bibija_365_1-min.png

Jer 22 - 25


22

1 Ovako govori Jahve: »Siđi u palaču kralja judejskoga i objavi ondje ovu riječ. 2 Reci: Slušaj riječ Jahvinu, kralju judejski, koji sjediš na prijestolju Davidovu, ti i tvoje sluge i tvoj narod koji ulaze na ova vrata. 3 Ovako govori Jahve: ‘Činite pravo i pravicu, izbavite potlačene iz ruku tlačitelja! Ne činite krivo strancu, siroti, udovici, ne tlačite ih i ne prolijevajte krvi nedužne na ovome mjestu. 4 Jer budete li se istinski vladali po riječi ovoj, na vrata ovog dvora ulazit će kraljevi što sjede na prijestolju Davidovu, voze se na kolima i jašu na konjima – oni, njihove sluge i njihov narod. 5 Ako pak ne poslušate ovih riječi, zaklinjem se sobom’ – riječ je Jahvina – ‘da ću taj dvor pretvoriti u ruševinu!’«
6 Jer ovako govori Jahve o dvoru kralja judejskoga: »Ti si za me Gilead,
vrh libanonski.
Ali, uistinu, pretvorit ću te u pustinju,
u grad nenastanjen.
7 Spremit ću protiv tebe zatirače,
svakoga s oružjem njegovim,
nek’ posijeku izabrane ti cedrove
i u vatru ih pobacaju.«
8 Mnoštvo će narodâ prolaziti mimo taj grad i pitat će jedan drugoga: »Zašto je Jahve tako postupio s ovim velikim gradom?« 9 Odgovorit će im: »Jer su ostavili Savez Jahve, Boga svoga, klanjali se drugim bogovima i služili im.«

10 Protiv raznih kraljeva:
Protiv Joahaza

Ne oplakujte mrtvoga,
ne jadikujte za njim.
Radije plačite za onim koji odlazi,
jer se nikad više neće vratiti
ni rodne grude vidjeti.
11 Jer ovako govori Jahve o Šalumu, sinu Jošijinu, kralju judejskomu, koji kraljevaše mjesto oca svoga i morade otići iz ovoga mjesta: »Nikad se više neće vratiti, 12 nego će umrijeti u mjestu kamo ga izagnaše, a ovu zemlju nikad više neće vidjeti.«

13 Protiv Jojakima

»Jao onom koji kuću gradi nepravedno
i gornje odaje diže bez prava;
koji bližnjega tjera na tlaku
i plaću mu ne isplaćuje;
14 koji kaže: ‘Sagradit ću sebi kuću prostranu
i prozračne gornje odaje!’,
koji probija prozore,
oblaže ih cedrovinom
crveno obojenom.
15 Jesi li zato kralj
što se cedrom razmećeš?
Nije li ti i otac jeo i pio,
ali je činio pravo i pravicu
i zato mu bješe dobro.
16 Branio je pravo siromaha i jadnika,
i zato mu bješe dobro.
Zar ne znači to mene poznavati?«
– riječ je Jahvina.
17 »Ali tvoje oči i srce
idu samo za dobitkom,
da krv nevinu prolijevaš,
da nasilje činiš i krivdu.«
18 Zato ovako govori Jahve o Jojakimu, sinu Jošijinu, kralju judejskom: »Za njim neće naricati:
‘Jao, brate moj! Jao, sestro moja!’
Za njim neće naricati:
‘Jao, gospodaru! Jao, veličanstvo!’
19 Pokopat će ga k’o magarca,
izvući ga i baciti izvan vrata Jeruzalema.«

20 Protiv Jojakina

»Popni se na Libanon i viči,
po Bašanu nek’ se ori glas,
s Abarima buči,
jer svi su tvoji prijatelji slomljeni!
21 Lijepo sam te svjetovao u danima mirnim,
al’ ti mi reče: ‘Neću slušati!’
Tako se vladaš od mladosti:
ne slušaš glasa mojega.
22 Sve će tvoje pastire vjetar popasti,
a ljubavnici će tvoji u izgnanstvo.
Tada ćeš se stidjet’ i sramiti
zbog sve pakosti svoje.
23 Ti što prebivaš na Libanonu,
ti što se gnijezdiš po cedrovima,
kako li ćeš stenjati kad bolovi te spopadnu,
trudovi rodilje.
24 Života mi moga« – riječ je Jahvina – »kad bi Konija, sin Jojakimov, kralj judejski, bio pečatnjak na mojoj desnici, ja bih ga strgao s prsta. 25 Dat ću te u ruke onima koji ti rade o glavi, u ruke onima pred kojima dršćeš, u ruke Nabukodonozora, kralja babilonskog, i u ruke Kaldejaca. 26 I bacit ću tebe i majku koja te rodila u drugu zemlju gdje se niste rodili; tamo ćete umrijeti. 27 Ali u zemlju u koju čeznu da se vrate neće se vratiti!«
28 Ta zar je taj čovjek Konija
sud prezren, razbijen?
Il’ posuda što nikom se ne sviđa?
Zašto bjehu protjerani on i potomstvo,
prognani u zemlju koja im je posve neznana?
29 Zemljo, zemljo, zemljo,
poslušaj riječ Jahvinu.
30 Ovako govori Jahve:
»Upišite za ovoga čovjeka:
‘Bez djece. Život mu se nije posrećio.
Nitko od potomstva njegova
neće sjesti na prijesto Davidov
ni vladati Judejom.’«

 

23

1 Mesijansko proroštvo.
Budući kralj

»Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje« – riječ je Jahvina. 2 Stoga ovako govori Jahve, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: »Vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših« – riječ je Jahvina. 3 »I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se. 4 I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti« – riječ je Jahvina.
5 »Evo dolaze dani« – riječ je Jahvina –
»podići ću Davidu izdanak pravedni.
On će vladati kao kralj i biti mudar
i činit će pravo i pravicu u zemlji.
6 U njegove će dane Judeja biti spašena
i Izrael će živjeti spokojno.
I evo imena kojim će ga nazivati:
‘Jahve, Pravda naša.’«
7 »Zato, evo, dolaze dani« – riječ je Jahvina – »kad se više neće govoriti: ‘Živoga mi Jahve koji sinove Izraelove izvede iz zemlje egipatske’, 8 nego: ‘Živoga mi Jahve koji potomstvo doma Izraelova izvede i dovede iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih bijaše prognao, tako da obitavaju u zemlji svojoj.’«

9 Zbirka izreka protiv lažnih proroka

Prorocima. Srce je u meni skrhano,
dršću mi kosti,
sličan sam pijancu,
čovjeku kojim vino ovlada,
pred licem Jahvinim
i njegovim svetim riječima:
10 »Jer zemlja je puna preljubnikâ;
zbog tih se ljudi zemlja u crno zavila,
a ispaše u pustinji sagorješe.
Njihova je trka zloba,
a moć im je nepravda.
11 Da, i prorok i svećenik zlikovci su,
čak i u domu svome nađoh im pakost« –
riječ je Jahvina.
12 »Stog će im se puti prometnuti u tlo klizavo:
u mraku će posrtati i padati.
Jer ja ću na njih svaliti nesreću
u godine kazne njihove« –
riječ je Jahvina.
13 »I u prorokâ Samarije
vidjeh mnoge ludosti:
prorokuju u Baalovo ime
i zavode narod moj izraelski.
14 Ali u proroka jeruzalemskih
vidjeh strahote:
preljub, prijevarne putove,
jačaju ruke zločincima,
te se nitko od zločina svojih ne obraća.
Svi su mi oni kao Sodoma,
a žitelji kao Gomora!«

15 I zato Jahve nad vojskama
ovako govori o prorocima:
»Evo, nahranit ću ih pelinom
i napojiti vodom zatrovanom,
jer od proroka jeruzalemskih
potječe pokvara u svoj zemlji.«
16 Ovako govori Jahve nad vojskama: »Ne slušajte riječî prorokâ:
oni vas obmanjuju,
objavljuju viđenja srca svoga,
a ne što dolazi iz usta Jahvinih;
17 govore onima što preziru riječ Jahvinu:
‘Bit će s vama mir!’
a onima što slijede glas svog srca okorjelog:
‘Nikakvo vas zlo neće snaći!’«
18 Ta tko bijaše na vijećanju Jahvinu, tko je vidio, tko slušao riječ njegovu? Tko ju je shvatio te je može objaviti?
19 Gle, nevrijeme Jahvino:
jarost provaljuje,
razmahuje se vihor silan
i svaljuje na glave bezbožničke.
20 Jahvin se gnjev neće stišati,
dok on ne izvrši i ne ispuni
naume srca svojega.
U dane posljednje jasno ćete to razumjeti.
21 »Ne poslah ti prorokâ,
a ipak trče!
Ne govorih im,
a ipak prorokuju!
22 Jest, da bijahu na mom vijećanju,
moje bi riječi narodu mom obznanili,
i kušali ih svrnuti sa zla puta njihova
i od zlodjela njihovih!
23 Ta, zar sam ja Bog samo iz blizine« – riječ je Jahvina –
»zar iz daljine nisam više Bog?
24 Može li se tko skriti u skrovištima
da ga ja ne vidim?« – riječ je Jahvina.
»Ne ispunjam li ja nebo i zemlju?« –
riječ je Jahvina.
25 »Čuo sam što govore proroci koji prorokuju laži u ime moje i tvrde: ‘Usnio sam! Usnio sam!’ 26 Dokle će među prorocima biti onih koji prorokuju laž i objavljuju prijevaru srca svojega? 27 Misle da će svojim snima što ih jedan drugom pripovijedaju postići da narod moj zaboravi ime moje, kao što već oci njihovi zaboraviše ime moje uz Baala! 28 Prorok koji je usnio san neka samo pripovijeda svoj san, a u koga je riječ moja, neka po istini objavljuje riječ moju!« »Što je zajedničko slami i žitu?«
– riječ je Jahvina.
29 »Nije li riječ moja poput vatre«
– riječ je Jahvina –
»i nije li slična malju što razbija pećinu?«
30 »Evo me stoga protiv proroka« – riječ je Jahvina – »koji jedan drugome kradu moje riječi. 31 Evo me protiv proroka« – riječ je Jahvina – »koji mlate jezikom i proroštva kuju. 32 Evo me protiv proroka« – riječ je Jahvina – »koji prorokuju izmišljene snove i pripovijedajući ih zavode narod moj izmišljotinama svojim i lažima. A ja ih nisam poslao, niti sam im što zapovjedio, niti su narodu ovome od kakve koristi« – riječ je Jahvina.
33 »A ako te ovaj narod, ili prorok, ili svećenik, zapita: ‘Što je breme Jahvino?’, odgovori im: ‘Vi ste breme Jahvino i ja vas odbacujem’« – riječ je Jahvina.
34 »A reče li koji prorok ili svećenik, ili tko iz naroda: ‘Breme Jahvino’, kaznit ću toga čovjeka i dom njegov. 35 Ovako morate govoriti svaki svome bližnjemu i svaki svome bratu: ‘Što je Jahve odgovorio?’ ili ‘Što je Jahve rekao?’ 36 Ali ‘Breme Jahvino’ da više niste spomenuli, jer je breme svakome riječ njegova.« Jer vi iskrivljujete riječi Boga živoga, Jahve nad vojskama, našega Boga! 37 Ovako reci proroku: »Što ti je Jahve odgovorio?« ili »Što je Jahve rekao?« 38 Ali ako kažete »Breme Jahvino«, ovako govori Jahve: »Zato što se služite riječju ‘Breme Jahvino’, premda sam vam poručio da je ne izgovarate, 39 ja ću visoko podići i odbaciti od lica svojega vas i vaš grad što ga dadoh vama i ocima vašim! 40 I svalit ću na vas vječnu sramotu i vječnu porugu koja se neće zaboraviti.«

 

24

1 Dvije kotarice smokava

Jahve mi pokaza, i gle: dvije kotarice smokava stajahu pred domom Jahvinim, pošto Nabukodonozor, kralj babilonski, odvede iz Jeruzalema i izagna u Babilon Jekoniju, sina Jojakimova, kralja judejskoga, zajedno s knezovima judejskim, kovačima i bravarima. 2 U jednoj kotarici bijahu izvrsne smokve, kakve već jesu rane smokve; a u drugoj bijahu pokvarene smokve, tako loše da se ne mogahu jesti. 3 I Jahve me upita: »Jeremija, što vidiš?« A ja odgovorih: »Smokve! Dobre su vrlo dobre, a loše su vrlo loše – tako loše da nisu za jelo.« 4 I dođe mi riječ Jahvina:
5 Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: »Kao na ove dobre smokve, tako ću milostivo pogledati na sužnje judejske koje sam s ovoga mjesta prognao u zemlju kaldejsku. 6 I milostivo ću svrnuti oči na njih i vratiti ih u ovu zemlju. Ponovo ću ih podići i neću ih više uništiti; opet ću ih posaditi i neću ih više iščupati. 7 I dat ću im srce da me poznaju da sam ja Jahve, da budu narod moj, a ja Bog njihov, jer će se oni svim srcem svojim opet k meni obratiti. 8 Ali kao s lošim smokvama koje su tako loše da nisu za jelo« – da, riječ je Jahvina – »tako ću postupiti i sa Sidkijom, kraljem judejskim, s njegovim knezovima i sa svim Jeruzalemcima što preostadoše u ovoj zemlji i s onima što se u Egiptu nastaniše. 9 Učinit ću da budu na užas svim kraljevstvima zemaljskim, na sramotu i porugu, na ruglo i kletvu posvuda kamo ih protjeram. 10 I poslat ću na njih mač, glad i kugu dok se ne istrijebe sa zemlje koju dadoh njima i ocima njihovim.«

 

25

1 4. BABILON – BIČ BOŽJI

Riječ upućena Jeremiji o svem narodu judejskom, četvrte godine Jojakima, sina kralja judejskog – to je prve godine Nabukodonozora, kralja babilonskog. 2 Prorok Jeremija navijesti tu riječ svemu narodu Judinu i svim Jeruzalemcima:
3 Od trinaeste godine Jošije, sina Amonova, kralja judejskoga, sve do dana današnjeg, ove dvadeset i tri godine, dolazila mi je riječ Jahvina i ja sam vam jednako govorio, ali me niste slušali. 4 I Jahve je svejednako slao k vama sve sluge svoje, proroke, ali vi niste slušali i niste prignuli uši svoje da čujete. 5 I govorahu vam: »Vratite se svaki sa zla puta svojega i od zlih djela svojih i ostanite u zemlji koju Jahve dade vama i ocima vašim za sva vremena; 6 i ne idite za tuđim bogovima da im služite i da im se klanjate; i ne gnjevite me djelima ruku svojih, pa vam neću ništa nažao učiniti. 7 Ali me niste poslušali« – riječ je Jahvina – »nego me razgnjeviste djelima ruku svojih, na svoju nesreću!«
8 Zato ovako govori Jahve nad vojskama: »Jer niste poslušali mojih riječi, 9 evo, ja ću poslati i podignuti sve narode sa sjevera« – riječ je Jahvina – »i slugu svoga Nabukodonozora, kralja babilonskoga, i dovest ću ih na ovu zemlju i na njene stanovnike i na sve okolne narode; izručit ću ih kletom uništenju i učinit ću ih užasom i ruglom, vječnim razvalinama. 10 I ugušit ću među njima svaki glas radosti i veselja, klicanje zaručnika i zaručnice i klopot žrvnja i svjetlost svjetiljke. 11 Sva će se zemlja pretvoriti u pustoš i pustinju i svi će narodi služiti kralju babilonskom sedamdeset godina. 12 Ali kad se navrši sedamdeset godina, kaznit ću kralja babilonskog i narod onaj« – riječ je Jahvina – »za bezakonje njihovo i zemlju kaldejsku i pretvorit ću ih u vječne razvaline. 13 Dovest ću na tu zemlju sve što sam protiv nje rekao« – sve je to napisano u ovoj knjizi, što prorokova Jeremija za sve narode.

14 II. PROROČANSTVA PROTIV NARODA (početak)

1. UVOD

Viđenje pehara

»I oni će služiti mnogim narodima i velikim kraljevima i platit ću im po njihovim činima i po djelima ruku njihovih.«
15 Ovako mi reče Jahve, Bog Izraelov: »Uzmi ovaj pehar vina iz moje ruke i napoji njime sve narode kojima ću te poslati. 16 Neka piju dok ne zateturaju i dok se ne izbezume zbog mača što ću ga među njih poslati.« 17 I uzeh pehar iz ruke Jahvine i napojih njime sve narode kojima me Jahve bijaše poslao: 18 Jeruzalem i gradove judejske s njihovim kraljevima i knezovima, neka budu razvalina, pustoš, ruglo i prokletstvo, kao što su i danas; 19 faraona, kralja egipatskoga, s njegovim slugama i knezovima i narodom njegovim 20 i svu onu mješavinu naroda: sve kraljeve zemlje Usa, sve kraljeve zemlje filistejske, Aškelon, Gazu, Ekron i ono što ostade od Ašdoda; 21 Edom, Moab i sinove Amonove; 22 sve kraljeve Tira, sve kraljeve Sidona, kraljeve otoka onkraj mora; 23 Dedan, Temu, Buz i sve one ostriženih zàlizâkâ, 24 sve kraljeve Arabije, sve kraljeve mješavine naroda koji obitavaju u pustinji; 25 sve kraljeve Zimrija, sve kraljeve Elama i sve kraljeve Medije; 26 sve kraljeve Sjevera, blize i daleke, jednog za drugim, i sva kraljevstva na licu zemlje. A kralj Šešak pit će poslije njih.
27 »I reci im: Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Pijte! Opijte se! Bljujte! Padnite da se više ne dignete od mača koji ću pustiti među vas.’ 28 Ako ne bi htjeli uzeti pehar iz tvoje ruke da piju, reci im: Ovako govori Jahve nad vojskama: ‘Morate piti! 29 Jer, evo, ja sam počeo kažnjavati grad koji se zove mojim imenom. A vi zar da prođete bez kazne? Ne, nećete ostati nekažnjeni, jer ću sâm dozvati mač da udari na sve stanovnike zemlje’« – riječ je Jahve nad vojskama. 30 »Ti im, dakle, prorokuj sve riječi ove i reci im: ‘Jahve reče sa visine,
iz svetoga stana grmi glasom,
riče iza glasa protiv pašnjaka svoga,
podvikuje kao oni što grožđe gaze.
Do svih stanovnika zemlje
31 dopire bojni klik – do nakraj svijeta –
jer Jahve se parbi s narodima,
izlazi na sud sa svakim tijelom,
bezbožnike će maču izručiti’ –
riječ je Jahvina.
32 Ovako govori Jahve nad vojskama:
‘Evo, nesreća već zahvaća
narod za narodom;
nevrijeme strašno već se prolama
s krajeva zemlje.’«
33 U onaj dan bit će pobijenih Jahvinih s jednoga kraja svijeta do drugoga. Za njima nitko neće naricati, niti će ih tko pokupiti i sahraniti; ostat će kao gnoj po zemlji.
34 Kukajte, pastiri, i vičite,
valjajte se po prašini, vodiči stada,
jer vam se ispuniše dani za klanje,
popadat ćete k’o ovnovi izabrani.
35 Više nema utočišta pastirima,
niti spasa vodičima stada.
36 Čuj, kako vapiju pastiri,
kako kukaju vodiči stada,
jer Jahve pustoši pašnjak njihov,
37 mirna su pasišta poharana
od jarosna gnjeva Jahvina.
38 Lav ostavlja guštaru
jer će zemlja njihova opustjeti
od mača pustošničkog,
od jarosnog gnjeva Jahvina.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

16:00 Glazbena razglednica - pjesme Slavonije i Podravine; ur. i vod.: Božidar Biondić
16:45 Glazba
17:00 Mudrosti i duhovnosti svetih otaca - tema: Tertulijan kršćanski pisac; gost-urednik: don Ivan Bodrožić; vod.: Zdravka Andrijašević
17:45 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u lipnju - IV. dan

4. DAN S TIGROM U KOŠTAC Došao je iz Ranigora, iz Sunderbanske džungle. Zove se Khanto Neye. Čitav svoj život proveo je u šumama. Nema ničega,...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Lipanj 2024
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.