The Visitation by Karl von Blaas featured

Htjeli bismo izraziti hvalu Bogu i to riječima Marijinog hvalospjeva. Marija je, naime, majka Gospodinova i majka naša. Ona nam je najveći primjer i vjere i nade i ljubavi. Ona nam je i učiteljica molitve. Prisjetimo se što piše sveti Luka u svome evanđelju. Kada je čula da je njezina rođakinja Elizabeta unatoč svoje poodmakle dobi trudna, Marija je pohitala da je pohodi i da joj bude od pomoći. U to je vrijeme Marija u svojoj utrobi već nosila utjelovljenog Sina Božjega – Isusa. U tome susretu nastao je Marijin hvalospjev „Veliča“. Htjeli bismo se zaustaviti upravo nad ovim svetim Marijinim riječima.


Tekst (Lk 1,39-55)

Iz evanđelja po Luki

Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: „Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!“

Tada Marija reče:

„Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu,
mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji
zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.“

Sada ćemo u miru i sabranosti poslušati svaki pojedini redak Marijinog hvalospjeva. Neka nam Gospodin dade svoga Duha da svaka njegova riječ nađe plodno tlo u našem srcu.

 

Tekst

Marija veli: Veliča duša moja Gospodina!

 

Razmatranje

Sveti ljudi su dalekovidni. Oni duhom proniču ono što nama slabima i grešnima promiče. Marija je veličanstvena po tome što srcem duboko razumije da je sve Božji dar, da je sve Božja milost. Bog je sve u ljubavi stvorio, a posebnu ljubav pokazuje prema čovjeku. Nadalje, Bog izabire čovjeka da ispuni posve određenu zadaću u ovome svijetu. Mi nismo zaboravljeni, odbačeni ili napušteni. Mi smo neprestano pred Božjim očima i u Božjem srcu. Zato Marija – puna pouzdanja – veliča i slavi Gospodina. To bi trebala biti srž svake naše molitve, svakog našeg obraćanja Bogu: da Boga veličamo jer je velik, jer je naš Bog i jer nas ljubi.

 

Molitva

Pomolimo se. Bože, podaj nam Marijino srce, srce puno pouzdanja i predanja u tvoju volju. Daj nam zahvalnosti da te veličamo i slavimo kada u svome životu doživimo uspjeh, radost i utjehu. Podaj nam vjere da zahvaljujemo za tvoju mudrost i za tvoju providnost i onda kada nas pogađaju nevolje i križ, vjerujući da nakon križa uvijek dolazi uskrsnuće, baš kao što je Marija i pod Isusovim križem sačuvala vjeru i pouzdanje, hvaleći tvoju providnost. To te molimo po Kristu, našem Gospodinu.Tekst

Marija veli: I klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju.

 

Razmatranje

Kakve god bile naše životne nevolje znamo i vjerujemo: samo Bog je naš Spasitelj. On nas jedini može izbaviti od sumnji, nevjere, beznađa i očaja. “Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje”, veli psalmista. Jedan je Bog i Gospodin, jedan je Sin Božji utjelovljeni, naš Gospodin Isus Krist, Spasitelj. Ne želimo svoje pouzdanje stavljati ni u što propadljivo, nego samo u Boga koji je jedini stalan i vječan, koji je od vjekova i živi u vjekove, koji je Stvoritelj i Gospodar svega.

 

Molitva

Pomolimo se. Pomozi nam, Gospodine, da te uvijek slavimo zbog Krista, tvoga Sina i našega Spasitelja. Ne daj da se isprazno nadamo nekom drugome spasenju. Ne dopusti da nas zaslijepi slava ovoga svijeta ili zavodnički glasovi onih koji nas žele udaljiti od istine evanđelja. Pomozi nam da ti uvijek ostanemo vjerni te da uvijek veličamo tebe, jednoga Boga i Gospodina i našega Spasitelje Isusa Krista koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke vjekova.Tekst

Marija veli: Što pogleda na neznatnost službenice svoje

 

Razmatranje

Bog je pogledao na Marijinu neznatnost. Međutim, njezina je neznatnost izvanjska. U ljudskim očima ona je malena, nepriznata i neznatna, ali je pred Bogom uzvišena. Veli Pavao da Bog upravo one koji su u očima ljudi slabi izabrao da posrami jake. Bog ne gleda kao čovjek, na stas, glas, bogatstvo i društveni položaj. Bog gleda što je u srcu. A u tome i po tome je Marija najveća od svih ljudi, jer je jedina od svih žena bila dostojna u svojoj utrobi začeti, nositi i roditi utjelovljenoga Sina Božjega, našega Gospodina Isusa Krista.

 

Molitva

Pomolimo se. Pomozi nam, Gospodine, da nas ne zanose isprazne stvari ovoga svijeta, kao što su bogatstvo i slava. Daj nam težiti za tim da se bogatimo u tebi od kojega je sve bogatstvo i sva mudrost. Po Kristu, Gospodinu našemu.


 

Tekst

Marija veli: Odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

 

Razmatranje

U Mariji se u potpunosti ispunilo ono što pismo veli o Kristu: on “ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom.” Tako je i Marija bila neznatna i ponizna u svim zadaćama žene i majke obitelji, kao tolike obične i jednostavne žene u Nazaretu. Marija se ponizno držala po strani i za vrijeme Isusovog javnog djelovanja. Upravo je zbog toga svi naraštaji nazivaju blaženom: ona je – posve vjerna Bogu – rodila Sina Božjega i tako pokazala da Bog ne gleda na izvanjskost, nego na dušu u potpunosti predanu njemu, svome Stvoritelju. Po otkupiteljskom djelu svoga Sina i nas Bog želi pridružiti svome blaženstvu i svome božanstvu, jer je dobrostiv i milosrdan.

 

Molitva

Pomolimo se. Učini nas Bože dionicima uskrsnuća i proslave svojega Sina. Kao što nas činiš dionicima njegove muke i križa, daj da po primjeru i zagovoru Blažene Djevice Marije i mi zavrijedimo biti dionici nebeske proslave tvoga Sina Isusa Krista, njegove majke Marije i svih svetih. Po Kristu, Gospodinu našemu.


 

Tekst

Marija veli: Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo!

 

Razmatranje

Najveće moguće djelo koje je Bog mogao nekome učiniti, ostvarilo se u Mariji. Božjim izabranjem, Božjom milošću i snagom Duha Svetoga ona je začela i rodila utjelovljenoga Sina Božjega, Isusa Krista, našega Gospodina. Bog i nama daje sličnu milost: svatko od nas i može i treba nositi i donositi Krista u ovaj svijet. To činimo ponajpače tako da vršimo volju Božju noseći svoj križ te tako, kako veli apostol Pavao, “nadopunjujemo ono što nedostaje mukama Kristovim.” Krist želi biti prisutan u ovome svijetu u nama i po nama, odnosno po našem kršćanskom životu.

 

Molitva

Pomolimo se. Podaj nam, molimo Gospodine, hrabrosti i ustrajnosti da i mi, poput Isusove majke Marije, utjelovljujemo Krista i njegovo spasenje u ovome svijetu. Po Kristu, Gospodinu našemu.


 

Tekst

Marija veli: Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje.

 

Razmatranje

Bojati se Boga u biblijskom smislu znači imati duboko poštovanje prema njemu. To je kao kad nekoga izuzetno cijenimo i nipošto ne bismo htjeli da ga povrijedimo. Mi se upravo “bojimo” da ga ne uvrijedimo, ali to nije prvenstveno strah pred onim koji bi nas mogao kazniti, nego duboko poštovanje prema onome koji svoj život daje za nas. Strah Božji jest zapravo duboko poštovanje i zahvalnost prema dobrome Bogu.

 

Molitva

Udijeli nam, Gospodine, duboko strahopoštovanje prema tvome Imenu, jer ti si naš stvoritelj i spasitelj, ti si milosrdni Otac koji za nas predaješ svojega Sina. Ne daj da te ikada povrijedimo mislima, riječima ili djelima. Po Kristu, Gospodinu našemu.


 

Tekst

Marija veli: Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene.

 

Razmatranje

Bog se ne da izrugivati. Bog jest milosrdan i dobrostiv, ali je u isto vrijeme snažan, kao jedini Gospodar. Pa ipak, Bog će svu svoju ljubav iskazati i najvećem grešniku, samo ako ga skrušeno zamoli. Međutim, oholice i silnici, sami sebe odbacuju od Boga, jer, kako veli sveti Jakov, “Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.” Zato, najsigurniji put do Boga jest upravo poniznost i skrušenost.

 

Molitva

Pomolimo se. Bože, sačuvaj nas od oholosti, umišljenosti i samodopadnosti. Daj da se, po riječima apostola Pavla, zaodjenemo – “kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost i strpljivost”. Po Kristu, Gospodinu našemu.


 

Tekst

Marija veli: Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.

 

Razmatranje

Silnici onoga svijeta bili su rimski carevi i njihovi poslušnici. Nestalo je i njih i njihovoga carstva. Naprotiv, Bog je dao da se uzvise neznatni, svi oni koji su ponizno prihvaćali Božji plan spasenja. Zato danas, na primjer, veličamo Dvanaestoricu apostola kao dvanaest stupova na kojima počiva Crkva, iako su svojim suvremenicima mogli izgledati neznačajni i neznatni. Velik je samo onaj kojega sâm Bog uzvisuje.

 

Molitva

Pomolimo se. Daj nam, Gospodine, prave poniznosti i neznatnosti, da poput našega Gospodina Isusa Krista i njegove majke Marije budemo ponizni, da bi nas onda s njima i uzvisio po svome milosrđu. To te molimo po Kristu, našem Gospodinu.


 

Tekst

Marija veli: Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne.

 

Razmatranje

Ne zaboravlja Bog ni naših redovitih, ovozemnih potreba. Baš zato se ne bismo trebali tjeskobno brinuti za svoj život. Veli Isus: “Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela? Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih?” Dat će Bog i nama ono što nam je za život potrebno. Valja samo raditi i pouzdavati se u Boga.

 

Molitva

Pomolimo se. Gospodine, sačuvaj nas od tjeskobe zbog kruha svagdanjeg. Daj nam da u miru radimo i svoj kruh jedemo pouzdajući se u tebe i u tvoju milost po kojoj nas držiš na svijetu i po kojoj nam pripravljaš vječne stanove na nebesima. Po Kristu, Gospodinu našemu.

 

Tekst

Marija veli: Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim.

 

Razmatranje

Marija vidi da Bog ispunja obećanje koje je dao svome narodu Izraelu. Doista je iz Davidova potomstva podigao Mesiju, Pomazanika, Krista Gospodina. Bog će ispuniti obećanje koja nam je dao po Isusu Kristu, a to je da smo po njegovoj milosti i po svetim sakramentima doista dionici nebeske baštine i dionici božanske naravi Isusa Krista.

 

Molitva

Pomolimo se. Ispuni i na nama svoja obećanja, Gospodine. Pomozi nam da budemo tvoji vjerni svjedoci na zemlji te u nebu dionici proslave tvojega Sina Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.


 

Tekst

Marija veli: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

 

Razmatranje

Marija se radosno spominje svih veličanstvenih stvari koje je Bog učinio Abrahamu i cijelom izraelskom narodu. Znamo i vjerujemo da je Abraham praotac naše vjere, te da je Crkva novi Božji narod. I mi se s radošću spominjemo velikih stvari koje je Bog učinio svojoj Crkvi. S ponosom i radošću sjećamo se tolikih velikana i svetaca: svih svetih apostola, svetoga Franje i svetoga Antuna, svetog Leopolda Mandića i blaženog Alojzija Stepinca. Oni, kao i toliki drugi, znak su i primjer da Bog nastavlja činiti svoja dobročinstva koja su vidljiva očima onih koji vjeruju i koji su Bogu predani.

 

Molitva

Pomolimo se. Udijeli nam, Gospodine, pouzdanja i vjere koju je imala Majka tvoga utjelovljenoga Sina, Blažena Djevica Marija. Daj nam vjere, nade i ljubavi da te možemo hvaliti i veličati sada i u sve vijeke vjekova.

 


Tekst:  Dr. Zvonko Pažin

Izvor: Vjera i djela

Foto: By Karl von Blaas - Art work more than 100 years old, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56155420 (detalj)

Radio Marija

19:05 Glazba
19:15 Vijesti, obavijesti i najava programa
19:30 Hrvatski martirologij XX. stoljeća; Molitva sv. Mihaelu Arkanđelu
19:40 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Odmor na Isusov način

Dr. Čedomil Čekada (1896.-1981.) bio je vrstan teolog, publicist i propovjednik. Neke od njegovih propovijedi sabrane su i objavljene u tri sveska...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.