bibija_365_1-min.png

 

 Sir 31-35


31

1 Bogatstvo

Briga za bogatstvo izjeda tijelo, i skrb za njim odgoni san.
2 Dnevne se brige u san uvlače,
i teška bolest ne da spavati.
3 Bogataš se muči da skupi imetak,
a kad se odmara, uživa u raskoši;
4 siromah se muči, jer nema od čega živjeti,
a kad se odmara, zapada u bijedu.

5 Tko ljubi zlato – ne ostaje bez grijeha,
i tko za novcem trči – zbog njega će zalutati.
6 Mnogi postadoše žrtve zlata,
propast im bijaše neminovna.
7 Jer ono je zamka onima koji mu žrtvuju,
i svaki se nerazumni lako u nju hvata.
8 Blago bogatašu koji se našao bez krivnje
i koji nije trčao za zlatom!
9 Tko je taj, da mu čestitamo,
jer je izvršio čudesna djela u svom narodu?
10 Tko je tu kušnju prošao i savršen ostao,
neka mu je na čast!
Tko je mogao zgriješiti, a nije zgriješio,
i zlo učiniti, a nije učinio?
11 Njegova će dobra biti trajna,
i zajednica će slaviti dobrotu njegovu.

12 Gozbe

Ako si sjeo za obilan stol,
ne otvaraj nad njim ždrijela svoga
i ne reci: »Ima dosta na njemu!«
13 Sjeti se: oko pohlepno veliko je zlo.
Je li stvoreno išta gore od takva oka?
Zato ono suze roni za sve što vidi.
14 Kamo drugi gleda, ti ne pružaj ruke,
da se s njim ne sukobiš u zdjeli.
15 Prosudi potrebe susjedove po svojima
i budi obazriv u svemu.
16 Pristojno jedi što ti je ponuđeno
i ne budi pohlepan da te ne omrznu.
17 Zbog pristojnosti prestani prvi
i ne budi nezasitan, da ne sablazniš.
18 Ako i u veliku društvu sjediš,
ne pružaj ruke prije ostalih.
19 Malo je dosta čovjeku dobro odgojenu
i on se ne muči na postelji svojoj.
20 Umjeren obrok – dobar san,
i čovjek rano ustaje, pun svježine.
A besanicu, bljuvanje i srdobolju
mora pretrpjeti proždrljivac.
21 Ako si morao previše pojesti,
ustani i izbljuj, i bit će ti lakše.
22 Slušaj, sine moj, i ne preziri me,
na kraju ćeš shvatiti moje riječi.
U svim djelima svojim budi umjeren
i neće te snaći nikakva bolest.
23 Dobra ugosnika hvale usne
i trajno je svjedočanstvo darežljivosti njegove.
24 Na loša se ugosnika javno mrmlja
i uporan je glas o škrtosti njegovoj.

25 Vino

U vinu se nemoj junačiti,
jer je mnoge oborilo vino.
26 Kao što se u peći kuša čelik,
tako i u vinu srca svadljivih hvalisavaca.
27 Vino je život čovjeku
ako ga pije umjereno.
Kakav je život bez vina,
kad je stvoreno za veselje ljudima!
28 Radost srcu i veselje duši,
takvo je vino koje se pije u pravo vrijeme
i u pravoj količini.
29 Gorčina duše spopada čovjeka
koji je vina previše popio, u strasti i u gnjevu.
30 Pijanstvo u bezumnika izaziva srdžbu na vlastitu propast,
umanjuje mu snagu i umnožava rane.
31 Na gozbi ne izazivaj susjeda i ne rugaj mu se ako je veseo:
ne reci mu ružne riječi i ne kinji ga tražeći da vrati dug.

32

1 Gozbe

Ako su te postavili ravnateljem stola,
nemoj se uznositi.
Budi među njima kao jedan od njih,
pobrini se za njih i tada sjedni.
2 Kad obaviš sve svoje dužnosti, sjedni
da se proveseliš zajedno s njima
i primiš vijenac za svoju uglađenost.
3 Govori, starče, jer ti dolikuje,
ali odmjereno, i ne prekidaj glazbu.
4 Gdje se sluša pjesma, ne drži besjede
i ne budi mudar u nevrijeme.
5 Kao pečatnik od dragog kamena na zlatnu uresu,
takva je skladna glazba na gozbi.
6 Kao zlatom okovan pečatnik sa smaragdom,
takav je zvuk pjesme uz odabrano vino.

7 Govori, mladiću, ako ti je potrebno,
ali tek pošto te dvaput zamole.
8 Govori sažeto i mnogo reci u malo riječi:
ostavi dojam čovjeka koji zna, ali ne želi govoriti.
9 Kad si s odličnicima, ne izjednačuj se s njima
i ne čavrljaj mnogo dok drugi zbori.
10 Munja prethodi gromu,
a ljupkost ide ispred skromna čovjeka.
11 Na vrijeme ustani, ne budi posljednji;
požuri se kući, ne oklijevaj.
12 Ondje se zabavljaj
i čini što ti na um padne,
ali ne griješi govorom bestidnim.
13 A za sve Stvoritelja svoga slavi,
koji te obasu svojim dobrima.

14 Strah Gospodnji

Tko se Boga boji, prima pouku;
oni koji ga traže – naklonost njegovu stječu.
15 Tko traži Zakon – njime se ispunja,
a licemjer se o nj spotiče.
16 Koji se boje Gospoda dolaze do pravice,
i njihova dobra djela sjaju kao svjetlost.

17 Grešnik odbija opomenu
i po volji svojoj nalazi ispriku.
18 Razborit čovjek ne prezire savjet,
a oholi bezbožnik ne poznaje straha.

19 Bez promišljanja ne čini ništa,
pa se poslije nećeš kajati.
20 Ne idi po opasnim putovima,
da se ne spotakneš o kamenje.
21 Ne vjeruj suviše ravnu putu
22 i čuvaj se svoje vlastite djece.
23 U svim djelima svojim čuvaj sebe,
jer tko to čini, drži se zapovijedi.
24 Tko se pouzdava u Zakon, pokorava se zapovijedima;
i tko se uzda u Gospoda, neće pretrpjeti štete.

 

33

1 Tko se boji Gospoda, zlo ga ne snalazi
i uvijek se iz kušnje izbavlja.
2 Nije mudar tko mrzi Zakon,
a tko je u njemu licemjer, ljulja se kao lađa u oluji.
3 Razborit se čovjek pouzdava u Zakon,
on u Zakon vjeruje kao u proroštvo.

4 Pripravi svoj govor, i tad će te slušati;
priberi znanje svoje, i tad odgovori.
5 Osjećaji su luđakovi kao kolski točak,
a misao mu je kao osovina što se okreće.
6 Ujedljiv je prijatelj kao uspaljen konj:
tko god ga zajaše, on zarže.

7 Nejednakost

Zašto je dan od dana uzvišeniji,
kad im svima kroz godinu svjetlost od sunca dolazi?
8 Zato što su u misli Gospodnjoj razdijeljeni,
Gospod je razlučio doba i blagdane.
9 Neke je uzvisio i posvetio,
a druge uvrstio u dane obične.
10 I svi su ljudi od blata,
i Adam je od zemlje stvoren.
11 Ali ih Gospod u svojoj velikoj mudrosti razdijeli
i dade im različite sudbine.
12 Neke je blagoslovio i uzvisio,
druge posvetio i sebi približio;
neke je opet prokleo i ponizio
i oborio ih s mjesta njihova.
13 Kao što je glina u rukama lončara
koji je oblikuje po svojoj volji,
tako su i ljudi u rukama Tvorca svoga
koji im daje prema svom sudu.
14 Nasuprot zlu stoji dobro,
nasuprot smrti stoji život:
tako nasuprot pobožniku stoji grešnik.
15 I gledaj tako sva djela Svevišnjega,
sva su po dvoje, jedno prema drugome.

16 Ja se posljednji prenuh
kao onaj koji pabirči iza berača;
17 ali stigoh s Božjim blagoslovom
i napunih tijesak svoj kao pravi berač.
18 Gledajte kako se nisam trudio samo za se
nego za sve one koji traže pouku.

19 Oj, čujte me, glavari naroda,
upravitelji općine, poslušajte!

20 Nezavisnost

Ni sinu ni ženi, ni bratu ni prijatelju
ne daj vlasti nad sobom za života svoga.
Ne daj svoga blaga drugomu,
da se ne pokaješ i ne zatražiš natrag.
21 Dok si živ i dok je daha u tebi,
ne daj nikomu vlasti nad sobom:
22 jer je bolje da se djeca tebi mole
nego da ti moliš u sinova svojih.
23 U svim djelima svojim budi gospodar
i ne daj da ti se okalja čast.
24 Kad ti se završe dani života,
u času smrti, razdijeli svoju baštinu.

25 Robovi

Magarcu krma, batina i teret,
a robu kruh, stega i rad.
26 Daj sluzi raditi, pa ćeš naći počinka;
pustiš li mu slobodne ruke, tražit će slobodu.
27 Jaram i uzde savijaju šiju,
a zla slugu klade i mučila.
28 Šalji ga na rad, da se ne ulijeni,
jer lijenost poučava zloćama mnogim.
29 Zaposli ga kako mu pripada,
i ako ne sluša, stavi ga u okove.
30 Ali ne prelazi mjere ni prema kome
i ne čini ništa nepravedno.
31 Imaš li roba, neka ti bude kao ti sam,
jer si ga krvlju stekao!
32 Imaš li roba, postupaj s njim kao s bratom,
jer ti je potreban kao ti sam sebi.
33 Ako ga zlostavljaš pa ti odbjegne,
na kojem ćeš ga putu tražiti?

34

1 Snovi

Za bezumnika su prazne nade i tlapnje,
i od snova luđaci okrilate.
2 Kao hvatač sjene ili gonič vjetra,
takav je onaj koji vjeruje snovima.
3 Slični su san i zrcalo:
u jednome i drugome samo je prividnost.
4 Što se može nečistoćom očistiti?
Kako će biti istina od laži?
5 Gatanje, proricanje i sni – sve ispraznosti,
sve kao tlapnje porodilje.
6 Ako ih Svevišnji ne šalje kao glasnike svoje,
ne posvećuj im ni jedne misli.
7 Jer mnoge su sni zaludili
i propali su uzdajući se u njih.

8 Zakon treba ispunjavati bez prijevara,
i mudrost je savršena tek u iskrenosti.

9 Putovanje

Tko je mnogo putovao – mnogo zna,
i tko je mnogo iskusio – umno zbori.
10 Tko nije ništa iskusio – malo znade;
a tko je putovao, u svemu se snalazi.
11 Mnogo vidjeh na putovanjima svojim
i više shvatih nego što mogu iskazati.
12 Često bijah i u smrtnoj pogibelji,
ali sam se spasio,
13 jer živjet će duh bogobojaznih:
oni se uzdaju u onoga koji ih može izbaviti.
14 Tko se boji Gospoda, ne boji se ničega
i ne straši se, jer je Gospod nada njegova.
15 Blago duši onoga koji se boji Gospoda!
U koga li se uzdao? I tko mu je potpora?
16 Gospod ne odvraća očiju s onih koji ga ljube,
on im je moćna zaštita i snažna potpora,
štitnik od vjetra pustinjskog i sjena u jari podnevnoj,
obrana od posrtaja i oslon protiv pada.
17 On je radost srcu i svjetlost očima,
on je zdravlje, život i blagoslov.

18 Žrtve

Žrtva od blaga krivo stečena porugljiv je dar
i ne primaju se pokloni opakih.
19 Svevišnjemu se ne mile darovi bezbožnički:
gomilom žrtava oni neće iskupiti svoje grijehe.
20 Pred očima očevim kolje sina
tko prinosi žrtvu od imetka siromaha.

21 Oskudna hrana život je siromaha,
i tko je otima – pravi je krvnik;
22 ubija bližnjega tko mu otima hranu
i prolijeva krv tko radniku uskraćuje plaću.

23 Ako jedan gradi, a drugi razgrađuje,
što im ostaje, osim trudbe?
24 Ako jedan moli, a drugi kune,
čiji će glas uslišati Gospodar?
25 Tko se taknuo mrtvaca, pa se oprao i opet ga dirnuo,
što mu koristi pranje njegovo?
26 Tako je i s čovjekom koji posti za grijehe svoje
pa ih opet čini:
tko će mu uslišati molitvu
i zar mu koristi što se ponizio?35

1 Zakon i žrtve

Tko se drži Zakona, umnožava svoje žrtve.
Tko vrši zapovijedi, prinosi žrtve pričesnice.
2 Tko pokazuje razboritost, prinosi brašneni cvijet.
Tko daje milostinju, prinosi žrtvu zahvalnicu.
3 Milo je Gospodu kad tko odstupa oda zla
i okajnicu prinosi tko odstupa od nepravde.
4 Ne pokazuj se pred Gospodom praznih ruku,
jer to sve biva prema zapovijedi.

5 Žrtva pravednikova ukrašava žrtvenik
i miomiris njezin dolazi pred Svevišnjeg.
6 Ugodna je žrtva pobožna čovjeka
i njezin se spomen ne zaboravlja.
7 Darežljivim srcem časti Gospoda
i ne škrtari prvinama što ih prinosiš.
8 Za svakoga prinosa neka ti lice sja od veselja
i s radošću posvećuj desetinu.
9 Daj Svevišnjemu kao što i on tebi dade,
darežljivo i koliko možeš.
10 Jer sve Gospod plaća
i vratit će sedmerostruko.

11 Pravda Božja

Ne podmićuj ga, jer on ne prima mita.
I ne uzdaj se u žrtvu nepravednu,
12 jer je Gospod sudac
i ne gleda tko je tko.
13 Nije pristran na štetu siromahovu
i sluša molitvu potlačenoga.
14 Ne prezire jauk siročeta
ni udovice kad izlijeva svoj bol.
15 Ne teku li udovici suze niz lice
i ne optužuje li jaukom onoga koji ih uzrokuje?
16 Tko Boga služi svim srcem svojim, bit će uslišan,
jer njegove se molbe dižu do oblaka.
17 Molitva poniznog prodire kroz oblake
i on nema mira dok ona ne dođe do Boga
18 i ne popušta dok ga Svevišnji ne pogleda,
pravedno ne presudi i pravdu ne uspostavi.
19 I Gospod neće oklijevati
niti će odgađati
20 dok ne satre bedra nasilnicima
i ne osveti se narodima,
21 ne iskorijeni mnoštvo oholica
i ne slomi žezlo opakima;
22 dok ne plati svakome po djelu njegovu
i ne prosudi čine ljudske prema namisli njihovoj;
23 dok ne svrši parbu puka svojega
i ne obraduje ga milošću svojom.
24 Dobra je milost u doba nevolje
kao oblak kišonosan u vrijeme sušno!

 


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

22:40 Glazba
23:00 Molitva - Povečerje
23:10 Glazba
23:15 "Riječ o riječi" - duhovni poticaji za svaki dan

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u svibnju - IX. dan

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Četvrta devetnica od 20. do 28. svibnja 2024. 9. DAN BORBA S...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2020
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.