bibija_365_1-min.png

 

 Jer 30-33


30

1 3. KNJIGA UTJEHE

Sjeverni će Izrael biti obnovljen


Riječ koju Jahve upravi Jeremiji: 2 Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: »Upiši u knjigu sve ove riječi koje ti govorim. 3 Jer evo dolaze dani« – riječ je Jahvina – »i promijenit ću udes naroda svoga Izraela i Judeje« – govori Jahve – »i vratit ću ih u zemlju koju u baštinu dadoh ocima njihovim.«
4 Evo riječi što ih Jahve reče o Izraelu i o Judeji:
5 Ovako govori Jahve:
»Čujem krik užasa:
strava je to, a ne mir.
6 Hajde, propitajte se i pogledajte:
je li ikad muškarac rodio?
A svi se muškarci
za bedra hvataju kao rodilje!
Zašto su sva lica izobličena
i problijedjela?
7 Jao, jer velik je dan ovaj,
slična mu ne bî!
Vrijeme je nevolje za Jakova,
al’ će se izbaviti iz nje.«
8 »Onoga dana« – riječ je Jahve nad vojskama – »slomit ću jaram na njihovu vratu i lance ću njihove raskinuti. Više neće služiti tuđinu, 9 već će služiti Jahvi, Bogu svojemu, i Davidu, kralju svome, koga ću im podići.«
10 »Ne boj se, Jakove, slugo moj« –
riječ je Jahvina –
»ne plaši se, Izraele!
Jer evo, spasit ću te izdaleka
i potomstvo tvoje iz zemlje izgnanstva.
Jakov će se opet smiriti,
spokojno će živjeti
i nitko ga neće plašiti« –
riječ je Jahvina –
11 »jer ja sam s tobom
da te izbavim.
Zatrt ću narode
među koje te prognah,
a tebe neću sasvim uništiti;
al’ ću te kazniti po pravici,
ne smijem te pustit’ nekažnjena.«

12 Uistinu, ovako govori Jahve:
»Neiscjeljiva je rana tvoja,
neprebolan polom tvoj.
13 Nema lijeka rani tvojoj
i nikako da zaraste.
14 Zaboraviše te svi ljubavnici,
više za te i ne pitaju!
Jer po tebi ja udarih
k’o što udara neprijatelj,
kaznom krutom za bezakonje
i za mnoge grijehe tvoje.
15 Zašto kukaš zbog rane svoje?
Zar je neizlječiva tvoja bol?
Zbog mnoštva bezakonja
i grijeha silnih tvojih
to ti učinih.
16 Al’ i oni što te žderu bit će prožderani,
u ropstvo će svi dušmani tvoji;
pljačkaši tvoji bit će opljačkani,
i koji te plijeniše bit će oplijenjeni.
17 <17b> Zvahu te ‘Protjeranom’
i ‘Sionkom za koju nitko ne pita’.
<17a>Al’ ja ću te iscijeliti,
rane ti zaliječiti« –
riječ je Jahvina.

18 Ovako govori Jahve:
»Evo, izmijenit ću udes šatora Jakovljevih,
smilovat ću se na stanove njegove:
na razvalinama njegovim bit će opet grad sazidan,
i dvori će stajati na starome mjestu.
19 Iz njih će se čuti hvalospjev,
i glasovi radosni.
Umnožit ću ih
i više im se neće smanjiti broj,
ugled ću im dati
i više ih neće prezirati.
20 Sinovi njihovi bit će mi kao nekoć,
zajednica njina preda mnom će čvrsto stajati,
a kaznit ću sve njihove ugnjetače.
21 Glavar njihov iz njih će niknuti,
vladar njihov iz njih će izaći.
Pustit ću ga k sebi da mi se približi –
jer tko da se usudi sâm preda me!« –
riječ je Jahvina.
22 »I vi ćete biti moj narod,
a ja vaš Bog.«
23 Gle, nevrijeme Jahvino,
jarost provaljuje,
razmahuje se vihor silan,
i svaljuje na glave bezbožničke.
24 Jahvin se gnjev neće stišati
dok on ne izvrši i ne ispuni
naume srca svojega.
U dane posljednje
jasno ćete to razumjeti.

31

1 2. KNJIŽICA ZA IZGNANIKE

Simbolična izrada jarma i obavijest kraljevima Zapada


U početku kraljevanja Sidkije, sina Jošije, kralja judejskoga, uputi Jahve Jeremiji ovu riječ. 2 Ovako mi reče Jahve: »Načini sebi užad i jaram i stavi ga sebi na vrat. 3 Zatim poruči kralju edomskom, kralju moapskom, kralju amonskom, kralju tirskom i kralju sidonskom, po njihovim izaslanicima koji su došli u Jeruzalem kralju judejskom Sidkiji. 4 Naredi im da poruče svojim gospodarima: ‘Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov! Ovako poručite svojim gospodarima: 5 Ja sam snagom svojom svesilnom i rukom ispruženom stvorio zemlju, ljude i životinje na zemlji. I ja to dajem kome hoću. 6 Sada, dakle, sve te zemlje dajem u ruke Nabukodonozoru, kralju babilonskom, sluzi svojemu; dajem mu i poljsko zvijerje da mu služi. 7 I svi će narodi služiti njemu i njegovu sinu, i sinu njegova sina, dok i njegovoj zemlji ne kucne čas te i njega ne upokore moćni narodi i veliki kraljevi. 8 Ako koji narod, ili kraljevstvo, ne htjedne služiti Nabukodonozora, kralja babilonskoga, ne hoteć’ se upregnuti u jaram kralja babilonskog, taj ću narod kazniti mačem, glađu i kugom’ – riječ je Jahvina – ‘dok ga sasvim ne zatrem rukom njegovom. 9 Ne slušajte, dakle, svojih proroka, gatalaca, sanjara, zvjezdara svojih i čarobnjaka koji vam govore: ‘Ne, vi nećete služiti kralju babilonskom!’ 10 Jer vam oni laž prorokuju samo da vas udalje iz vaše zemlje, da vas otjeram pa da propadnete. 11 Ali narod koji se upregne u jaram kralja babilonskoga da mu služi ostavit ću na miru u zemlji njegovoj’ – riječ je Jahvina – ‘da je obrađuje i u njoj živi.’«
12 Sve sam to rekao Sidkiji, kralju judejskom, govoreći: »Upregnite se u jaram kralja babilonskoga i pokorite se njemu i narodu njegovu da ostanete živi. 13 Zašto da poginete, ti i narod tvoj, od mača, gladi i kuge, kao što se Jahve zaprijetio narodu koji se ne podvrgne kralju babilonskom? 14 Ne slušajte, dakle, riječi onih proroka koji vam govore: ‘Vi nećete služiti kralju babilonskom.’ Oni vam laž prorokuju. 15 ‘Jer nisam ih ja poslao da vam prorokuju’ – riječ je Jahvina – ‘nego vam oni laž prorokuju u moje ime, da vas otjeram iz vaše zemlje, pa da propadnete – vi i proroci koji vam prorokuju.’«
16 I svećenicima i svemu ovom narodu rekao sam: »Ovako govori Jahve: Ne slušajte riječi svojih proroka koji vam ovako prorokuju: ‘Evo, posuđe doma Jahvina bit će uskoro vraćeno iz Babilona.’ Oni vam laži prorokuju. 17 Ne slušajte ih! Pokorite se kralju babilonskom da ostanete živi! Zašto da ovaj grad postane ruševina? 18 Ako su oni zaista proroci, te ako je u njima riječ Jahvina, neka mole Jahvu nad vojskama da i posuđe što još ostade u domu Jahvinu i u dvoru kraljeva judejskih i u Jeruzalemu ne dospije u Babilon! 19 Jer ovako govori Jahve o stupovima, ‘Moru’, podnožjima i o preostalom posuđu što još ostade u ovome gradu – 20 što još Nabukodonozor, kralj babilonski, ne uze sa sobom onda kad odvede u izgnanstvo iz Jeruzalema u Babilon Jekoniju, sina Jojakimova, kralja judejskoga, i sve odličnike judejske i jeruzalemske. 21 Da, ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov, o posuđu koje preostade u domu Jahvinu, u dvoru kralja judejskog, i u Jeruzalemu: 22 ‘U Babilon će ih odnijeti i ondje će ostati sve do dana kad ja odem po njih’ – riječ je Jahvina. ‘I ja ću sve to donijeti i postaviti na ovo mjesto!’«

 

 

32

1 Raspra s prorokom Hananijom

Iste godine, u početku kraljevanja Sidkije, kralja judejskoga, četvrte godine, petog mjeseca, Hananija, sin Azurov, prorok rodom iz Gibeona, reče mi u domu Jahvinu pred svim svećenicima i svim narodom: 2 »Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Skršit ću jaram kralja babilonskoga. 3 Do dvije godine vratit ću na ovo mjesto sve posuđe doma Jahvina koje je Nabukodonozor, kralj babilonski, odavde uzeo i odnio u Babilon. 4 A tako i Jekoniju, sina Jojakimova, kralja judejskoga, i sve izgnanike judejske, koji dospješe u Babilon, također ću vratiti na ovo mjesto’ – riječ je Jahvina – ‘jer ću skršiti jaram kralja babilonskoga.’«
5 Tada prorok Jeremija odgovori proroku Hananiji pred svećenicima i pred svim narodom koji bijahu u domu Jahvinu. 6 Reče prorok Jeremija: »Amen! Učinio Jahve tako! Ispunio Jahve riječi koje si prorokovao i vratio ovamo sve posuđe iz doma Jahvina i sve izgnanike iz Babilona. 7 Ali čujder i ovu riječ koju ću kazati na tvoje uši i na uši svega naroda. 8 Proroci koji su bili prije mene i tebe, odiskona prorokovahu mnogim moćnim zemljama i velikim kraljevstvima rat, glad, kugu. 9 Ali o proroku koji proriče mir možeš istom kad se ispuni njegova proročka riječ znati da ga je zaista Jahve poslao.«
10 Tada prorok Hananija skide jaram s vrata proroka Jeremije i skrši ga. 11 I reče Hananija pred svim narodom: »Ovako govori Jahve: ‘Evo, ovako ću – za dvije godine – skršiti jaram Nabukodonozora, kralja babilonskoga, s vrata svih naroda!’« Tada prorok Jeremija ode svojim putem.
12 A kad prorok Hananija skrši jaram s vrata proroka Jeremije, dođe riječ Jahvina Jeremiji: 13 »Idi i ovako reci Hananiji: Ovako govori Jahve: ‘Ti si skršio drveni jaram, ali ću ja mjesto njega načiniti željezni.’ 14 Jer ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Željezni ću jaram staviti oko vrata svih ovih naroda da ih podvrgnem Nabukodonozoru, kralju babilonskom, i služit će mu, jer ja sam njemu podložio čak i poljsku zvjerad!’«
15 I prorok Jeremija reče proroku Hananiji: »Čuj me dobro, Hananija! Tebe nije poslao Jahve, a ti si u narodu pobudio varave nade. 16 Zato ovako govori Jahve: ‘Gle, brišem te s lica zemlje! Umrijet ćeš još ove godine, jer si propovijedao pobunu protiv Jahve!’«
17 I umrije prorok Hananija te godine u sedmom mjesecu.33

1 Poslanica izgnanicima

Evo, ovo su riječi poslanice koju prorok Jeremija iz Jeruzalema posla Ostatku izgnanstva – starješinama, svećenicima i prorocima i svemu preostalom narodu što ga Nabukodonozor iz Jeruzalema bijaše odveo u Babilon, 2 pošto kralj Jekonija i kraljica-majka, dvorjanici, odličnici judejski i jeruzalemski, kovači i bravari ostaviše Jeruzalem. 3 Poslanica je poslana po Elasi, sinu Šafanovu, i Gemarji, sinu Hilkijinu, koje Sidkija, kralj judejski, posla u Babilon Nabukodonozoru, kralju babilonskom. Evo sadržaja:
4 »Ovako govori Jahve nad vojskama, kralj Izraelov: ‘Svima izgnanicima koje odvedoh iz Jeruzalema u Babilon! 5 Gradite kuće i nastanite se, sadite vrtove i uživajte urod njihov! 6 Ženite se i rađajte sinove i kćeri! Ženite svoje sinove i udajite svoje kćeri da i oni rađaju sinove i kćeri! Množite se da se ne smanjite! 7 Ištite mir zemlji u koju vas izagnah, molite se za nju Jahvi, jer na njezinu miru počiva i vaš mir!’ 8 Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Ne dajte da vas obmanjuju vaši proroci koji su među vama, vaši gataoci! Ne povodite se za snovima koje oni sanjaju! 9 Jer oni vam laž prorokuju u moje ime, a ja ih nisam poslao’ – riječ je Jahvina.«
10 Jer ovako govori Jahve: ‘Istom kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina, ja ću vas pohoditi te vam ispuniti dobro obećanje da ću vas vratiti na ovo mjesto. 11 Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu. 12 Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišati. 13 Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim. 14 I pustit ću da me nađete’ – riječ je Jahvina. ‘Izmijenit ću udes vaš i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah’ – riječ je Jahvina. ‘I vratit ću vas na mjesto odakle vas u izagnanstvo odvedoh.’
15 Istina, vi velite: ‘Jahve nam podiže proroke u Babilonu.’ 16 Ovako govori Jahve kralju koji sjedi na prijestolju Davidovu, i svemu narodu koji živi u ovome gradu – braći vašoj što ne moradoše s vama u izgnanstvo. 17 Ovako govori Jahve nad vojskama: »Evo šaljem na njih mač, glad i kugu; učinit ću da budu kao pokvarene smokve, tako loše da nisu za jelo. 18 I gonit ću ih mačem, glađu i kugom i učinit ću ih užasom svim kraljevstvima zemaljskim, prokletstvom, strahotom, ruglom i sramotom svim narodima kamo ih otjeram. 19 Jer ne poslušaše riječi mojih« – riječ je Jahvina – »premda sam im svejednako slao sluge svoje proroke, ali ih oni ne poslušaše« – riječ je Jahvina. 20 »Ali vi, izgnanici, koje poslah iz Jeruzalema u Babilon, poslušajte svi riječ Jahvinu!«
21 Ovako govori Jahve nad vojskama, kralj Izraelov, o Ahabu, sinu Kolajinu, i o Sidkiji, sinu Maasejinu, koji vam laž prorokuje u moje ime: »Evo, predajem ih u ruke Nabukodonozora, kralja babilonskoga, da ih pogubi vama na oči. 22 I njima će se kao kletvom proklinjati svi izgnanici koji su u Babilonu: ‘Neka Jahve učini s tobom kao sa Sidkijom i Ahabom koje kralj babilonski ispeče na vatri 23 jer u Izraelu počiniše sramotu čineći preljub sa ženama svojih bližnjih i govoreći u moje ime lažne riječi koje im ja nisam zapovjedio. Ja to znam, i svjedok sam tome’ – riječ je Jahvina!«

24 Odgovor jednog prognanika na Jeremijinu poslanicu

A Šemaji ćeš Nehelamcu poručiti: 25 »Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: Ti si u svoje ime poslao pisma svemu narodu koji je u Jeruzalemu, i svećeniku Sefaniji, sinu Maasejinu, i svim ostalim svećenicima:
26 ‘Jahve te postavi svećenikom namjesto svećenika Jojade da paziš u domu Jahvinu na svakog luđaka koji se gradi prorokom i da ga baciš u klade, sa željezom oko vrata. 27 Zašto, dakle, nisi spriječio Jeremiju iz Anatota, koji se među vama gradi prorokom? 28 Ta on nam je poslao poruku u Babilon: Dugo će još trajati: Gradite kuće i nastanite se! Sadite vrtove i uživajte urod njihov!’«
29 Svećenik Sefanija pročita pismo proroku Jeremiji. 30 Tada dođe riječ Jahvina Jeremiji: 31 »Pošalji svim izgnanicima ovu vijest: Ovako govori Jahve o Šemaji Nehelamcu: ‘Jer vam Šemaja prorokuje te vam budi varave nade, premda ga ja nisam poslao, 32 ovako govori Jahve: Kaznit ću Šemaju Nehelamca, njega i potomstvo njegovo: nitko mu neće preostati usred ovoga naroda da doživi sreću koju spremam narodu svojemu’ – riječ je Jahvina – ‘jer je propovijedao pobunu protiv Jahve.’«

 


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

15:15 Krunica - Slavna otajstva
15:40 Glazba
16:30 Vijesti dana
16:45 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.