bibija_365_1-min.png

 

 Sir 16-20


16

1 Zator bezbožnika

Ne želi mnoštva nevrijedne djece i ne raduj se bezbožnim sinovima.
2 Ma koliko ih bilo, ne veseli se njima
ako nema u njih straha Gospodnjeg.
3 Ne računaj na njihov dug život
i ne pouzdaj se u njihovu sudbinu,
jer više vrijedi jedan nego tisuću
i umrijeti bez djece bolje je nego imati potomke bezbožnike.
4 Jer jedan razborit čovjek napuči grad,
a rod zlikovaca razori ga.
5 Mnogo je sličnoga vidjelo oko moje,
a još više slušalo uho moje.
6 U zboru grešničkom zapalio se oganj
i u puku buntovnom raspalio se gnjev.
7 Bog nije oprostio divovima u staro doba
kad se pobuniše pouzdavši se u svoju moć.
8 Nije poštedio sugrađana Lotovih:
njih se gnušao zbog oholosti njihove.
9 Nije poštedio ni puka prokletoga:
oni bijahu iskorijenjeni zbog grijeha svojih.
10 Ni šest stotina tisuća pješaka,
koji propadoše zbog tvrdoće srca svojeg.
11 Pa kad bi postojao i samo jedan tvrdoglavac,
bilo bi čudo ako bi ostao bez kazne,
jer i milosrđe i gnjev pripadaju Gospodu,
koji može u svojoj moći oprostiti i srdžbu iskaliti.
12 Kao što mu je milosrđe veliko,
tako mu je velika i strogost;
on ljudima sudi po djelima njihovim.
13 Bez kazne mu ne može uteći grešnik s plijenom,
niti je uzalud strpljivost pobožnika.
14 Širok je put njegove milosti,
ali svatko dobiva prema djelima svojim.

17 Neminovnost odmazde

Ne reci: »Sakrit ću se od Boga;
tko će misliti na mene gore u visini?
Među tolikim mnoštvom neće me prepoznati;
što sam ja u neizmjernom stvaranju?«
18 Gle: nebo i nebesa nad nebesima,
bezdan i zemlja zadrhte kad ih Gospod pohodi.
19 Gorski vrhunci i temelji zemaljski
istodobno se tresu kad na njih pogleda.
20 Ali na sve to tko će misliti?
I tko da shvati putove njegove?
21 Ima i oluja koje nitko ne vidi,
skrivena je većina njegovih djela.
22 »Pravedna djela tko će objaviti?
I tko ih očekuje? Jer ugovor je daleko.«
23 Tako misli čovjek kratke pameti,
bez razbora, omamljen svojim tlapnjama.

24 Čovjek u stvaranju

Slušaj, sine moj, i steći ćeš spoznaju;
upravi svoje srce riječima mojim.
25 Odmjereno ću ti objasniti stegu
i pomno izložiti znanje.
26 Bog u početku stvori djela svoja
i dodijeli nakon stvaranja svakomu mjesto.
27 Uredio je djela svoja za sva vremena,
od njihovih početaka do njihove daleke budućnosti:
niti gladuju, niti se trude,
niti ikad napuštaju svoje dužnosti.
28 Nijedno od njih svoga bližnjega ne tlači
i nikad ne krši njegove zapovijedi.
29 A poslije Gospod pogleda na zemlju
i napuni je svojim dobrima.
30 Pokri joj površje svakojakim životinjama
i sve se opet vraća njoj.

17

1 Gospod stvori čovjeka od zemlje i opet ga u nju vraća.
2 Dao je ljudima točan broj dana i određeno vrijeme,
dade im i vlast nad svime što je na zemlji.
3 Odjenu ih snagom kakva je njegova
i stvori ih na sliku svoju.
4 Svakom je stvoru udahnuo strah od čovjeka,
da bi on gospodario zvijerima i pticama.
6 Oblikovao im jezik, oči, uši,
i srce im dade da razmišljaju.
7 Napuni ih znanjem i razumijevanjem
i otkri im dobro i zlo.
8 Oči je svoje stavio u srca njihova
da im pokaže veličanstvo djela svojih.
10 Oni će slaviti njegovo sveto ime,
pričajući o veličanstvu djela njegovih.
11 Još im umnoži znanje
i obdari ih zakonom života.
12 Učini s njima savez vječni
i pouči ih sudovima svojim.
13 Oči su njihove gledale slavu veličanstvenu
i uho slušalo slavni njegov glas.
14 »Čuvajte se svakoga zla«, reče im
i odredi im dužnosti prema bližnjemu.

15 Božanski sudac

Njihovi su putovi uvijek pred njim,
ne mogu se sakriti pred očima njegovim.
17 Svakomu narodu postavi vladara,
ali je Izrael baština Gospodnja.
19 Sva su djela njihova pred njim kao sunce,
i oči njegove svagda paze na putove njihove.
20 Ne mogu se pred njim sakriti nepravde njihove,
pred Gospodom su svi grijesi njihovi.
22 Milostinja čovjekova njemu je kao pečat,
i na dobročinstvo pazi kao na zjenicu oka.
23 Jednoga će se dana dići i platiti im,
svakomu će plaća pasti na vlastitu glavu.
24 Samo pokajnicima dopušta povratak
i tješi one koji su izgubili nadu.

25 Poziv na pokoru

Obrati se Gospodu i okani se grijehâ,
moli se pred licem njegovim i prestani ga vrijeđati.
26 Vrati se Višnjem i okani se nepravde
i jako zamrzi na gnusan čin.
27 Jer tko će hvaliti Svevišnjeg u podzemlju
mjesto živih koji ga mogu slaviti?
28 Hvala mrtvih mrtva je – kao da ih nema,
samo živ i zdrav hvali Gospodina.
29 O kako je veliko milosrđe u Gospoda,
praštanje onima koji mu se obraćaju!
30 Ljudi ne mogu sve,
jer sin čovjekov nije besmrtan.
31 Što je svjetlije od sunca? Pa i ono pomrkne.
Tijelo i krv mogu hraniti samo zloću.
32 Gospod nadzire sile na visokim nebesima,
a svi su ljudi samo prah i pepeo.

 

18

1 Veličina Božja

Onaj koji živi uvijek stvorio je svemir.
2 Jedini je Gospod pravedan!
4 Komu on dade moć da iskaže djela njegova
i tko će iscrpsti čudesa njegova?
5 Tko može izmjeriti moć veličanstva njegova
i tko ispričati dokaze milosti njegovih?
6 Niti im se može štogod oduzeti niti dodati,
niti se mogu iscrpsti čudesa Gospodnja.
7 Kad čovjek završi, tek je započeo,
i kad prestane, zbunjen je kao i uvijek.

8 Ništavnost čovjekova

Što je čovjek? Ili čemu služi?
Što je njegovo dobro, a što njegovo zlo?
9 Trajnost života njegova?
Sto godina vrlo je dugo.
10 A prema vječnosti te su godine
kao kap morske vode ili zrno pijeska.
11 Zbog toga je Gospod strpljiv s ljudima
i obasipa ih svojim milosrđem.
12 On vidi i zna kako je bijedan njihov kraj
i zato je umnožio praštanje svoje.
13 Sućut je čovjekova za bližnjega njegova,
a sućut je Gospodnja za sve živo:
Gospod ih kori, odgaja i poučava
te vraća kao pastir stado svoje.
14 On je milostiv onima koji se stege drže
i koji su revni u naredbama njegovim.

15 Umijeće darivanja

Sine, dobročinstva ne popraćuj ukorom
niti darove ujedljivim riječima.
16 Ne ublažava li rosa žegu?
Tako je i riječ dragocjenija od milodara.
17 I mislim, nije li riječ bolja od dara?
A oboje se nalazi u čovjeka puna milosti.
18 Luđak ne daje ništa i grdi,
a zavidnikov dar peče oči.

19 Promišljanje i predviđanje

Promisli prije nego prozboriš,
traži lijeka prije bolesti.
20 Prosudi samog sebe prije nego sudiš,
pa ćeš naći oprosta u čas Božjeg pohoda.
21 Ponizi se prije nego se razboliš,
i kad si pogriješio, pokaj se.
22 Ne oklijevaj ispuniti zavjet na vrijeme
i ne čekaj smrt da bi postupio pravedno.
23 Pripravi se prije svoga zavjeta
i ne budi kao čovjek koji iskušava Gospodina.
24 Misli na srdžbu posljednjih dana
i na čas osvetni kad Bog odvrati lice svoje.
25 Misli na glad u vrijeme obilja
i na siromaštvo i oskudnost u dane bogatstva.
26 Vrijeme se mijenja od jutra do večeri
i sve brzo prolazi pred Gospodinom.
27 Mudrac je oprezan u svemu
i u grešnim se danima čuva prijestupa.
28 Svaki koji je razuman prepoznaje mudrost
i poštovat će onoga tko je steče.
29 Koji shvaćaju mudre besjede sami postaju mudri
i obasipaju kišom prikladnih izreka.

30 Vlast nad sobom

Ne idi za svojim strastima,
kroti svoje požude.
31 Ako zadovoljiš svoju dušu požudom,
načinit ćeš od sebe ruglo neprijateljima.
32 Ne upuštaj se u raskošan život,
ne miješaj se u takvo društvo.
33 Nemoj da osiromašiš gosteći se pozajmljenim novcem
kad ništa nemaš u tobolcu svojem.

19

1 Radnik pijanica nikad se neće obogatiti,
i tko prezire male stvari, brzo osiromaši.
2 Vino i žene izopače razborite ljude,
i tko se druži s bludnicama izgubi svaki stid.
3 Bit će plijenom ličinkama i crvima
i drznik će izgubiti život svoj.

4 Protiv brbljavosti

Tko se brzo povjerava, lakomislen je,
a tko griješi, sam sebi naudi.
5 Tko uživa u zlu, bit će kažnjen.
6 A tko mrzi brbljanje,
uklanja od sebe zloću.
7 Ne raznosi ono što ti je povjereno
i nitko ti neće nauditi.
8 Ne povjeravaj ni neprijatelju ni prijatelju;
ako ti nije grijeh, ne otkrivaj!
9 Jer čuje li tko, čuvat će se tebe
i u svoje vrijeme osjetit ćeš njegov prezir.
10 Ako si čuo štogod, budi kao grob.
Ne boj se! Neće te raskinuti.
11 Kad nešto čuje, luđaka spopadaju trudovi
kao porodilju u porodu.
12 Kao strijela zabodena u bedro,
takva je riječ u nutrini luđakovoj.

13 Ne vjeruj svemu što čuješ

Ispitaj svoga prijatelja: možda nije ništa učinio,
pa ako je štogod učinio, da ne učini više.
14 Ispitaj svojega susjeda: možda nije ništa rekao,
ili ako je rekao, neće ponovno reći.
15 Ispitaj svojega prijatelja, jer česta je kleveta
i ne vjeruj svemu što čuješ.
16 Čovjeku se štogod omakne, ali bez zle namjere,
i tko nije sagriješio jezikom svojim?
17 Ispitaj susjeda svojeg prije nego što zaprijetiš
i poslušaj zakon Svevišnjeg.

20 Istinska i lažna mudrost

Sva je mudrost u strahu Gospodnjem,
i u svoj je mudrosti poštivanje Zakona.
22 Ali mudrost nije u spoznaji zloće,
i razbora nema u savjetu grešnika.
23 Postoji umješnost koja je gnusna,
i luđak je komu mudrosti nedostaje.
24 Bolje je biti razborom siromašan ali bogobojazan
nego biti bogat razborom a kršiti Zakon.
25 Postoji lukava umješnost u službi nepravde:
poslužit će se i prijevarom u svoju korist.
26 Postoji čovjek koji hodi pognut i tužan,
ali je iznutra pun podmuklosti.
27 Takav obara lice i pričinja se gluh,
ali će te podmuklo napasti.
28 Ako i propusti grijeh zbog nemoći,
čim se pruži prilika, učinit će zlo.
29 Čovjek se poznaje po liku svojem,
umnik se prepoznaje po licu.
30 Odijelo čovjekovo govori što on čini,
a korak njegov otkriva kakav je.

20

1 Šutnja i govor

Ima prijekor koji nije zgodan, i ima tko prešuti, i taj je razuman.
2 Ali bolje je koriti nego se gnjeviti,
3 i tko priznaje, uklanja se poniženju.
4 Kao uškopljenik koji hoće razdjevičiti djevicu,
takav je onaj tko hoće pravdu provesti nasiljem.
5 Ima tko šuti, pa se smatra mudrim,
a drugoga mrze zbog brbljanja.
6 Ima tko šuti jer ne zna odgovoriti;
drugi šuti jer čeka pravi čas.
7 Mudar čovjek šuti do zgodnog časa,
a luđak i brbljavac propuštaju zgodu.
8 Tko odviše govori, postaje odvratan,
a tko je odviše slobodan, postaje mrzak.

9 Paradoksi

Netko u nesreći nalazi sreću,
a gdjekoji dobitak postaje gubitak.
10 Ima dar koji ti ništa ne koristi
i dar koji se dvostruko isplaćuje.
11 Ima slave koja vodi poniženju,
a ima ljudi koji iz poniženja podignu glavu.
12 Netko kupi mnogo za malo novaca,
a ipak plati sedmerostruko.
13 Mudrac stekne naklonost svojim riječima,
dok luđaci prosipaju laske uzalud.
14 Bezumnikov dar ništa ti ne koristi,
jer njegove oči traže sedmerostruk uzvrat;
15 on malo daje, a mnogo predbacuje,
i kazuje na sva usta kao razglasitelj;
danas daje u zajam, a sutra traži natrag:
mrzak je takav čovjek.
16 Luđak veli: »Nemam prijatelja
i ne primam zahvalnosti za svoja dobročinstva.
17 Zlobna su jezika svi koji jedu moj kruh.«
Koliko puta i koliki izruguju takvoga!

18 Neprikladne riječi

Bolje je pokliznuti se na cesti nego na jeziku:
tako opakima propast iznenada dolazi.
19 Čovjek neugodan – neumjesna je priča
razvučena na ustima neodgojenih.
20 Mudra izreka ne vrijedi u ustima luda čovjeka,
jer je ne kazuje u pravo vrijeme.
21 Gdjekoga siromaštvo čuva od grijeha:
njegova spokoja ne remeti grižnja savjesti.
22 Mnogi sebi uništi život zbog lažna stida
i upropasti se zbog luđakova mnijenja.
23 Netko zbog stida obeća štogod prijatelju
i učini ga bez potrebe neprijateljem.

24 Laž

Gnusna je ljaga na čovjeku laž
i uvijek je u ustima ljudi neukih.
25 Bolji je i tat nego onaj tko uvijek laže,
a oba će baštiniti propast.
26 Laganje je sramotan običaj,
i sramota lažljivčeva ostaje vječno s njim.

27 Mudračeva veličina i pogibelj

Mudar čovjek stječe ugled,
i umnik je mio velikašima.
28 Tko obrađuje zemlju, žanje obilnu žetvu,
i tko znade ugoditi velikašima, prašta mu se nepravda.
29 Darovi i pokloni zasljepljuju oči mudracima
i kao brnjica na ustima zaustavljaju ukore.
30 Skrivena mudrost i neotkriveno blago,
kakva korist od toga obojega?
31 Bolji je čovjek koji krije ludost svoju
nego čovjek koji krije svoju mudrost.

 


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

14:00 Nedjeljni koncert – ur. i vod.: Ksenija Sanjković
14:55 Molitva za život
15:00 Krunica Božjega milosrđa
15:10 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

"Dođi Gospodine Isuse" - poslušajte razmatranje za 8.12.2023.

Svakoga dana u 7:45 h pratite adventska razmatranja svećenika zajednice Omnia Deo - "Dođi, Gospodine Isuse." Reprize možete pratiti u 19:45 h....

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Prosinac 2023
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.