bibija_365_1-min.png

 

 Sir 36-40


36

1 Molitva za spas i obnovu Izraela

Smiluj nam se, Gospodaru, Bože svega svijeta,
i pogledaj na nas i prožmi strahom svojim sve narode!
2 Podigni ruku protiv naroda tuđinskih
da spoznaju tvoju moć.
3 Kako si se u očima njihovim pokazao nama svetim,
tako se sada u očima našim pokaži velik prema njima.
4 Da poznaju kao što znamo i mi
da nema Boga osim tebe, Gospode.
5 Obnovi znake i ponovi čudesa,
proslavi ruku i desnicu svoju.
6 Probudi gnjev i srdžbu izlij,
obori protivnika, uništi neprijatelja.
7 Požuri vrijeme, sjeti se prisege,
i neka se slave tvoja silna djela.
8 Neka žestok oganj proždre preživjele
i neka propadnu tlačitelji puka tvojeg.
9 Satri glavu poglavarima tuđinskim
koji se hvale: »Nikoga nema osim nas.«
10 Okupi sva plemena Jakovljeva,
vrati im baštinu kao na početku.
11 Smiluj se, Gospode, narodu koji se zove imenom tvojim,
Izraelu, kojega si učinio prvencem svojim.
12 Smiluj se svetom gradu svojem,
Jeruzalemu, prebivalištu svome.
13 Ispuni Sion pjesmom u svoju hvalu
i svetište svoje slavom svojom.
14 Podari svjedočanstvo svojim prvim stvorovima,
ispuni proročanstva objavljena u tvoje ime.
15 Nagradi one koji se u te uzdaju,
da se proroci tvoji pokažu istiniti.
16 Uslišaj, Gospode, molitvu slugu svojih
prema blagoslovu Aronovu nad pukom tvojim.
17 I da spoznaju svi na zemlji
da si ti Gospod, vječni Bog.

18 Razlikovanje

Svako jelo želudac prima,
ali je jedno slađe od drugoga.
19 Nepce raspoznaje okus divljači,
tako i razborito srce lažljive riječi.
20 Prijevarno srce boli zadaje,
ali iskusan čovjek zna kako se uzvraća.

21 Izbor žene

Žena prima svakog muža,
premda je jedna djevojka od druge bolja.
22 Ženska ljepota raduje oči,
i to je najjača od svih ljudskih želja.
23 Ako su dobrota i nježnost na njezinim usnama,
muž joj nije kao ostali ljudi.
24 Tko ima ženu, posjeduje blago:
ona mu je pomoć i stup potporni.
25 Gdje nema ograde, pokradu imanje.
Tko nema žene, tužan je lutalac.
26 Tko će vjerovati razbojniku
koji leti od grada do grada?
27 Tako i čovjeku koji nema gnijezda,
već počiva gdje ga zatekne noć.

 

37

1 Lažni prijatelji

Svaki prijatelj veli: »I ja sam ti prijatelj.«
Ali su mnogi samo po imenu prijatelji.
2 Nije li sama smrtna žalost
kad se drug ili prijatelj pretvori u neprijatelja?
3 O, sklonosti opaka, zašto si stvorena?
Da prekriješ zemlju prijevarom?
4 U sreći se lažni drug raduje s prijateljem,
a u času nesreće okreće se protiv njega.
5 A pravi drug dijeli nevolju s prijateljem
i kad do boja dođe, štita se laća.
6 Ne zaboravljaj prijatelja vjerna u boju
i ne zaboravi ga kad se obogatiš.

7 Savjetnici

Svaki savjetnik dijeli savjete,
ali mnogi svjetuju sebi u prilog.
8 Čuvaj se od onoga koji nudi savjet:
ispitaj prije što on sam želi
– jer on daje savjet na svoju korist –
da on ne baci oko na tebe
9 pa ti veli: »Dobar je tvoj put«,
a potom iz prikrajka promatra nesreću tvoju.
10 Ne svjetuj se s čovjekom koji te krivo gleda
i ne otkrivaj zavidniku namjere svoje.
11 Ne svjetuj se sa ženom o njezinoj suparnici,
niti s kukavicom o ratu,
niti s trgovcem o trgovini,
niti s kupcem o prodaji,
niti sa zavidnikom o zahvalnosti,
niti sa samoživcem o milosrđu,
niti s lijenčinom o bilo kakvu poslu,
niti s prolaznim najamnikom o svršetku posla,
niti s lijenim slugom o veliku radu:
ne oslanjaj se na njih ni za kakav savjet.
12 Nego se uvijek obrati na pobožnika
o kome znadeš da vrši zapovijedi,
koji je s tobom jedne duše
i koji će nad tobom plakati kada posrneš.
13 I na savjet srca svoga pazi,
jer nemaš nikog vjernijeg od njega.
14 Jer srce često pretkazuje čovjeku pouzdanije
nego sedam stražara s vidikovca visokog.
15 Ali se kraj svega toga moli Svevišnjem
da te vodi stazom istine.

16 Istinska i lažna mudrost

Razbor je početak svakog posla,
promišljanje prethodi poduzimanju.
17 Korijen misli u srcu je,
iz njega izrastaju četiri grane:
18 dobro i zlo, život i smrt,
a jezik im je uvijek gospodar.
19 Postoji čovjek kadar poučiti druge,
a sebi je samom beskoristan.
20 Drugi je opet spretan govornik, ali omražen,
i takav će umrijeti od gladi:
21 jer nije stekao naklonosti Gospodnje
i lišen je svake mudrosti.
22 Postoji i mudrac sam sebi mudar,
i plodovi su mu razbora na ustima pouzdani.
23 Mudrac poučava svoj vlastiti puk,
i plodovi su njegova razbora pouzdani.
24 Mudar je čovjek pun blagoslova,
i svi koji ga vide zovu ga sretnim.
25 Malen je broj dana života čovječjeg,
a nebrojeni su dani naroda izraelskog.
26 Mudrac stječe povjerenje naroda svog
i ime mu živi životom vječnim.

27 Umjerenost

Sine moj, dok si živ, kušaj narav svoju,
vidi što joj šteti i to joj uskrati.
28 Jer nije svima sve probitačno
niti je svakomu sve po volji.
29 Ne budi nezasitan u slasticama
i ne budi lakom za jestvinom.
30 Jer prekomjerno jelo donosi bolest
i proždrljivost izaziva proljev.
31 Mnogi pomriješe od neumjerenosti,
a tko se čuva, produžuje svoj život.

 

 

38

1 Lijek i bolest

Časti liječnika čašću koja mu pripada zbog njegove službe,
jer je i njega Gospod stvorio.
2 Liječenje od Svevišnjeg dolazi,
kao što se dar od kralja dobiva.
3 Znanje uzdiže glavu liječniku
i moćnici ga poštuju.
4 Gospod od zemlje pravi lijekove
i razborit ih čovjek ne odbacuje.
5 Nije li po drvetu voda postala slatka,
pokazujuć’ tako svoju moć?
6 Ljudima je dao znanost
da uzmognu slaviti snagu djela njegovih.
7 Njima se liječi i bol ublažuje,
od njih ljekarnik lijekove priprema.
8 Tako nema kraja djelima njegovim,
i po njemu se blagostanje širi svijetom.

9 Sine moj, u bolesti ne budi potišten,
već se Bogu moli, jer on zdravlje daje.
10 Bježi od nepravde i ne budi pristran,
i od svih grijeha očisti srce.
11 Prinesi žrtvu blagomirisnu i spomen-žrtvu
i pretio dar prema imanju svojem.
12 Ali i liječniku mjesta daj, i njega je Gospod stvorio:
nek’ nije daleko od tebe, jer i on je potreban.
13 Katkad je spas u ruci njihovoj,
14 jer se i oni Bogu utječu da im poda milost izlječenja
i lijek za spas života.
15 Tko griješi pred Stvoriteljem svojim,
nek’ padne u ruke liječničke.

16 Žalost

Sine moj, roni suze nad mrtvim,
tužaljkom prokukaj kao patnik skrhan:
ukopaj mu tijelo prema običaju
i ne uskrati počasti grobu njegovu.
17 Gorko plači i žarko ridaj
i pokaži žalost koju zaslužuje:
jedan ili dva dana, da izbjegneš govorkanje,
a potom se utješi od žalosti svoje.
18 Jer od tuge dolazi prijeka smrt,
i žalost slabi snagu životnu.

19 Neka žalost prođe s pogrebom,
jer je život u žalosti nepodnošljiv.
20 Ne prepuštaj srce svoje žalosti:
odagnaj je i misli na svoj svršetak.
21 I ne zaboravi: povratka nema;
njemu ne koristiš, a sebi udiš.
22 Misli na njegovu kob koja je i tvoja:
jučer meni, danas tebi.
23 Kad mrtvac počine, nek’ počine i spomen njegov
i utješi se kad izađe njegov duh.

24 Umijeće i rad

U dokolici je mudrost zakonoznanca,
i tko je od poslova slobodan postaje mudar.
25 Kako će omudriti onaj tko upravlja plugom
i komu je sva slava u šiljku ostana,
tko tjera volove i bavi se radom oko njih
i koji govori samo o teladi?
26 Um je njegov obuzet brazdama koje slijedi,
a bdjenja mu prolaze u tovu junadi.

27 Tako i svi radnici i rukotvorci koji rade i dan i noć:
oni koji rezbare pečatnjake
i trude se neprestano oko novih šara
svesrdno teže za što većom sličnošću uzoru
i bdê noću da usavrše svoje djelo.

28 Tako i kovač koji sjedi pokraj nakovnja
i promatra sirovo željezo:
dah ognja peče mu kožu,
a on se oko vrela ognjišta napreže;
zvuk čekića zaglušuje uho njegovo,
oči upire u uzorak pred sobom;
srcem misli na svršetak posla svog
i noću bdî da ga usavrši.

29 Tako i lončar koji sjedi kod posla svog
i okreće točak nogama:
uvijek je u brizi za djelo svoje
i sve su mu kretnje odbrojane.
30 Rukom daje oblik glini,
a nogama je gnječi;
srcem misli na laštenja
i bdî noću da peć očisti.

31 Svi se oni u ruke uzdaju,
i svaki je vičan svome poslu.
32 Bez njih se nijedan grad ne može sagraditi,
a nema ni naselja ni putovanja.
33 Ali njih ne pitaju u vijeću narodnom
i ne ističu se u općini.
Ne sjede na stolici sudačkoj
i ne shvaćaju Zakona zavjetnoga.
34 Ne ističu se naobrazbom ni zdravom rasudbom
i nema ih među tvorcima mudrih izreka.
Ali oni održavaju stvoreni svijet
i molitva im je na djelo usmjerena.

39

1 Zakonoznanac

Ali je drukčije s onim koji posvećuje dušu svoju
i razmišljanje svoje zakonu Svevišnjega,
istražuje mudrost drevnu
i bavi se proroštvima.
2 On pamti govore glasovitih muževa
i prodire u tančine mudrih izreka;
3 istražuje skriveni smisao poslovica
i bavi se tajnama prispodoba.
4 On služi među velikašima
i viđa se u prisutnosti vladara,
putuje po zemljama drugih naroda,
iskušava dobro i zlo među ljudima.
5 U zoru srce svoje uzdiže Gospodu, Stvoritelju svome,
moli se pred Svevišnjim:
na molitvu otvara usta
i moli milost za grijehe svoje.
6 Ako to veliki Gospod hoće,
napunja ga duhom razbora
i on daždi riječima mudrosti
i molitvom slavi Gospoda.
7 Gospod upravlja savjetom i spoznajom njegovom,
a on razmišlja o otajstvima Gospodnjim.
8 On izlaže pouku koju je primio
i hvali se Zakonom Saveza Gospodnjeg.
9 Mnogi hvale umnost njegovu,
nikad neće u zaborav pasti
niti će mu spomen ikad propasti,
nego će mu ime živjeti od pokoljenja do pokoljenja.
10 Narodi će proglasiti mudrost njegovu
i hvalom će ga slaviti zajednica.
11 Ako dugo živi, ime mu nadvisuje tisuće ostalih,
a ako umre, i to će dostajati.

12 Poziv na slavu Božju

Još jednom želim iznijeti misli svoje
jer sam njima ispunjen kao mjesec pun.
13 Slušajte me, djeco pobožna, i cvjetajte
kao ruža što niče na obali toka vodenog.
14 Mirišite kao miris tamjanov,
cvatite kao ljiljanov cvijet,
širite miris i pjesmu pjevajte,
slavite Gospoda za sva djela njegova.
15 Dajte slavu imenu njegovu, hvalite ga i slavite
pjesmama i harfom i ovako mu u pohvalu recite:
16 Kako su veličanstvena sva djela Gospodnja!
I sve se naredbe njegove pravovremeno izvršuju.
Ne smije se pitati: »Što je ovo? Zašto to?«
jer sve će dobro doći u svoje vrijeme.
17 Na riječ njegovu voda se kao nasip zaustavlja,
i na besjedu usta njegovih nastaje spremište voda.
18 Kad on zapovjedi štogod, volja mu se ispunja
i nitko ne može umanjiti njegovo spasenje.
19 Pred njim su djela svakog stvora
i ništa nije skriveno očima njegovim.
20 Njegov se pogled pruža od vječnosti do vječnosti
i ništa nema čudesno pred očima njegovim.
21 Ne smije se reći: »Što je ovo? I zašto to?«
jer sve što je stvoreno svrhu ima.

22 Kao što se blagoslov njegov prelijeva poput rijeke
i natapa zemlju kao poplava,
23 tako je srdžba njegova baština narodima,
kao kad je vode pretvorio u sol.
24 Kao što su njegovi putovi ravni pobožnicima,
tako su neprohodni opakima.
25 Kao što je od početka stvoreno dobro za dobre,
tako i zlo za opake.
26 Najvažnije su potrebe ljudima za život
voda i vatra, željezo i sol,
brašno pšenično, mlijeko i med,
sok grožđa, ulje i odijelo:
27 sve je to dobro dobrima,
a pretvara se u zlo zlima.

28 Ima vjetrova za kaznu stvorenih,
sazda ih kao bičeve bijesa svoga;
oni će u vrijeme svršetka snagu razviti
i umiriti gnjev svoga Stvoritelja.
29 Vatra i tuča, glad i kuga –
sve je to za kaznu stvoreno.
30 Očnjaci u zvijeri, štipavci i guje,
i osvetni mač na propast bezbožnicima
31 vesele se zapovijedi njegovoj
i pripravno čekaju na zemlji:
i kad vrijeme dođe, ne opiru se riječi njegovoj.
32 Stoga bijah od početka osvjedočen
pa razmislih i zapisah u knjigu:
33 »Sva su djela Gospodnja dobra,
svakoj potrebi Gospod u pravo vrijeme udovoljava.«
34 Ne smije se reći: »Ovo je gore nego ono«,
jer sve je dobro u pravi čas.
35 A sad iz puna srca i usta zapjevajte
i blagoslovite ime Gospodnje!40

1 Ljudska nevolja

Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima,
težak jaram sinovima ljudskim,
od dana kad izađu iz utrobe majčine
do dana kad se vrate majci svega živog.
2 Predmet misli njihove, strah srca njihova –
tjeskobno je iščekivanje dana smrtnoga.
3 Od onoga koji sjedi na prijestolju slavnom
do onoga koji sjedi u prahu i pepelu;
4 od onoga koji nosi krunu i grimiz
do onoga koji nosi prtenu odjeću –
5 sve je gnjev, zavist, nevolja i nemir,
strah od smrti, svađe i borba.
I kad počiva na svojoj postelji,
san mu noćni samo izmjenjuje brige:
6 tek što je legao,
a ono u snu kao na svjetlosti danjoj
opsjedaju ga strahotni prizori,
kao bjegunca što je iz boja utekao.
7 I kad se probudi u času izbavljenja,
čudi se svojem ispraznomu strahu.
8 Jer stvorovima svima, od ljudi do životinja,
a sedmerostruko grešnicima – prijeti
9 smrt i krv, i boj i mač,
nesreće, glad, patnja, kuga.
10 Sve je to stvoreno za grešnike,
i zbog njih je do potopa došlo.
11 Sve što je iz zemlje u zemlju se vraća
i što je iz vode došlo u more odlazi.

12 Različite izreke

Svako mito i nepravda propadaju,
a poštenje traje dovijeka.
13 Blago nepravedničko nestaje kao bujica
i kao trijesak groma za nevremena.
14 Kad otvori svoje ruke, on se raduje,
tako i grešnici srljaju u svoju propast.
15 Izdanak bezbožnički ne tjera mladice,
jer nečisto korijenje nalazi samo tvrdo stijenje.
16 Trska što raste na svakoj vodi i obali
kosi se prije svake druge trave.
17 A milost je kao perivoj blagoslova
i milosrđe traje dovijeka.

18 Usporedbe

Nezavisan čovjek i radnik imaju ugodan život,
ali od obojice bolji ima onaj tko pronađe blago.
19 Djeca i sazidan grad proslavljuju ime,
ali je nad obojim otkriće mudrosti.
Stoka i vinogradi donose glasovitost,
ali više od obojega uzorna žena.
20 Vino i glazba vesele srce,
ali još više ljubav prema mudrosti.
21 Frula i harfa zaslađuju pjesmu,
ali je nad obojim skladan glas.
22 Ljepota i ljupkost vesele oči,
ali još više zelenilo polja.
23 Prijatelj ili drug – sretnu se u pravi čas,
ali su nad obojicom žena i muž.
24 Braća i pomoćnici u nevolji dobro dođu,
ali od obojih bolje izbavlja milostinja.
25 Zlato i srebro učvršćuju korak,
ali je od obojega bolji dobar savjet.
26 Bogatstvo i moć osnažuju srce,
ali od obojega bolje strah Gospodnji.
Sa strahom Gospodnjim čovjek sve ima
i s njime mu ne treba nikakva pomoćnika.
27 Strah je Gospodnji kao perivoj blagoslova:
on čovjeka štiti više od svake slave.

28 Prosjačenje

Sine moj, ne živi od prosjačenja;
bolje je umrijeti nego prosjačiti.
29 Čovjek koji neprestano gleda na tuđi stol
ne živi životom života dostojnim.
On kalja svoje grlo jelima tuđinskim,
a obrazovan i odgojen čovjek toga se kloni.
30 Slatko je prosjačenje usnama bestidnika,
ali ga u utrobi pali kao vatra.

 

 


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

04:30 Schönstatt - to sam ja! - tema: S Gospom Hodočasnicom na putu k Bogu Ocu; gost: p. Christoph Horn, duhovnik Hrvatske Schönsattske obitelji; ur. i vod.: Nada Pribanić
05:15 Glazba
05:30 Upoznajmo Bibliju
05:40 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u svibnju - III. dan

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Četvrta devetnica od 20. do 28. svibnja 2024. 3. DAN GOSPA...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Svibanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.