bibija_365_1-min.png

 

 Jer 38-41


38

1 Bolest Ezekijina i ozdravljenje

U ono se vrijeme Ezekija razbolje nasmrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe mu i reče: »Ovako veli Jahve: ‘Uredi kuću svoju, jer ćeš umrijeti, nećeš ozdraviti.’« 2 Ezekija se okrenu zidu i ovako se pomoli Jahvi: 3 »Ah, Jahve, sjeti se da sam pred tobom hodio vjerno i poštena srca i učinio što je dobro u tvojim očima.« I Ezekija briznu u gorak plač.
4 Tada dođe riječ Jahvina Izaiji: 5 »Idi i reci Ezekiji: Ovako kaže Jahve, Bog oca tvoga Davida: ‘Uslišao sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze. Izliječit ću te; za tri dana uzići ćeš u dom Jahvin. Dodat ću tvome vijeku petnaest godina. 6 Izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku asirskoga kralja. Jest, zakrilit ću ovaj grad!’«
7 Izaija odgovori: »Evo ti znaka od Jahve da će učiniti što je rekao: 8 sjenu koja je sišla po stupnjevima Ahazova sunčanika vratit ću za deset stupnjeva natrag.« I vrati se sunce deset stupnjeva natrag po stupnjevima po kojima bijaše već sišlo.

9 Ezekijina pjesan

Pjesan Ezekije, kralja judejskoga, kada se razbolio pa ozdravio od svoje bolesti:
10 »Govorio sam: U podne dana svojih
ja moram otići.
Na vratima podzemlja mjesto mi je dano
za ostatak mojih ljeta.

11 Govorio sam: Vidjet više neću Jahve
na zemlji živih,
vidjet više neću nikoga
od stanovnika ovog svijeta.
12 Stan je moj razvrgnut,
bačen daleko,
kao šator pastirski;
poput tkalca moj si život namotao
da bi me otkinuo od osnove.
Od jutra do noći skončat ćeš me,
13 vičem sve do jutra;
kao što lav mrska kosti moje,
od jutra do noći skončat ćeš me.

14 Poput laste ja pijučem,
zapomažem kao golubica,
uzgor mi se okreću oči,
zauzmi se, jamči za me.

15 Kako ću mu govoriti
i što ću mu reći?
Ta on je koji djeluje.
Slavit ću te sva ljeta svoja,
premda s gorčinom u duši.

16 Gospodine, za tebe živjet će srce moje
i živjet će moj duh.
Ti ćeš me izliječiti i vratiti mi život,
17 bolest će mi se pretvorit’ u zdravlje.
Ti si spasio dušu moju
od jame uništenja,
za leđa si bacio
sve moje grijehe.

18 Jer podzemlje ne slavi te,
ne hvali te smrt;
oni koji padnu u rupu
u tvoju se vjernost više ne uzdaju.

19 Živi, živi, jedino on te slavi
kao ja danas.
Otac naučava sinovima
tvoju vjernost.

20 U pomoć mi, Jahve priteci,
i mi ćemo pjevati uz harfe
sve dane svojega života
pred hramom Jahvinim.«
21 Izaija naloži: »Donesite oblog od smokava, privijte mu ga na čir i on će ozdraviti.« 22 Ezekija upita: »Po kojem ću znaku prepoznati da ću uzići u dom Jahvin?«

 

 

39

1 Babilonsko poslanstvo

U to vrijeme posla babilonski kralj Merodak Baladan, sin Baladanov, pisma s darom Ezekiji, jer bijaše čuo da se razbolio i ozdravio. 2 Ezekija se obradova tome i pokaza poslanicima svoju riznicu – srebro, zlato, miomirise i mirisavo ulje – svoju oružànu i sve što je bilo u skladištima. Nije bilo ničega u njegovu dvoru i u svemu njegovu gospodarstvu što im Ezekija nije pokazao.
3 Tada prorok Izaija dođe kralju Ezekiji i upita ga: »Što su rekli ti ljudi i odakle su došli k tebi?« Ezekija odgovori: »Došli su iz daleke zemlje, iz Babilona.« 4 Izaija upita dalje: »Što su vidjeli u tvojem dvoru?« Ezekija odgovori: »Vidjeli su sve što je u mojem dvoru; nema u mojim skladištima ničega što im nisam pokazao.«
5 Tad Izaija reče Ezekiji: »Čuj riječ Jahve nad vojskama: 6 ‘Evo dolaze dani kada će sve što je u tvojem dvoru, sve što su tvoji oci nakupili do danas, biti odneseno u Babilon. Ništa neće ostati’, kaže Jahve. 7 ‘A od sinova koji poteku od tebe, koji ti se rode, neke će uzeti da budu uškopljeni dvorani babilonskoga kralja.’« 8 Ezekija odgovori Izaiji: »Povoljna je riječ koju ti je Jahve objavio.« A mislio je: »Bit će barem mira i sigurnosti za moga života.«

 

 

40

1 II. KNJIGA IZRAELOVE UTJEHE

Prorokov poziv

»Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš.
2 Govorite srcu Jeruzalema,
vičite mu
da mu se ropstvo okonča,
da mu je krivnja okajana,
jer iz Jahvine ruke primi
dvostruko za sve grijehe svoje.«
3 Glas viče: »Pripravite Jahvi
put kroz pustinju.
Poravnajte u stepi
stazu Bogu našemu.
4 Nek’ se povisi svaka dolina,
nek’ se spusti svaka gora i brežuljak.
Što je neravno, nek’ se poravna,
strmine nek’ postanu ravni.
5 Otkrit će se tada slava Jahvina
i svako će je tijelo vidjeti,
jer Jahvina su usta govorila.«
6 Glas nalaže: »Viči!«
Odgovorih: »Što da vičem?«
– »Svako je tijelo k’o trava,
k’o cvijet poljski sva mu dražest.
7 Sahne trava, vene cvijet,
kad dah Jahvin preko njih prođe.
Doista, narod je trava.
8 Sahne trava, vene cvijet,
ali riječ Boga našeg ostaje dovijeka.«

9 Navještaj bogojavljenja

Na visoku se uspni goru,
glasniče radosne vijesti, Sione!
Podigni snažno svoj glas,
glasniče radosne vijesti, Jeruzaleme!
Podigni ga, ne boj se,
reci judejskim gradovima:
»Evo Boga vašega!«
10 Gle, Gospod Jahve dolazi u moći,
mišicom svojom vlada!
Evo s njim naplata njegova,
a ispred njega njegova nagrada.
11 Kao pastir pase stado svoje,
u ruke uzima jaganjce,
nosi ih u svome naručju,
i brižljivo njeguje dojilice.

12 Božja veličina

Tko je šakom izmjerio more,
i nebesa premjerio pedljem?
Tko je mjericom izmjerio zemlju,
i planine na mjerila,
a tezuljom bregove?

13 Tko je pokrenuo duh Jahvin,
koji ga je uputio savjetnik?
14 S kim se on posvjetova,
tko je njemu mudrost ulio,
naučio ga putovima pravde?
Tko li ga je naučio znanju,
pokazao mu put k umnosti?

15 Gle, narodi su kao kap iz vjedra,
vrijede kao prah na tezulji.
Otoci, gle, lebde poput truna!
16 Libanon je malen za lomaču,
a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu.
17 Svi narodi k’o ništa su pred njim,
ništavilo su njemu i praznina.
18 S kime ćete prispodobit’ Boga?
I s kakvim ga likom usporedit’?

19 Ljevač lijeva idol,
zlatar ga pozlaćuje
i lijeva od srebra lančiće.
20 Siromah za prinos
bira drvo koje ne trune;
i vješta traži umjetnika
da mu načini kip nepomičan.
21 Zar ne znate? Zar niste čuli?
Nije li vam odiskona otkriveno?
Zar niste shvatili tko zasnova zemlju?
22 On stoluje vrh kruga zemaljskoga
kom su stanovnici poput skakavaca.
Kao zastor nebesa je razastro,
kao šator za stan razapeo.
23 On obraća u ništa knezove,
uništava suce zemaljske.
24 Tek što su zasađeni, tek što su posijani,
tek što im stabljika u zemlju korijen pruži,
on puhne na njih i oni posahnu,
vihor ih k’o pljevu raznese.
25 »S kime ćete mene prispodobit’,
tko mi je ravan?« kaže Svetac.
26 Podignite oči i gledajte:
tko je to stvorio?
Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu,
i koji ih sve zove po imenu.

27 Svemoćna Providnost

Zašto kažeš, Jakove,
i ti, Izraele, govoriš:
»Moj put sakriven je Jahvi,
Bogu mom izmiče moja pravica?«
28 Zar ne znaš?
Zar nisi čuo?
Jahve je Bog vječni,
krajeva zemaljskih stvoritelj.
On se ne umara, ne sustaje,
i um je njegov neizmjerljiv.
29 Umornome snagu vraća,
jača nemoćnoga.

30 Mladići se more i malakšu,
iznemogli, momci posrću.
31 Al’ onima što se u Jahvu uzdaju
snaga se obnavlja,
krila im rastu kao orlovima,
trče i ne sustaju, hode i ne more se.41

1 Bog zove Kira

Umuknite preda mnom, otoci, nek’ novu snagu narodi priberu.
Nek’ se primaknu i progovore;
zajedno pristupimo k sudu.
2 »Tko je podigao s istoka
onog kog ukorak prati pravednost?
Tko mu izručuje narode
i kraljeve podlaže?
Prah su pod mačem njegovim,
k’o pljevu ih njegov luk raspršuje.
3 Goni ih, napreduje pouzdano,
noge mu se ceste ne dotiču.
4 Tko je to učinio i izvršio?
Onaj koji odiskona zove naraštaje,
ja, Jahve, koji sam prvi
i bit ću ovaj isti s posljednjima!«

5 Otoci gledaju,
i strah ih obuzima,
dršću krajevi zemaljski,
oni se bliže i već su tu.
6 Svatko pomaže svome drugu,
i bratu svom zbori: »Hrabro!«
7 Ljevač bodri zlatara,
onaj koji gladi čekićem
bodri onog koji kuje na nakovnju.
On govori o spajanju: »Dobro je«,
i čavlima kip učvršćuje
da se ne pomiče.

8 Bog je s Izraelom

Ti, Izraele, slugo moja,
Jakove, kog sam izabrao,
potomče Abrahama,
mojega ljubimca!
9 Ti koga uzeh s krajeva zemlje
i pozvah s rubova njenih,
ti kome rekoh: »Ti si sluga moj,
izabrao sam te i nisam te odbacio.«
10 Ne boj se, jer ja sam s tobom;
ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj.
Ja te krijepim i pomažem ti,
podupirem te pobjedničkom desnicom.
11 Gle, postidjet će se i smesti
svi koji su na tebe bjesnjeli,
bit će uništeni i propast će
oni što se s tobom parbiše!
12 Tražit ćeš svoje protivnike,
ali ih nećeš naći.
Bit će uništeni, svedeni na ništa
oni koji protiv tebe vojuju.
13 Jer ja, Jahve, Bog tvoj,
krijepim desnicu tvoju
i kažem ti: »Ne boj se,
ja ti pomažem.«
14 Ne boj se, Jakove, crviću,
Izraele, ličinko,
ja sam pomoć tvoja
– riječ je Jahvina –
Svetac Izraelov tvoj je otkupitelj.
15 Gle, činim te mlatilom oštrim,
novim, dvostrukih zubaca;
mlatit ćeš i satirati brda,
u prah ćeš pretvoriti bregove.
16 Vijat ćeš ih, vjetar će ih odnijeti,
vihor će ih raspršiti.
A ti ćeš kliktati u Jahvi,
dičit ćeš se Svecem Izraelovim.

17 Čuda novog Izlaska

Ubogi i bijedni vodu traže, a nje nema!
Jezik im se osuši od žeđi.
Ja, Jahve, njih ću uslišiti,
ja, Bog Izraelov, ostavit’ ih neću.

18 U goleti bregova otvorit ću rijeke,
i posred dolova izvore.
Pustinju ću pretvoriti u močvaru,
a u vrela sušnu zemlju.
19 Posadit ću u pustinji cedar,
bagrem, mirtu i maslinu.
Stepu ću pošumiti čempresom,
brijestom i šimširom zajedno.

20 Nek’ svi vide i nek’ znaju,
nek’ promisle i nek’ shvate:
ruka Jahvina to učini,
Svetac Izraelov stvori sve.

21 Jahve je jedini Bog

Iznesite svoj spor, kaže Jahve,
predočite dokaze, kaže kralj Jakovljev.
22 Nek’ pristupe i nek’ nam objave
ono što će se zbiti.
Ta što su nam otkrili o onom što bijaše,
što se ispunilo, da o tom mislimo?
Il’ objavite što će biti,
da doznamo ono što dolazi.
23 Otkrijte nam što će se poslije zbiti,
i poznat ćemo da ste bogovi.
Učinite nešto, dobro ili zlo,
da se začudimo i prepadnemo zajedno.
24 Ali vi niste ništa i djela su vam ništavna,
gnusan je koji vas izabere.

25 Jahve je prorekao Kirovu pobjedu

Podigoh ga sa sjevera da dođe,
zazvah ga po imenu s istoka.
Kao blato gazio je namjesnike,
kao što po glini lončar gazi.
26 Tko je to odiskona objavio da bismo znali,
unaprijed prorekao da bismo rekli: istina je?
Ali nikog nema tko bi objavio,
niti koga da bi navijestio,
niti koga da čuje riječi vaše.
27 Ja prvi rekoh Sionu: »Gle, evo ih«;
prvi Jeruzalemu poslah glasnika vijesti radosne.
28 Gledao sam, ali ne bješe nikoga,
ni jednoga od njih da savjet dade,
da ih pitam i da odgovore.
29 Svi zajedno ništa su,
ništavna su djela njihova,
vjetar i ispraznost njihovi kipovi.

 


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

12:15 Mali koncert
13:00 Čitamo knjigu - Alfred Schneider: Mariologija
13:30 Obavijesti i najava programa
13:45 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u svibnju - II. dan

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Četvrta devetnica od 20. do 28. svibnja 2024. 2. DAN FATIMSKA...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Svibanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.