bibija_365_1-min.png

 

Izl 34-36


34

1 Obnova saveza – nove ploče

Reče Jahve Mojsiju: »Okleši dvije kamene ploče kao i prijašnje pa ću ja na ploče napisati riječi koje su bile na prvim pločama što si ih razbio. 2 Budi gotov do jutra. Onda, ujutro, popni se na brdo Sinaj i ondje ćeš, navrh brda, stupiti preda me. 3 Nitko drugi neka se s tobom ne penje; neka se nitko nigdje na brdu ne pokaže. Neka ni ovce ni goveda ne pasu podno brda.« 4 Mojsije okleše dvije kamene ploče kao i prijašnje; rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Jahve naredio.

5 Bogojavljenje

Jahve se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: »Jahve!« 6 Jahve prođe ispred njega te se javi: »Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, 7 iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja, nego kažnjava opačinu otaca na djeci – čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena.«
8 Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. 9 Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, o Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!«

10 Savez

»Dobro«, odgovori, »sklapam savez. Pred cijelim tvojim pukom činit ću čudesa kakva se nisu događala ni u kojoj zemlji, ni u kojem narodu. Sav narod koji te okružuje vidjet će što može Jahve, jer ono što ću s tobom učiniti bit će strašno. 11 Vrši, dakle, što ti danas nalažem! Gle, protjerat ću ispred tebe Amorejce, Kanaance, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce. 12 Čuvaj se da ne praviš saveza sa stanovnicima zemlje u koju ideš; da ne budu zamkom u tvojoj sredini. 13 Nego porušite njihove žrtvenike, oborite njihove stupove, počupajte im ašere! 14 Jer ne smiješ se klanjati drugome bogu. Ta Jahve – ime mu je Ljubomorni – Bog je ljubomoran. 15 Ne pravi saveza sa stanovnicima one zemlje da te oni, kad se odaju bludnosti sa svojim bogovima i žrtve im budu prinosili, ne bi pozivali, a ti pristao da jedeš od prinesene žrtve; 16 da ne bi uzimao njihove djevojke za žene svojim sinovima, da one – odajući se bludništvu sa svojim bogovima – ne bi za sobom povele i tvoje sinove.
17 Ne pravi sebi livenih bogova!
18 Drži Blagdan beskvasnih kruhova – jedući beskvasni kruh sedam dana, kako sam ti naredio – u određeno vrijeme u mjesecu abibu, jer si u mjesecu abibu izišao iz Egipta.
19 Svako prvorođenče materinjega krila meni pripada: svako muško, svaki prvenac tvoga i sitnoga i krupnoga blaga. 20 Prvenca od magarice otkupi jednim grlom sitne stoke. Ako ga ne otkupiš, moraš mu šijom zavrnuti. A sve prvorođence od svojih sinova otkupljuj.
Neka nitko preda me ne stupa praznih ruku!
21 Šest dana radi, a sedmoga od poslova odustani, sve ako je u doba oranja ili u vrijeme žetve.
22 Svetkuj Blagdan sedmicâ – prvine pšenične žetve – i Blagdan berbe na prekretu godine.
23 Triput na godinu neka se svi muškarci pojave pred Gospodinom Jahvom, Bogom Izraelovim. 24 Jer ću protjerati narode ispred tebe i proširiti tvoje međe te nitko neće hlepiti za tvojom zemljom kad triput u godini budeš uzlazio da se pokažeš pred Jahvom, Bogom svojim.
25 Od žrtve koju mi namjenjuješ ne prinosi krvi ni s čim ukvasanim; niti ostavljaj žrtve prinesene na blagdan Pashe da prenoći do jutra.
26 U kuću Jahve, Boga svoga, donosi najbolje prvine plodova sa svoje zemlje.
Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke.
27 Zapiši ove riječi«, reče Jahve Mojsiju, »jer su one temelji na kojima sam s tobom i s Izraelom sklopio savez.«
28 Mojsije ostade ondje s Jahvom četrdeset dana i četrdeset noći. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na ploče ispisao riječi Saveza – Deset zapovijedi.

29 Mojsije silazi sa Sinaja

Napokon Mojsije siđe sa Sinajskog brda. Silazeći s brda, nosio je u rukama ploče svjedočanstva. Nije ni znao da iz njegova lica, zbog razgovora s Jahvom, izbija svjetlost. 30 Kad su Aron i svi Izraelci vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost, ne usudiše se k njemu pristupiti. 31 Onda ih Mojsije zovnu. Tada k njemu dođoše Aron i sve starješine zajednice. I Mojsije razgovaraše s njima. 32 Poslije k njemu dođoše i svi Izraelci, pa im on priopći sve što mu je naložio Jahve na Sinajskom brdu. 33 Kad je Mojsije završio razgovor s njima, prevuče preko svoga lica koprenu. 34 Kad bi god Mojsije ulazio pred Jahvu da s njim razgovara, koprenu bi skinuo dok opet ne bi izišao. Kad bi izlazio da Izraelcima kaže što mu je naređeno, 35 Izraelci bi vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost. Tada bi Mojsije opet prevukao koprenu preko lica dok ne uđe da s Jahvom govori.


35

1 6. PODIZANJE SVETIŠTA

Zakon subotnjeg počinka

Mojsije sazva svu zajednicu sinova Izraelovih pa im reče: »Ovo vam je Jahve naložio da činite: 2 Neka se posao obavlja šest dana. Sedmi dan neka vam bude sveti dan, dan potpunog počinka u čast Jahvi. Tko bi radio u taj dan neka se kazni smrću. 3 Na subotnji dan ni vatre ne ložite po svojim stanovima.«

4 Prikupljanje građe

Nadalje Mojsije reče svoj zajednici izraelskoj: »Ovo je Jahve naredio: 5 Među sobom pokupite prinos Jahvi! Tko god je plemenita srca neka Jahvi donese prinos: zlata, srebra i mjedi; 6 ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; 7 učinjenih ovnujskih koža, onda finih koža, bagremova drva, 8 ulja za svjetlo, mirodija za ulje pomazanja i miomirisni tamjan; 9 oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik.
10 A svi koji su među vama vješti neka dođu praviti što je Jahve naredio: 11 Prebivalište, njegov šator i pokrov; njegove kuke i trenice, njegove priječnice i stupce; njegova podnožja; 12 njegov Kovčeg i motke; Pomirilište pa zavjesu za zaklon; 13 stol s njegovim motkama i sve njegove potrepštine; prinesene hljebove; 14 svijećnjak za svjetlo, njegov pribor i njegove svijeće, onda ulje za svjetlo; 15 kadioni žrtvenik i njegove motke; ulje za pomazanje i miomirisni tamjan; zastorak na ulazu u Prebivalište; 16 žrtvenik za žrtve paljenice s njegovom rešetkom od mjedi; motke za nj i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak; 17 zastore za dvorište; stupce i njihova podnožja, pa zastor na ulazu u dvorište; 18 kočiće za Prebivalište i kočiće za dvorište s njihovim uzicama; 19 svečano ruho za vršenje službe u svetištu – posvećena odijela za svećenika Arona i odijela za svećeničku službu njegovih sinova.«
20 Nato se sva izraelska zajednica povuče ispred Mojsija. 21 A onda svatko koga je srce vuklo i duša poticala dođe noseći svoj prinos u čast Jahvi za gradnju Šatora sastanka, za svaku službu u njemu i za posvećena odijela. 22 Strčaše se muževi i žene: svi koje je srce vuklo donesoše zapinjača, naušnica, prstenja, narukvica, ogrlica i svakovrsna zlatnog nakita; svi koji bijahu zavjetovali kakvu zlatninu u čast Jahvi. 23 Svi kod kojih se našlo ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, učinjenih ovnujskih koža ili finih koža donesoše svoje. 24 Nadalje, svatko tko je mogao dati kakav dar u srebru ili mjedi donese to kao prinos u čast Jahvi. Svatko u koga se našlo bagremova drva za upotrebu u bilo kojem poslu, donese ga. 25 Sve žene koje su bile vješte prele su svojim rukama i donosile što bijahu oprele: ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. 26 Sve opet žene koje je njihovo srce poticalo zbog njihove vještine prele su kostrijet. 27 Glavari su donosili oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik; 28 pa mirodije i ulje za svjetlo, ulje za pomazanje i miomirisni tamjan. 29 I tako Izraelci – svi ljudi i sve žene koje je srce poticalo da pridonesu bilo što poslu koji je Jahve po Mojsiju naredio da se izvrši – donesoše to kao dragovoljan prinos u čast Jahvi.

30 Graditelji Svetišta

Potom reče Mojsije Izraelcima: »Vidite! Jahve je po imenu pozvao Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova a iz plemena Judina. 31 Njega je napunio duhom Božjim, dao mu umješnost, sposobnost i razumijevanje u svim poslovima: 32 da zamišlja nacrte i da radove izvodi od zlata, srebra i mjedi; 33 da reže dragulje za umetanje; da urezuje u drvetu i da umješno radi svaki posao. 34 Njemu i Oholiabu, sinu Ahisamakovu, od plemena Danova, udijeli i sposobnost da poučavaju druge. 35 Obdari ih umještvom u svakom poslu rezbarskom, krojačkom, veziljskom i tkalačkom; oni tkaju tkanine od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, sposobni su u svakom poslu i vješti u nacrtima.


36

1 Stoga neka Besalel, Oholiab i svi vještaci koje je Jahve obdario vještinom i sposobnošću da vješto izvedu sve poslove oko podizanja svetišta obave sve kako je Jahve naredio.«

2 Više ne treba sabirati

Mojsije onda pozva Besalela, Oholiaba i sve one što ih je Jahve obdario vještinom; sve koje je srce poticalo da se prihvate posla i izvedu ga. 3 Oni preuzmu od Mojsija sve prinose koje Izraelci bijahu donijeli da se izvedu poslovi oko podizanja svetišta. Ali kako su oni i dalje donosili prinose jutro za jutrom, 4 svi majstori koji su gradili svetište dođu – svaki s posla na kojem je radio – 5 i reknu Mojsiju: »Svijet donosi mnogo više nego što je potrebno za izvođenje posla koji nam je Jahve naredio da izvedemo.« 6 Zato Mojsije izda naredbu koju po taboru proglase: »Neka više nijedan čovjek ni žena ne donosi nikakva priloga za svetište!« Tako ustave narod te nije donosio novih darova. 7 Što imahu bijaše dosta da se izvede sve djelo; i još je pretjecalo.

8 Prebivalište Jahvino

I tako najvještiji ljudi među radnicima naprave Prebivalište. Načine ga od deset zavjesa od prepredenog lana i ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva. Na njima bijahu izvezeni likovi kerubina. 9 Dužina je svake zavjese iznosila dvadeset osam lakata, a širina svake zavjese četiri lakta. Sve su zavjese bile iste mjere. 10 Pet zavjesa sastave jednu s drugom, a pet drugih zavjesa sastave opet jednu s drugom. 11 Na rubu posljednje od zavjesa sastavljenih u jedno načine petlje od modre vune; jednako ih načine i na rubu posljednje zavjese drugoga dijela; 12 načine pedeset petlji na jednome komadu, a pedeset na rubu zavjese drugoga komada. Petlje su stajale jedna spram druge. 13 Onda naprave pedeset zlatnih kopča pa sastave zavjese kopčama jednu s drugom. Tako je Prebivalište bilo kao jedna cjelina. 14 Zatim za šator povrh Prebivališta načine zavjese od kostrijeti; načine ih jedanaest. 15 Dužina svake zavjese bila je trideset lakata, a širina četiri lakta. Tih jedanaest zavjesa bilo je iste mjere. 16 Sastave pet zavjesa za se, a šest drugih opet za se. 17 Naprave pedeset petlji na rubu zavjese jednoga komada, a pedeset načine na rubu drugoga komada. 18 Načine i pedeset kopča od mjedi da sastave Šator zajedno, tako da bude jedna cjelina. 19 Zatim naprave pokrov za Šator od učinjenih ovnujskih koža, a povrh njega drugi, od finih koža.
20 Trenice nauzgor za Prebivalište izrade od bagremova drva. 21 Duljina je svake trenice bila deset lakata, a širina lakat i pol. 22 Svaka je trenica imala dva klina da je drže uspravno. To su napravili na svakoj trenici za Šator. 23 Trenice za Prebivalište napravili su ovako: dvadeset trenica za južnu stranu; 24 napravili su četrdeset podnožja od srebra pod dvadeset trenica – dva podnožja pod prvu trenicu za njezina dva klina i dva podnožja pod svaku sljedeću trenicu za njezina dva klina. 25 Za drugu, sjevernu, stranu Prebivališta naprave dvadeset trenica 26 i za njih četrdeset podnožja od srebra – dva podnožja pod prvu trenicu, a po dva podnožja pod svaku sljedeću trenicu. 27 Prebivalištu straga, prema zapadu, napraviše šest trenica. 28 Naprave i dvije trenice za uglove Prebivališta straga. 29 Pri dnu su bile rastavljene, ali su se pri vrhu, kod prvoga koluta, sastajale. Tako su ih obje postavili za dva ugla. 30 Bilo je osam trenica s njihovim podnožjima od srebra: šesnaest podnožja, pod svakom trenicom dva. 31 Načine priječnice od bagremova drva: pet njih za trenice s jedne strane Prebivališta, 32 a pet opet priječnica za trenice s druge strane Prebivališta te pet priječnica za trenice Prebivalištu straga, prema zapadu. 33 Onda načine središnju priječnicu što je prolazila sredinom trenica s kraja na kraj. 34 Trenice oblože zlatom, a njihove kolutove, kroz koje su priječnice bile provučene, načine od zlata. I priječnice oblože zlatom.

35 Zavjesa

Naprave zavjesu od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; načine je s izvezenim kerubinima. 36 Za nju naprave četiri stupa od bagremova drva i oblože ih zlatom. Kuke su im bile od zlata, a saliju im i četiri podnožja od srebra. 37 Na ulazu u Šator naprave zavjesu od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, umjetnički protkanu, i za nju pet stupčića s njihovim kukama. Vrhove stupčića i njihove šipke oblože zlatom, dok im pet podnožja naprave od mjedi.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

14:00 Pozdravi, čestitke i preporuke
14:55 Molitva za život
15:00 Krunica Božjega milosrđa
15:10 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.