bibija_365_1-min.png

Ps 31 - 35


31

1 PSALAM 31 (30)

Molitva u nevolji i zahvala za uslišanje

Zborovođi.
Psalam. Davidov.
2 Tebi se, Jahve, utječem,
o, da se ne postidim nikada:
u svojoj me pravdi izbavi!
3 Prikloni k meni uho svoje,
pohiti da me oslobodiš!
Budi mi hrid zaštite,
tvrđava spasenja.
4 Jer ti si hrid moja, tvrđava moja,
radi svoga imena vodi me i ravnaj.

5 Izvuci me iz mreže koju mi zapeše,
jer ti si moje utočište.
6 U tvoje ruke duh svoj predajem:
otkupi me, Jahve, Bože vjerni.

7 Ti mrziš one koji štuju ništavne kumire,
a ja se u Jahvu uzdam.
8 Radosno ću klicat’ tvojoj milosti,
jer si na moju bijedu pogledao,
pomogao u tjeskobi duši mojoj.
9 Nisi me predao u ruke dušmana,
noge si mi na prostran put izveo.

10 Smiluj mi se, Jahve, jer sam u tjeskobi,
od jada slabi mi oko, duša i tijelo.
11 Život mi se troši u gorčini,
ljeta moja u jecanju.
U muci mi se iscrpila snaga
i kosti su moje klonule.

12 Dušmanima svojim postao sam ruglo,
susjedima podsmijeh, a znancima strašilo;
koji me vide vani, bježe od mene.
13 Nestalo me k’o mrtvaca iz sjećanja ljudi,
postadoh k’o razbijena posuda.

14 Čujem šaputanje mnogih, užas odasvud:
sastaju se protiv mene
i smišljaju kako da mi život oduzmu.

15 A ja se, Jahve, u tebe uzdam;
govorim: Ti si Bog moj!
16 U tvojoj je ruci sudbina moja:
istrgni me iz ruke dušmana
i onih koji me progone!
17 Rasvijetli lice nad slugom svojim,
po svojoj me dobroti spasi.

18 Jahve, ne bilo me stid što tebe zazvah!
Neka se postide zlotvori,
nek’ u podzemlju zamuknu.
19 Nek’ zanijeme usne lažljive
koje protiv pravednika govore drsko,
oholo i prezirno.

20 O, kako je velika, Jahve, tvoja dobrota,
koju čuvaš za one koji te se boje,
koju iskazuješ onima što se tebi utječu
naočigled sinovima čovječjim.

21 Zaklanjaš ih štitom lica svoga
od zavjera ljudskih;
u šatoru svom ih skrivaš
od jezika svadljivih.

22 Blagoslovljen Jahve jer me obasu
čudesnom dobrotom u gradu tvrdom.
23 U tjeskobi svojoj već mišljah:
»Odbačen sam od pogleda tvoga.«
Ali ti si čuo glas mog zaziva
dok sam tebi vapio.

24 Ljubite Jahvu, svi sveti njegovi:
čuva Jahve svoje vjernike,
a po zasluzi vraća onima
koji postupaju oholo.
25 Budite hrabri i jaka srca,
svi koji se u Jahvu uzdate!

 

32

1 PSALAM 32 (31)

Tko prizna, oprošteni su mu grijesi

Davidov.
Poučna pjesma. Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
kome je zločin pokriven!
2 Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju
i u čijemu duhu nema prijevare!

3 Prešutjet’ sam htio, al’ kosti mi klonuše
od neprestana jecanja.
4 Danju i noću ruka me tvoja tištala,
snaga mi se trošila k’o za ljetnih žega.
5 Tad grijeh svoj tebi priznah
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Jahvi prijestup svoj«,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

6 Zato nek’ ti se moli pobožnik svaki
u času nevolje.Kad bujice silne navale,
njega neće stići.
7 Utočište ti si moje,
od tjeskobe ti ćeš me sačuvat’,
odjenut’ me radošću spasenja.

8 Učit ću te, put ti kazat’ kojim ti je ići,
svjetovat ću te, oko će moje bdjeti nad tobom.

9 Ne budite kao konj ili mazga bez razuma:
divljinu im krotiš vođicama i uzdom,
inače im se ne primiči!

10 Bezbožnika taru mnoge nevolje,
a tko se uzda u Jahvu, njega okružuje milost.

11 Radujte se Jahvi i kličite, pravedni,
kličite svi koji ste srca čestita!

 

 

33

1 PSALAM 33 (32)

Himna Providnosti

Pravednici, Jahvi kličite! Hvaliti ga pristoji se čestitima.
2 Slavite Jahvu na harfi
na liri od deset žica veličajte njega!
3 Pjesmu novu zapjevajte njemu
i glazbala skladna popratite poklicima.

4 Jer prava je riječ Jahvina
i vjernost su sva djela njegova.
5 On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Jahvine.

6 Jahvinom su riječju nebesa sazdana
i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
7 Vodu morsku on sabire kao u mješinu
i bezdane stavlja u spremišta.

8 Zemlja sva neka pred Jahvom strepi,
neka ga se boje svi stanovnici svijeta!
9 Jer on reče – i sve postade,
naredi – i sve se stvori.

10 Jahve razbija nakane pucima,
mrsi namjere narodima.
11 Naum Jahvin dovijeka ostaje
i misli srca njegova od koljena do koljena.
12 Blago narodu kojemu je Jahve Bog,
Narodu koji on odabra sebi za baštinu!

13 Gospodin motri s nebesa
i gleda sve sinove čovječje.
14 Iz svoga prebivališta motri
sve stanovnike zemaljske:
15 on je svima srca stvorio
i pazi na sva djela njihova.

16 Ne spašava kralja vojska mnogobrojna,
ne spašava velika sila junaka.
17 Isprazno se od konja nadati spasenju,
jačina njegova ne izbavlja.
18 Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
19 da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

20 Naša se duša Jahvi nada,
on je pomoć i zaštita naša.
21 Srce nam se u njemu raduje,
u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
22 Neka dobrota tvoja, o Jahve, bude nad nama,
kao što se mi u tebe uzdamo!

 

 

34

1 PSALAM 34 (33)

Pohvala božanske pravde

Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom,
a on ga otjera te tako David sretno izmače.
2 ALEF Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
3 BET Nek’ se Jahvom duša moja hvali:
nek’ čuju ponizni i nek’ se raduju!

4 GIMEL Veličajte sa mnom Jahvu,
uzvisujmo ime njegovo zajedno!
5 DALET Tražio sam Jahvu, i on me usliša,
izbavi me od straha svakoga.

6 HE U njega gledajte i razveselite se,
da se ne postide lica vaša.
7 ZAJIN Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

8 HET Anđeo Jahvin tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.
9 TET Kušajte i vidite kako dobar je Jahve:
blago čovjeku koji se njemu utječe!

10 JOD Bojte se Jahve, vi sveti njegovi:
ne trpe oskudice koji ga se boje.
11 KAF Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Jahvu ne trpe oskudice.

12 LAMED Dođite, djeco, i poslušajte me,
učit ću vas strahu Gospodnjem.
13 MEM O čovječe, ljubiš li život?
Želiš li dane mnoge uživati dobra?

14 NUN Jezik svoj odà zla suspreži
i usne od riječi prijevarnih!
15 SAMEK Zla se kloni, a čini dobro,
traži mir i za njim idi!

16 AJIN Oči Jahvine gledaju pravedne,
uši mu slušaju vapaje njihove.
17 PE Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca
da im spomen zatre na zemlji.

18 SADE Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje,
izbavlja ih iz svih tjeskoba.
19 KOF Blizu je Jahve onima koji su skršena srca,
a klonule duše spašava.

20 REŠ Mnoge nevolje ima pravednik,
ali ga Jahve od svih izbavlja.
21 ŠIN On čuva sve kosti njegove:
ni jedna mu se neće slomiti.

22 TAU Opakost bezbošca ubija,
platit će koji mrze pravednika.
23 Jahve izbavlja duše slugu svojih,
i neće platiti tko god se njemu utječe.

 

 

35

1 PSALAM 35 (34)

Molitva progonjenog pravednika

Davidov. Optuži, Jahve, tužitelje moje
i napadni one koji mene napadaju!
2 Stavi oklop, uzmi štit svoj
i ustani meni u pomoć!
3 Zavitlaj kopljem i presretni progonitelje moje,
reci mojoj duši: »Ja sam tvoje spasenje.«

4 Nek’ se smetu i postide koji život moj traže,
nek’ uzmaknu i nek’ se posrame koji mi propast snuju!
5 Nek’ budu k’o pljeva na vjetru
kad ih anđeo Jahvin potjera!
6 Mračni i skliski bili im putovi
kad ih anđeo Jahvin bude gonio!

7 Bez razloga napeše mi mrežu,
bez razloga grob duši mojoj iskopaše.
8 Propast će ih stići iznenada,
u mrežu koju napeše sami će se uhvatiti,
past će u jamu što je iskopaše!

9 A moja će duša klicati u Jahvi,
radovat će se u spasenju njegovu.
10 Sve će kosti moje govoriti:
Tko je, Jahve, poput tebe
koji ubogog spašavaš od silnika,
jadnika i siromaha od pljačkaša?

11 Ustadoše svjedoci opaki:
pitaju me za ono što ne znam.
12 Vraćaju mi zlo za dobro,
duša moja zapada u osamu.

13 U bolesti njihovoj nosio sam kostrijet,
dušu svoju postom morio,
i molitva mi se u krilo vraćala.
14 Kao za prijateljem, za bratom – obilažah tužan;
od žalosti se pogurih kao onaj što za majkom žali.

15 A sada kad posrnuh ja, oni se raduju,
skupiše se protiv mene da udare iznenada,
i bez prestanka oni me razdiru.
16 Ruglom na ruglo iskušavaju me
i zubima škripaju na mene.

17 O Jahve, dokle ćeš gledati?
Istrgni mi dušu nasrtajima njihovim,
otmi lavovima jedino dobro moje!
18 Zahvalit ću ti u velikom zboru,
slavit ću te među pukom brojnim.

19 Nek’ se ne raduju nada mnom dušmani nepravedni,
nek’ ne namiguju očima oni koji me nizašto mrze!

20 Jer oni ne misle o miru,
već spletke snuju protiv mirnih u zemlji.
21 Razvaljuju svoja usta na me
i govore: »Ha, ha, vidjesmo očima svojim!«

22 Ti sve vidiš, o Jahve! Nemoj šutjeti!
Gospode, od mene se ne udaljuj!
23 Preni se, ustani da me obraniš,
Bože moj, Gospode, vodi parnicu moju!
24 Po svojoj me pravdi sudi, Jahve,
Bože moj, nek’ se ne raduju nada mnom!

25 Nek’ ne misle u srcu: »Ispunila nam se želja!«
Nek’ ne reknu: »Progutali smo ga!«
26 Nek’ se postide i posrame svi zajedno
koji se nesreći mojoj raduju!
Nek’ se odjenu stidom i sramotom
oni koji se podižu na me!

27 Nek’ radosno kliču kojima je pravo moje na srcu
i nek’ svagda govore:
»Velik je Jahve!
Milo mu je spasenje sluge njegova!«
28 A moj će jezik kazivati pravdu tvoju
i hvalu tebi navijeke.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

17:00 Nadom nošeni - tema: Mali ekrani, veliki problemi?; gošća: prof. Gordana Buljan Flander; ur. i vod.: Iva Tadić
17:45 Glazba
18:15 Molitva - Večernja
18:30 Svetac dana - bl. Herman iz Reichenaua

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Odmor na Isusov način

Dr. Čedomil Čekada (1896.-1981.) bio je vrstan teolog, publicist i propovjednik. Neke od njegovih propovijedi sabrane su i objavljene u tri sveska...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.