bibija_365_1-min.png

 

1 Iv 1-5


1

1 UVOD

Zajedništvo s Ocem i Sinom po Utjelovljenju

Što bijaše od početka, što smo čuli,
što smo vidjeli očima svojim,
što razmotrismo i ruke naše opipaše
o Riječi, Životu –
2 da, Život se očitova,
i vidjeli smo i svjedočimo,
i navješćujemo vam Život vječni,
koji bijaše kod Oca i očitova se nama –
3 što smo vidjeli i čuli,
navješćujemo i vama
da i vi imate zajedništvo s nama.
A naše je zajedništvo s Ocem
i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.
4 I to vam pišemo
da radost naša bude potpuna.

5 I. HODITI U SVJETLOSTI

1. uvjet: ne griješiti

A ovo je navještaj koji smo čuli od njega
i navješćujemo vama:
Bog je svjetlost
i tame u njemu nema nikakve!
6 Reknemo li da imamo zajedništvo s njim,
a u tami hodimo,
lažemo i ne činimo istine.
7 Ako u svjetlosti hodimo,
kao što je on u svjetlosti,
imamo zajedništvo jedni s drugima
i krv Isusa, Sina njegova,
čisti nas od svakoga grijeha.
8 Reknemo li da grijeha nemamo,
sami sebe varamo
i istine nema u nama.
9 Ako priznamo grijehe svoje,
vjeran je on i pravedan:
otpustit će nam grijehe
i očistiti nas od svake nepravde.
10 Reknemo li da nismo zgriješili,
pravimo ga lašcem
i riječi njegove nema u nama.

 

 

2

1 Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite.
Ako tko i sagriješi,
zagovornika imamo kod Oca –
Isusa Krista, Pravednika.
2 On je pomirnica za grijeha naše,
i ne samo naše nego i svega svijeta.

3 2. uvjet: čuvati zapovijedi, osobito ljubav

I po ovom znamo da ga poznajemo:
ako zapovijedi njegove čuvamo.
4 Tko veli: »Poznajem ga«,
a zapovijedi njegovih ne čuva,
lažac je, u njemu nema istine.
5 A tko čuva riječ njegovu,
u njemu je zaista savršena ljubav Božja.
Po tom znamo da smo u njemu.
6 Tko veli da u njemu ostaje,
valja mu ići putom kojim je on hodio.
7 Ljubljeni,
pišem vam ne novu zapovijed,
nego staru zapovijed,
koju ste imali od početka.
Ta stara zapovijed jest riječ koju ste čuli.
8 A opet, novu vam zapovijed pišem
– obistinjuje se u njemu i vama –
jer tama prolazi,
svjetlost istinita već svijetli.
9 Tko veli da je u svjetlosti,
a mrzi brata svojega,
u tami je sve do sada.
10 Tko ljubi brata svojega,
u svjetlosti ostaje
i sablazni u njemu nema.
11 A tko mrzi brata svojega,
u tami je, u tami hodi
i ne zna kamo ide
jer mu tama zaslijepi oči.

12 3. uvjet: ne povoditi se za svijetom

Pišem vama, dječice,
jer su vam grijesi oprošteni
po njegovu imenu.
13 Pišem vama, oci,
jer upoznaste onoga koji je od početka.
Pišem vama, mladići,
jer ste pobijedili Zloga.
14 Napisah vama, djeco,
jer upoznaste Oca.
Napisah vama, oci,
jer upoznaste onoga koji je od početka.
Napisah vama, mladići,
jer ste jaki
i riječ Božja u vama ostaje
i pobijedili ste Zloga.
15 Ne ljubite svijeta
ni što je u svijetu.
Ako tko ljubi svijet,
nema u njemu ljubavi Očeve.
16 Jer što je god svjetovno
– požuda tijela, i požuda očiju,
i oholost života –
nije od Oca, nego od svijeta.
17 Svijet prolazi i požuda njegova,
a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

18 4. uvjet: kloniti se antikristâ

Djeco,
posljednji je čas!
I, kako ste čuli, dolazi Antikrist.
I sad su se već mnogi antikristi pojavili.
Odatle znamo da je posljednji čas.
19 Od nas iziđoše, ali ne bijahu od nas.
Jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama;
ali neka se očituje da nisu od nas.
20 A vi imate Pomazanje od Svetoga,
i znanje svi imate.
21 Ne pisah vam zato što ne biste znali istine,
nego jer je znate
i jer znate da nikakva laž nije od istine.
22 Tko je lažac, ako ne onaj koji tvrdi
da Isus nije Krist?
Antikrist je onaj 23 tko niječe Oca i Sina.
Svaki koji niječe Sina, nema ni Oca,
a tko priznaje Sina, ima i Oca.
24 A vi –
što čuste od početka, u vama nek’ ostane.
Ako u vama ostane što čuste od početka,
i vi ćete ostati u Sinu i Ocu.
25 A ovo je obećanje koje nam on obeća:
život vječni.
26 Ovo vam napisah o onima koji vas zavode.
27 A vi –
Pomazanje koje primiste od njega
u vama ostaje
i ne treba da vas itko poučava.
Nego njegovo vas Pomazanje uči o svemu,
a istinito je i nije laž,
pa kao što vas je ono naučilo,
ostanite u njemu.
28 I sada, dječice,
ostanite u njemu
da budemo puni pouzdanja kad se pojavi
te se ne postidimo pred njim
o njegovu dolasku.
29 Ako znate da je on Pravednik,
znate i da je svaki koji čini pravdu
od njega rođen.

 

 

3

1 II. ŽIVJETI KAO DJECA BOŽJA

Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac:
djeca se Božja zovemo, i jesmo.
A svijet nas ne poznaje zato
što ne poznaje njega.
2 Ljubljeni,
sad smo djeca Božja
i još se ne očitova što ćemo biti.
Znamo:
kad se očituje, bit ćemo njemu slični
jer vidjet ćemo ga kao što jest.

3 1. uvjet: ne griješiti

I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se
kao što je on čist.
4 Tko god čini grijeh, čini i bezakonje;
ta grijeh je bezakonje.
5 I znate:
on se pojavi da odnese grijehe
i grijeha nema u njemu.
6 Tko god u njemu ostaje, ne griješi.
Tko god griješi, nije ga vidio nit’ upoznao.
7 Dječice,
nitko neka vas ne zavede!
Tko čini pravdu, pravedan je
kao što je On pravedan.
8 Tko čini grijeh, od đavla je
jer đavao griješi od početka.
Zato se pojavi Sin Božji:
da razori djela đavolska.
9 Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha
jer njegovo sjeme ostaje u njemu;
ne može griješiti jer je rođen od Boga.
10 Po ovom se raspoznaju djeca Božja
i djeca đavolska:
tko god ne čini pravde
i tko ne ljubi brata,
nije od Boga.

11 2. uvjet: čuvati zapovijedi, osobito ljubav

Jer ovo je navještaj koji čuste od početka:
da ljubimo jedni druge.
12 Ne kao Kajin, koji bijaše od Zloga
i ubi brata svog.
A zašto ga ubi?
Jer mu djela bijahu zla,
a bratova pravedna.
13 Ne čudite se, braćo,
ako vas svijet mrzi.
14 Mi znamo
da smo iz smrti prešli u život
jer ljubimo braću;
tko ne ljubi, ostaje u smrti.
15 Tko god mrzi brata svoga, ubojica je.
A znate da nijedan ubojica
nema u sebi trajnoga, vječnoga života.
16 Po ovom smo upoznali Ljubav:
on je za nas položio život svoj.
I mi smo dužni živote položiti za braću.
17 Tko ima dobra ovoga svijeta
i vidi brata svoga u potrebi
pa zatvori pred njim srce –
kako ljubav Božja ostaje u njemu?
18 Dječice,
ne ljubimo riječju i jezikom,
već djelom i istinom.
19 Po tom ćemo znati da smo od istine.
I umirit ćemo pred njim srce svoje
20 ako nas ono bilo u čem osuđuje.
Jer Bog je veći od našega srca
i znade sve.
21 Ljubljeni,
ako nas srce ne osuđuje,
možemo zaufano k Bogu.
22 I što god ištemo, primamo od njega
jer zapovijedi njegove čuvamo
i činimo što je njemu drago.
23 I ovo je zapovijed njegova:
da vjerujemo u ime Sina njegova
Isusa Krista
i da ljubimo jedni druge
kao što nam je dao zapovijed.
24 I tko čuva zapovijedi njegove,
u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama:
po Duhu kojeg nam je dao.

 

 

4

1 3. uvjet: kloniti se antikristâ

Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu,
nego provjeravajte duhove jesu li od Boga,
jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.
2 Po ovom prepoznajete Duha Božjega:
svaki duh koji ispovijeda
da je Isus Krist došao u tijelu,
od Boga je.
3 A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa,
nije od Boga:
on je Antikristov,
a za nj ste čuli da dolazi
i sad je već na svijetu.
4 Vi ste, dječice, od Boga
i pobijedili ste ih
jer je moćniji Onaj koji je u vama
nego onaj koji je u svijetu.
5 Oni su od svijeta,
zato iz svijeta govore
i svijet ih sluša.
6 Mi smo od Boga.
Tko poznaje Boga, nas sluša,
a tko nije od Boga, ne sluša nas.
Po tom prepoznajemo Duha istine
i duha zablude.

7 III. NA IZVORIMA LJUBAVI I VJERE

1. Na izvoru ljubavi

Ljubljeni,
ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga;
i svaki koji ljubi,
od Boga je rođen i poznaje Boga.
8 Tko ne ljubi, ne upozna Boga
jer Bog je ljubav.
9 U ovom se očitova ljubav Božja u nama:
Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet
da živimo po njemu.
10 U ovom je ljubav:
ne da smo mi ljubili Boga,
nego – on je ljubio nas
i poslao Sina svoga
kao pomirnicu za grijehe naše.
11 Ljubljeni,
ako je Bog tako ljubio nas,
i mi smo dužni ljubiti jedni druge.
12 Boga nitko nikada ne vidje.
Ako ljubimo jedni druge,
Bog ostaje u nama,
i ljubav je njegova u nama savršena.
13 Po ovom znamo da ostajemo u njemu
i on u nama:
od Duha nam je svoga dao.
14 I mi smo vidjeli i svjedočimo
da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.
15 Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji,
Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.
16 I mi smo upoznali ljubav
koju Bog ima prema nama
i povjerovali joj.
Bog je ljubav
i tko ostaje u ljubavi,
u Bogu ostaje, i Bog u njemu.
17 U ovom je savršenstvo
naše uzajamne ljubavi:
imamo pouzdanje na Sudnji dan
jer kakav je on,
takvi smo i mi u ovom svijetu.
18 Straha u ljubavi nema,
nego savršena ljubav izgoni strah;
jer strah je muka
i tko se boji, nije savršen u ljubavi.
19 Mi ljubimo
jer on nas prije uzljubi.
20 Rekne li tko: »Ljubim Boga«,
a mrzi brata svog,
lažac je.
Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi,
Boga kojega ne vidi ne može ljubiti.
21 I ovu zapovijed imamo od njega:
Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.

 

 

5

1 Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen.
I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga.
2 Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju:
kad Boga ljubimo
i zapovijedi njegove vršimo.
3 Jer ljubav je Božja ovo:
zapovijedi njegove čuvati.
A zapovijedi njegove nisu teške.
4 Jer sve što je od Boga rođeno,
pobjeđuje svijet.
I ovo je pobjeda što pobijedi svijet:
vjera naša.

5 2. Na izvoru vjere

Ta tko to pobjeđuje svijet
ako ne onaj tko vjeruje
da je Isus Sin Božji?
6 On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv.
Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi.
I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.
7 Jer troje je što svjedoči:
8 Duh, voda i krv;
i to je troje jedno.
9 Ako primamo svjedočanstvo ljudi,
svjedočanstvo je Božje veće.
Jer ovo je svjedočanstvo Božje,
kojim je svjedočio za Sina svoga:
10 Tko vjeruje u Sina Božjega,
ima to svjedočanstvo Božje u sebi.
Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem
jer nije vjerovao u svjedočanstvo
kojim je svjedočio Bog za Sina svoga.
11 I ovo je svjedočanstvo:
Bog nam je dao život vječni;
i taj je život u Sinu njegovu.
12 Tko ima Sina, ima život;
tko nema Sina Božjega, nema života.

13 ZAKLJUČAK

To napisah vama
koji vjerujete u ime Sina Božjega
da znate da imate život vječni.

14 DODACI

I ovo je pouzdanje koje imamo u njega:
ako što ištemo po volji njegovoj,
uslišava nas.
15 I znamo li da nas uslišava
u svemu što ištemo,
znamo da već imamo
što smo od njega iskali.
16 Vidi li tko brata svojega
gdje čini grijeh koji nije na smrt,
neka ište i dat će mu život
– onima koji čine grijeh
što nije na smrt.
Ima grijeh što je na smrt;
za nj ne velim da moli.
17 Svaka je nepravda grijeh.
A postoji grijeh koji nije na smrt.
18 Znamo:
tko god je rođen od Boga, ne griješi;
nego Rođeni od Boga čuva ga
i Zli ga se ne dotiče.
19 Znamo:
od Boga smo,
a sav je svijet pod Zlim.
20 Znamo:
Sin je Božji došao i dao nam razum
da poznamo Istinitoga.
I mi smo u Istinitom,
u Sinu njegovu, Isusu Kristu.
On je Bog istiniti
i Život vječni.
21 Dječice,
klonite se idola!

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

06:00 Sveta misa zornica - prijenos iz dvorane uz baziliku Srca Isusova u Palmotićevoj
06:40 Glazba
07:00 Nakane Apostolata molitve za studeni; Krunica - Žalosna otajstva
07:30 Molitva - Jutarnja

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

"Dođi Gospodine Isuse" - razmatranje don Stipe Breke

AUTOR: Don Stipe Breko U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2021
P U S Č P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.