bibija_365_1-min.png

 

Suci 13-15


13

1 13. SAMSON

Navještenje Samsonova rođenja

Izraelci su opet okrenuli da čine ono što Jahvi nije po volji i Jahve ih predade u ruke Filistejcima za četrdeset godina.
2 A bijaše neki čovjek iz Sore, od Danova plemena, po imenu Manoah. Žena mu bila nerotkinja i nije imala djece. 3 Toj se ženi ukaza anđeo Jahvin i reče joj: »Ti si neplodna i nisi rađala. 4 Ali se odsad pazi: da ne piješ ni vina ni žestoka pića i da ne jedeš ništa nečisto. 5 Jer, zatrudnjet ćeš, evo, i rodit ćeš sina. I neka mu britva ne prijeđe po glavi, jer će od majčine utrobe dijete biti Bogu posvećeno – bit će nazirej Božji i on će početi izbavljati Izraela iz ruke Filistejaca.«
6 Žena ode i kaza mužu: »Božji čovjek došao k meni, lice mu kao u Božjeg anđela, puno dostojanstva. Nisam ga upitala odakle je došao, niti mi on kaza svog imena. 7 Ali mi je rekao: ‘Ti ćeš začeti i roditi sina. Ne pij odsad ni vina ni žestoka pića i ne jedi ništa nečisto jer će ti dijete biti nazirej Božji od majčine utrobe do smrti.’«

8 Anđeo se javlja i drugi put

Tada se Manoah pomoli Jahvi i reče: »Molim te, Gospode, neka Božji čovjek koga si jednom poslao dođe još jednom k nama i pouči nas što ćemo činiti s djetetom kad se rodi!« 9 Jahve usliši Manoaha i anđeo Jahvin dođe opet k ženi dok je sjedila u polju. Manoah, muž njezin, ne bijaše kraj nje. 10 Žena brzo otrča da obavijesti muža i reče mu: »Gle, ukazao mi se čovjek koji mi je došao onog dana.«
11 Manoah ustade, pođe za ženom i kada dođe k čovjeku, upita ga: »Jesi li ti onaj što je govorio s ovom ženom?« A on odgovori: »Jesam.« 12 »Kada se ispuni ono što si rekao«, opet će Manoah, »po kojim propisima i kako treba postupati s djetetom?« 13 Anđeo Jahvin odgovori Manoahu: »Neka se žena čuva svega što sam joj zabranio. 14 Neka ne uživa ništa što dolazi od vinove loze, neka ne pije ni vina ni žestoka pića, neka ne jede ništa nečisto i neka se drži svega što sam joj zapovjedio.«
15 Tada reče Manoah anđelu Jahvinu: »Rado bismo te ustavili i pogostili jaretom.« 16 Anđeo Jahvin nato će Manoahu: »Sve da me i ustaviš, ja ne bih jeo tvoga jela; nego ako želiš žrtvovati paljenicu, prinesi je Jahvi.«
Manoah, ne znajući da je to anđeo Jahvin, 17 reče tada anđelu Jahvinu: »Kako ti je ime, da te možemo častiti kada se ispuni što si obećao?« 18 Anđeo Jahvin odgovori mu: »Zašto pitaš za moje ime? Ono je tajanstveno.«
19 Manoah nato uze jare i prinos te ga na stijeni kao paljenicu žrtvova Jahvi koji čini tajanstvene stvari. 20 Kada se poče dizati plamen sa žrtvenika k nebu, podiže se anđeo Jahvin u tome plamenu. Kad to vidješe Manoah i njegova žena, padoše ničice. 21 Anđeo Jahvin nije se više ukazivao Manoahu i njegovoj ženi. Manoah tada shvati da je to anđeo Jahvin.
22 »Zacijelo ćemo umrijeti«, reče ženi, »jer smo vidjeli Boga.« 23 »Da nas je htio usmrtiti«, odgovori mu žena, »ne bi iz naše ruke primio paljenice ni prinosa i ne bi nam dao da sve to vidimo niti da takvo što čujemo.«
24 Žena rodi sina i nadjenu mu ime Samson. Dijete odraste i Jahve ga blagoslovi. 25 I Jahvin duh bijaše s njim u Danovu taboru, između Sore i Eštaola.


14

1 Samsonova ženidba

I siđe Samson u Timnu i ugleda ondje djevojku među filistejskim kćerima. 2 Vrativši se, povjeri to ocu i majci: »Opazio sam u Timni«, reče on, »djevojku među filistejskim kćerima: oženite me njome.« 3 Otac i mati rekoše: »Zar nema djevojaka među kćerima tvoga plemena i u svemu našem narodu da moraš uzeti ženu između neobrezanih Filistejaca?« Ali Samson odgovori ocu: »Oženi me njome jer mi ona omilje.« 4 Otac mu i majka nisu znali da je to od Jahve, koji je tražio zadjevicu s Filistejcima jer Filistejci u ono doba vladahu Izraelom.
5 Samson siđe tako u Timnu i kad dođe do timnjanskih vinograda, gle – odjednom preda nj iskoči mladi lav ričući. 6 Duh Jahvin zahvati Samsona, i on goloruk raskida lava kao što se raskida jare, ali ne reče ni ocu ni majci što je učinio. 7 Došavši, razgovori se s djevojkom i ona mu omilje. 8 Poslije nekog vremena, kada se vratio da je odvede, Samson skrenu da vidi mrtvog lava, a to u mrtvom lavu roj pčela i med. 9 On uze meda u ruke i jeo ga je idući putem. Kada se vratio k ocu i majci, dade ga i njima te i oni jedoše, ali im ne reče da ga je uzeo iz mrtvog lava. 10 Zatim ode ženi i ondje prirediše gozbu Samsonu; trajala je sedam dana, jer tako običavahu mladi ljudi. 11 Ali kako ga se bojahu, izabraše trideset svadbenih drugova da budu uza nj.

12 Samsonova zagonetka

Tad im reče Samson: »Hajde da vam zadam zagonetku. Ako je odgonetnete za sedam svadbenih dana, dat ću vam trideset truba finog platna i trideset svečanih haljina. 13 Ali ako je ne mognete odgonetnuti, vi ćete meni dati trideset truba platna i trideset svečanih haljina.«
»Zadaj nam zagonetku«, odgovore mu oni, »mi te slušamo.« 14 A on im reče: »Od onog koji jede izišlo je jelo,
od jakoga izišlo je slatko.«
Ali za tri dana nisu mogli odgonetnuti zagonetke. 15 Četvrtoga dana rekoše Samsonovoj ženi: »Izvuci od muža na prijevaru rješenje zagonetke, ili ćemo spaliti i tebe i očev ti dom! Zar ste nas ovamo pozvali da nas oplijenite?« 16 Tada se žena, uplakana, obisnu Samsonu oko vrata govoreći: »Ti mene samo mrziš i ne ljubiš me. Zadao si zagonetku sinovima moga naroda, a meni je nisi objasnio.« On joj odgovori: »Nisam je objasnio ni ocu ni majci, a tebi da je kažem?« 17 Ona mu plakaše oko vrata sedam dana, koliko je trajala gozba. Sedmoga dana on joj kaza odgonetku: toliko je na nj navaljivala. I ona je odade sinovima svoga naroda.
18 Sedmoga dana, prije nego je zašlo sunce, ljudi iz toga grada rekoše Samsonu: »Što ima slađe od meda
i što ima jače od lava?«
A on im odgovori: »Da niste s mojom junicom orali,
ne biste zagonetke pogodili.«
19 Tada duh Jahvin dođe na njega, te on siđe u Aškelon i ondje pobi trideset ljudi, uze im odjeću i dade svečane haljine onima koji su odgonetnuli zagonetku, a onda se sav gnjevan vrati očevoj kući. 20 A Samsonovu ženu dadoše drugu koji mu bijaše svadbeni pratilac.


15

1 Samson pali Filistejcima ljetinu

Poslije nekog vremena, o žetvi pšenice, Samson dođe da pohodi svoju ženu, donijevši joj kozle i reče: »Želim ući k svojoj ženi u ložnicu.« Ali mu tast ne dopusti. 2 »Mislio sam«, reče mu on, »da si je zamrzio, pa sam je dao tvome drugu. Ali zar njezina mlađa sestra nije ljepša od nje? Uzmi je namjesto one!« 3 Samson mu odgovori: »Ovaj put neću biti krivac Filistejcima kad im učinim zlo.« 4 I ode Samson, ulovi tri stotine lisica, uze luči i, okrenuvši rep prema repu, stavi jednu luč među dva repa. 5 Tad zapali luči, pusti lisice u filistejska polja i popali im snopove, i nepokošeno žito, i vinograde, i maslinike.
6 Filistejci zapitaše: »Tko je to učinio?« Odgovoriše im: »Samson, Timnjaninov zet, zato što mu tast oduze ženu i dade je njegovu drugu.« Tad Filistejci odoše i spališe onu ženu i njenu obitelj.
7 »Kad ste to učinili«, reče im Samson, »neću mirovati dok vam se ne osvetim.« 8 I sve ih izudara uzduž i poprijeko i žestoko ih porazi. Poslije toga ode u špilju Etamske stijene i ondje se nastani.

9 Magareća čeljust

Tad Filistejci krenuše, utaboriše se u Judi i raširiše do Lehija. 10 »Zašto ste pošli na nas?« – upitaše ih Judejci. A oni im odgovoriše: »Pošli smo da svežemo Samsona i da mu učinimo kako je on učinio nama.« 11 Tri tisuće Judejaca odoše tada k špilji Etamske stijene i rekoše Samsonu: »Zar ne znaš da Filistejci nama gospodare? Zašto si nam onda to učinio?« On im odgovori: »Kako oni meni, tako ja njima!« A oni mu rekoše: 12 »Dođosmo da te svežemo i predamo u ruke Filistejaca.« »Zakunite mi se«, reče im, »da me nećete ubiti.« 13 »Ne«, odgovoriše mu, »mi ćemo te samo svezati i predati u njihove ruke, ali te zacijelo ne želimo pogubiti.« Onda ga svezaše s dva nova užeta i odvedoše iz špilje.
14 Kad ga dovedoše u Lehi i kad Filistejci, vičući od radosti, pojuriše na nj, duh Jahvin zahvati ga i užeta na njegovim rukama postadoše kao laneni konci, spaljeni ognjem, i spadoše mu s ruku. 15 Spazivši još sirovu magareću čeljust, pruži on ruku, uze onu čeljust i pobi njome tisuću ljudi. 16 Tad reče Samson: »Magarećom čeljusti gomile prebih,
magarećom čeljusti tisuću pobih.«
17 Rekavši to, baci čeljust iz ruke. Zato odonda ono mjesto zovu Ramat Lehi. 18 Kako bijaše jako ožednio, zavapi Jahvi govoreći: »Ti si izvojštio ovu veliku pobjedu rukama svoga sluge, a zar sada moram umrijeti od žeđi i pasti u ruke neobrezanima?« 19 Tad Jahve rasiječe udubinu što je kod Lehija i voda poteče iz nje. Samson se napi i vrati mu se snaga, oživje mu duh. Zato su onom izvoru dali ime En Hakore, a postoji još i danas u Lehiju. 20 Samson bijaše sudac u Izraelu za vrijeme filistejske vladavine dvadeset godina.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

16:00 RADIO DRAMA - "Prirodna apoteka" - drama autorice Doroteje Valentić; odabrala i pripremila prof. dr. sc. Sanja Nikčević, a u glavnoj je ulozi je dramski umjetnik Dubravko Sidor
16:45 Glazba
17:00 Duhovno pomoći čovjeku - emisija Centra za duhovnu pomoć – tema: „Znati opraštati“: ur.i vod.: Slavica Črnac i Ines Vranješ
17:45 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

"Dođi Gospodine Isuse" - poslušajte razmatranje za 8.12.2023.

Svakoga dana u 7:45 h pratite adventska razmatranja svećenika zajednice Omnia Deo - "Dođi, Gospodine Isuse." Reprize možete pratiti u 19:45 h....

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Prosinac 2023
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.