene
15:40 Glazba
16:00 RADIO DRAMA - "Prirodna apoteka" - drama autorice Doroteje Valentić; odabrala i pripremila prof. dr. sc. Sanja Nikčević, a u glavnoj je ulozi je dramski umjetnik Dubravko Sidor
16:45 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

"Dođi Gospodine Isuse" - poslušajte razmatranje za 8.12.2023.

Svakoga dana u 7:45 h pratite adventska razmatranja svećenika zajednice Omnia Deo - "Dođi, Gospodine Isuse." Reprize možete pratiti u 19:45 h....

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Prosinac 2023
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.